10 điều cần cân nhắc khi chỉ định báo cáo chính thức về việc làm trống bể

 

Báo cáo chuyên sâu MSA “10 điều cần cân nhắc khi chỉ định cách che chắn bể” đã được phát triển để giúp bạn xây dựng thông số kỹ thuật phù hợp cho dự án che chắn bể của mình. Nó sẽ giúp bạn hưởng lợi từ việc cải thiện độ an toàn của quy trình, chất lượng sản phẩm tốt hơn và tuổi thọ thiết bị dài hơn. Sách trắng khám phá:

  • Các cân nhắc về quy trình ứng dụng và mô tả
  • Bạn cần phạm vi đo O2 nào
  • Yêu cầu tàu của bạn
  • Áp suất và nhiệt độ vận hành
  • Các yêu cầu tiện ích
  • Quá trình thành phần hóa học
  • Hạt và vật liệu
  • Xử lý phác thảo hoặc bố cụcLƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang