Tham gia các thành viên của Bacharach khi họ trình bày tổng quan về Dòng máy dò khí MGS-400 hoàn toàn mới. MGS-400 là một giải pháp phát hiện rò rỉ hoàn chỉnh, được thiết kế đặc biệt để tuân thủ an toàn (ASHRAE 15, EN-378, CAN B52-13) trong các ứng dụng làm lạnh (phòng máy móc, thiết bị làm lạnh, kho lạnh, tủ đông không cửa ngăn).

Trong hội thảo trên web, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Tuân thủ an toàn
  • Dễ cài đặt
  • Tích hợp ứng dụng điện thoại thông minh
  • Hiệu suất được tối ưu hóa
  • Phạm vi phát hiện khí hàng đầu trong ngành
  • Hiệu suất nhiệt độ thấp
  • Tích hợp cảnh báo âm thanh và hình ảnh
  • Và nhiều hơn nữa!

 
LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách Bảo mật. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang