BacharachNền tảng Parasense cung cấp giải pháp quản lý chất làm lạnh đầy đủ đã ghi lại và phân tích hơn 2.8 tỷ mẫu rò rỉ chất làm lạnh. Bây giờ, để giảm lượng khí thải làm lạnh trên toàn quốc, Bacharach đã xác định năm loại rò rỉ chất làm lạnh phổ biến nhất để bạn đề phòng.

Tầm quan trọng của việc phát hiện, thông báo và khắc phục sự cố rò rỉ chất làm lạnh càng nhanh càng tốt là một mục tiêu thực sự đối với ngành bán lẻ thực phẩm và các ngành công nghiệp khác, nơi việc làm mát và làm lạnh là rất quan trọng. Lợi ích của việc giảm rò rỉ chất làm lạnh là đáng kể; đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho người lao động và khách hàng, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu suất thiết bị. Năm loại rò rỉ phổ biến Bacharach đã phát hiện ra như một phần của phân tích quy mô lớn các mẫu rò rỉ chất làm lạnh có thể giúp nâng cao hiểu biết và ngăn chặn rò rỉ chất làm lạnh.

Trong hội thảo trên web, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Người qua đêm
  • Núi lửa
  • Người rã đông
  • Bìa dưới
  • Bộ lặpLƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang