Tóm tắt tuân thủ CARB cho chủ sở hữu thiết bị làm lạnh

Nhận Bản tóm tắt Tuân thủ CARB miễn phí của bạn cho Chủ sở hữu thiết bị làm lạnh. Tài liệu Tuân thủ CARB cung cấp bản tóm tắt cấp cao về các quy định của Chương trình Quản lý Chất làm lạnh (RMP) của Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB).

Tài liệu cung cấp thông tin về cách các quy định CARB sẽ ảnh hưởng đến bạn với tư cách là chủ sở hữu thiết bị làm lạnh, bao gồm:

  • Lưu trữ hồ sơ mạnh mẽ
  • Tính toán tỷ lệ rò rỉ
  • Các ngưỡng rò rỉ thiết bị
  • Rò rỉ khung thời gian sửa chữa
  • Yêu cầu kiểm tra rò rỉ
  • Khoảng thời gian trang bị thêm và nghỉ hưu
  • Báo cáo thiết bị bị rò rỉ thường xuyên

Tải xuống tài liệu Tóm tắt Tuân thủ CARB MIỄN PHÍ của bạn cho Chủ sở hữu thiết bị lạnh ngay bây giờ bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang này.
LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang