Hướng dẫn nhanh về lệnh cấm dịch vụ F-Gas 2020

Các chất làm lạnh tại cơ sở của bạn có bị ảnh hưởng bởi Lệnh cấm Dịch vụ F-Gas 2020 không? Nếu bạn là chủ sở hữu / nhà điều hành thiết bị có hệ thống làm lạnh sử dụng chất làm lạnh có khả năng làm nóng toàn cầu (GWP) nguyên chất, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này. Tải xuống Hướng dẫn nhanh về Cấm dịch vụ F-Gas 2020 MIỄN PHÍ của bạn ngay bây giờ bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang này.


LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang