BIẾT TRƯỚC KHI BẠN ĐI!


Tăng lên sự an toàn tuân thủ bằng cách quan sát nồng độ khí từ các khu vực được giám sát bên ngoài.

xây dựng cơ sở nhà máy

MSA Bacharach® MGS-401 Entrance Monitor cung cấp cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh rõ ràng với đèn báo chu vi, cảnh báo cho nhân viên về những rủi ro tiềm ẩn trước khi bước vào không gian và cho phép tuân thủ:

  • IIAR
  • ASHRAE 15
  • CSA B52
  • EN378

giám sát lối vào phòng máy 401

Nhấp vào bên dưới để biết thêm thông tin về Màn hình đầu vào MGS-401

Liên hệ với một trong các Chuyên gia phát hiện khí của chúng tôi để tìm hiểu thêm về phát hiện khí an toàn hoặc đạt được sự tuân thủ quy định với IIAR, ASHRAE 15, CSA B52 hoặc EN378.

Trở lại đầu trang