Tin tức và báo chí

Luôn cập nhật với Bacharach tin tức, cập nhật, thông cáo báo chí, ghi chú ứng dụng và hơn thế nữa.

Bài viết

Tìm hiểu về xu hướng ngành, sự tuân thủ và hơn thế nữa từ Bacharachcủa đội ngũ chuyên gia.

Nghiên cứu điển hình

Khám phá cách thức Bacharach phát hiện khí đã giúp bảo vệ con người, tài sản và hành tinh.

Giấy trắng

Chúng tôi có nhiều thông tin để chia sẻ với bạn với Sách trắng, Hướng dẫn và Danh sách kiểm tra của chúng tôi.

Hội thảo trên web

Nâng cao kiến ​​thức phát hiện khí của bạn khi tham gia với chúng tôi để trình bày trực tiếp hoặc xem hội thảo trên web được ghi lại.

Video

Xem video của chúng tôi để biết tổng quan về sản phẩm, thiết lập, bảo trì, hướng dẫn, mẹo và thủ thuật trong ngành, v.v.

Thư viện kỹ thuật

Xem toàn bộ kho lưu trữ hướng dẫn sử dụng, tài liệu quảng cáo, chương trình cơ sở, phần mềm, bảng dữ liệu, SDS và các bản tải xuống khác của chúng tôi.