Giải pháp đo lường và giám sát

Cung cấp thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu để bảo vệ con người, tài sản và hành tinh

Bạn đã được trang bị cho HFC Phasedown chưa?

Bacharach cung cấp thiết bị và công nghệ Phát hiện Rò rỉ, cho phép chủ sở hữu thiết bị hoãn đầu tư vào hệ thống lạnh mới.

Tìm kiếm theo Gas để tìm đúng sản phẩm