Bạn đang tìm cách nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng phát hiện khí từ bên trong hộp thư đến của mình?
Luôn cập nhật các khuyến mại và giảm giá?
Tăng cường tuân thủ an toàn gas và giảm lượng khí thải làm lạnh?

Nếu bạn làm vậy, hãy tham gia với chúng tôi tại Bacharach, bảo vệ con người, địa điểm và hành tinh bằng cách đăng ký bản tin của chúng tôi: