Liên hệ Phương tiện và Tải xuống

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về phương tiện truyền thông hoặc báo chí nào, vui lòng liên hệ với Bacharach Văn phòng báo chí, email: marketing @ mybacharachnăm

Đối với một bản sao của Bacharach Hướng dẫn phong cách, tải xuống bản sao của bạn tại đây:

Bacharach Hướng dẫn văn phong

Hình ảnh sản phẩm có độ phân giải cao

Để có hình ảnh sản phẩm có độ phân giải cao, vui lòng chọn từ các trang sau:

Bacharach Dụng cụ cố định

Bacharach Dụng cụ cầm tay

Tin tức và Thông cáo Báo chí Mới nhất

Để xem tin tức mới nhất từ Bacharach và để xem lại các thông cáo báo chí của công ty, hãy truy cập các trang sau:

Muộn nhất Bacharach Tin tức

Bacharach Thông Cáo Báo Chí