An toàn làm lạnh & Giảm rò rỉ chất làm lạnh cho các phòng máy móc và cơ khí

Đăng ký bản sao miễn phí của bạn Bacharach whitepaper: An toàn Môi chất lạnh & Giảm Rò rỉ cho Phòng Cơ khí & Máy móc. Tải xuống báo cáo chính thức này và tìm hiểu về cách áp dụng mức phát hiện tối thiểu thấp (MDL), hệ thống phát hiện khí hút có thể đạt được cả tuân thủ an toàn và giảm phát thải chất làm lạnh trong phòng máy.


LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách Bảo mật. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang