Đăng ký bảo hành sản phẩm của bạn trực tuyến. Chỉ cần điền vào biểu mẫu bên dưới, nhấp vào nút gửi và giao dịch mua nhạc cụ của bạn sẽ được đăng ký với bộ phận bảo hành của chúng tôi.