MSA Bacharach là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ sạch để phát hiện và xác định rò rỉ khí và chất làm lạnh, theo dõi chất làm lạnh, thiết bị phân tích quá trình đốt cháy và khí thải, và phân tích khí oxy độ tinh khiết cao trong các ứng dụng thương mại và công nghiệp. Bacharach® các sản phẩm làm cho các ngành công nghiệp sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, làm lạnh (HVAC-R) và quá trình an toàn hơn, sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, cho phép khách hàng tăng năng suất và giảm chi phí. MSA Bacharach cam kết bảo vệ con người, địa điểm và hành tinh.

Câu chuyện của Chúng tôi

Tìm hiểu thêm về Bacharachlịch sử đổi mới với hơn 100 năm phát hiện khí an toàn và môi trường.

Đảm bảo chất lượng

At Bacharach, chúng tôi rất nghiêm túc về các thiết bị phát hiện khí chất lượng của mình, hãy xem thông tin chứng nhận của chúng tôi tại đây.

Ngành nghề

Bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp trong lĩnh vực phát hiện khí để cải thiện việc tuân thủ an toàn? Tìm hiểu thêm trong phần nghề nghiệp của chúng tôi.

Trung tâm báo chí

Muốn tải xuống một Bacharach thông cáo báo chí hoặc Bacharach hướng dẫn sử dụng thương hiệu và hướng dẫn, hãy truy cập Trung tâm Báo chí.