Với nhu cầu ngày càng tăng trong việc giảm rò rỉ chất làm lạnh để giảm thiểu thiệt hại môi trường, duy trì sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như giảm chi phí thay thế chất làm lạnh, hội thảo trên web này sẽ giúp bạn tìm hiểu:

  • Sự khác biệt giữa phát hiện khí an toàn và phát hiện rò rỉ mức độ thấp
  • Rò rỉ phân tích cho các quyết định dựa trên dữ liệu
  • Lợi ích của quản lý môi chất lạnh
  • Cách giảm HFC / F-Gas
  • Hành vi rò rỉ, điểm mẫu và hơn thế nữa!

Chúng tôi có hai hội thảo trên web để bạn xem - một hội thảo dành cho châu Âu và một hội thảo khác dành cho các quy định của Bắc Mỹ. Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để xem cả hai.
LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.