An toàn làm lạnh & Giảm rò rỉ chất làm lạnh cho Tủ đông và Tủ mát Không cửa ngăn

Đăng ký của bạn Bacharach whitepaper: An toàn và Giảm rò rỉ chất làm lạnh cho Tủ đông và Tủ mát không cửa ngăn. Tải xuống báo cáo chính thức này và tìm hiểu về cách áp dụng mức phát hiện tối thiểu thấp (MDL), hệ thống phát hiện khí hút có thể đạt được cả tuân thủ an toàn và giảm phát thải chất làm lạnh trong tủ đông và tủ mát bán lẻ.


LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách Bảo mật. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang