Hội thảo trên web này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các trình điều khiển phổ biến đằng sau việc áp dụng chương trình phát hiện rò rỉ chất làm lạnh và các công nghệ cảm biến phổ biến nhất được sử dụng để đạt được từng kết quả mong muốn. Hội thảo trên web này dành cho đối tượng trung gian và có thể cho rằng những người tham dự có một số kiến ​​thức cơ bản về phát hiện rò rỉ điện lạnh hoặc các ứng dụng làm lạnh. Bạn sẽ học:

  • Động cơ - Những lý do bạn có thể cân nhắc cài đặt giải pháp phát hiện rò rỉ.
  • Công nghệ - Các loại công nghệ cảm biến môi chất lạnh khác nhau (hồng ngoại không phân tán, bán dẫn, điện hóa, hạt xúc tác) và hiểu rõ ưu nhược điểm của từng loại.
  • Các ứng dụng - Các công nghệ cảm biến khác nhau có thể được triển khai như thế nào để đạt được kết quả mong muốn của bạn.


LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách Bảo mật. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang