Bacharach Nhà phân phối hoặc đại diện sản phẩm di động và cố định

Dụng cụ cầm tay

Dùng cho máy phân tích cháy và khí thải và máy dò rò rỉ, máy dò siêu âm, máy phát hiện chất làm lạnh di động ở Hoa Kỳ và Quốc tế.

Máy dò & Màn hình cố định

Đối với các thiết bị phát hiện khí cố định và tuân thủ an toàn, các thiết bị giám sát cảnh báo sớm về giảm phát thải và các thiết bị phát hiện khí công nghiệp ở Hoa Kỳ và Quốc tế.

Máy phân tích và nhận dạng khí Neutronics, Nhà phân phối và Đại diện

Máy phân tích môi chất lạnh

Đối với các máy phân tích và nhận dạng chất làm lạnh được sử dụng bởi ngành công nghiệp ô tô, cho các quan chức hải quan và biên giới, và cho các chuyên gia HVAC / R, cho các nhà phân phối Hoa Kỳ và Quốc tế.

Máy phân tích oxy & khí

Đối với các máy phân tích oxy quá trình và độ tinh khiết cao, máy dò khí môi trường, hệ thống điều hòa mẫu và hệ thống kiểm soát trơ, dành cho các đại diện của Hoa Kỳ và Quốc tế.