Умови та умови замовлення

1. Прийняття Замовлення на купівлю: Покупець не буде зобов’язаний цим Замовленням на купівлю, поки Продавець не виконає та не поверне Покупцеві копію підтвердження цього Замовлення на купівлю. Продавець зобов'язується цим Замовленням на придбання та його умовами, коли він виконує та повертає копію підтвердження, коли інше вказує на своє прийняття цього Замовлення на поставку, коли він доставляє Покупцеві будь-який із замовлених тут предметів або коли робить це для Покупця будь-яку з послуг, замовлених у цьому документі. Це Замовлення на купівлю прямо обмежує прийняття термінів та умов, зазначених у цьому документі, а будь-які додаткові або різні умови, запропоновані Продавцем, відхиляються, якщо Покупець прямо не надав письмової згоди на це. Жоден контракт не може існувати, крім Угоди та цього Замовлення на купівлю, як виконано, як зазначено вище.

2. Поправки: Сторони погоджуються, що це Замовлення на закупівлю, включаючи умови та умови, разом із будь-якими документами, що додаються до цього або включені сюди в якості посилання, містить повний та остаточний договір між Покупцем та Продавцем; що жодна угода чи домовленість про зміну цього Замовлення на купівлю не є обов'язковими для Покупця, якщо вони не складені у письмовій формі та підписані уповноваженим представником Покупця. Усі технічні характеристики, креслення та дані, що надаються Продавцю разом із цим Замовленням на закупівлю або на які посилається в цьому Замовленням на закупівлю, включені сюди та є частиною цього Замовлення на закупівлю.

3. Зміни: Покупець залишає за собою право в будь-який час вносити письмові зміни до будь-якого одного або кількох із наступного: (a) технічні характеристики, креслення та дані, включені до цього Замовлення на придбання; (b) методи відвантаження або упаковки; (c) місце доставки; (d) час доставки; (д) спосіб доставки; та (f) кількості. Якщо будь-яка така зміна спричиняє збільшення або зменшення вартості або часу, необхідного для виконання цього Замовлення на купівлю, Продавець має право вимагати справедливого коригування ціни відповідно до початкової ціни. Будь-які коригування / запити супроводжуються письмовими доказами та підлягають аудиту Покупцем. Будь-яка претензія на коригування відповідно до цієї статті вважається відмовленою, якщо вона не буде заявлена ​​протягом двадцяти (20) днів з дати отримання Продавцем замовлення на зміну; однак, за умови, що Покупець, якщо на власний розсуд вирішить, що факти виправдовують таку дію, може отримати та діяти за будь-якою такою вимогою, поданою в будь-який час до остаточного платежу за цим Замовленням на закупівлю. Будь-яка претензія Продавця щодо коригування відповідно до цієї статті повинна бути письмово схвалена Покупцем, перш ніж Продавець продовжить заявлену корекцію. Підвищення ціни не є обов'язковим для Покупця, якщо це не підтверджено зміною до Угоди, підписаною уповноваженим представником Покупця.

4. Доставка: Час є суттєвим у виконанні цього Замовлення на купівлю, і якщо доставка предметів здійснюється не в кількості та в зазначений час, або надання послуг не завершується у зазначений час, Покупець залишає за собою право без відповідальності та, на додаток до інших прав та засобів правового захисту, вжити будь-яку або всі наступні дії: (a) прямі прискорені маршрутизації товарів (вартість прискореної маршрутизації оплачує Продавець); (b) припинити дію цього Замовлення на купівлю шляхом повідомлення Продавцеві щодо товарів, які не були отримані Покупцем, або послуг, які не були надані на момент відправлення повідомлення Покупцеві, а також придбати замінні товари чи послуги в іншому місці та стягнути з Продавця будь-які понесені збитки; або (c) у випадку, якщо доставка з причин, що належать до продавця, створює ситуацію з випуском запасів, Покупець має право вимагати від продавця штрафу; штраф повинен складати два відсотки (2%) частини вартості закупівлі, що підлягає сплаті за відкладені товари за кожен день затримки. Загальна сума штрафу за пунктом (c) не повинна перевищувати двадцяти відсотків (20%) від загальної ціни придбання.

Продавець несе відповідальність за транспортні витрати, затримки або претензії, спричинені відхиленням Продавця від інструкцій Покупця щодо маршруту. Продавець не несе відповідальності за надмірні витрати на доставку або за замовчуванням з причин, що не залежать від нього, без його вини або недбалості; однак, якщо продавець має підстави вважати, що поставки не будуть здійснені за розкладом, письмове повідомлення із зазначенням причин очікуваної затримки буде негайно надіслано Покупцеві. Якщо затримка або невиконання зобов’язань Продавця спричинені затримкою або невиконанням зобов’язань субпідрядника, така затримка або невиконання зобов’язань може бути вибачувальною лише в тому випадку, якщо воно виникло з причин, що не залежать від продавця та субпідрядника, і без вини або недбалості будь-якого з них та предмети, що підлягають поставці, або послуги, що надаються, не можна було отримати з інших джерел за достатній термін, щоб продавець міг виконати необхідний графік доставки або виконання.
Покупець не несе відповідальності за оплату товарів, доставлених Покупцеві, які перевищують кількість, зазначену в цьому Замовленні на замовлення та графіках доставки. Такі товари можуть бути відхилені та повернені за рахунок Продавця, включаючи транспортні витрати в обидві сторони. Покупець не несе відповідальності за будь-які матеріальні або виробничі витрати, понесені Продавцем, що перевищують суму або заздалегідь до часу, необхідного для дотримання графіків доставки Покупця.

5. Інструкції з доставки: Продавець здійснює доставку лише у звичайний робочий час Покупця та до приймального причалу Покупця за відповідною адресою, зазначеною нижче, або за іншим повідомленням Покупця. (для судна від постачальників). Це може включати міжнародні поставки. Продавець повинен мати усі відповідні ліцензії.
Neutronics Inc.
456 Вершковий шлях
Екстон, Пенсільванія, 19341

6. Перевірка та приймання: Оплата здійснюється через 45 днів після дати, коли Покупець отримує правильний рахунок-фактуру, або дати, коли Покупець отримує відповідні товари. Всі предмети, придбані за цим Договором, підлягають огляду в пункті призначення Покупця до або після оплати на вибір Покупця. Оплата будь-яких предметів за цим Замовленням на закупівлю не означає їх прийняття. Покупець залишає за собою право відхилити та відмовити у прийнятті предметів, які не відповідають інструкціям, специфікаціям, кресленням та даним, або гарантіям Продавця (явним чи мається на увазі) або не відповідають цьому Замовленню на закупівлю (чи через те, що Продавець не здійснив виконувати, Дії Божі чи іншим чином), або які містять інші дефекти, приховані чи очевидні. Дії Божі - це будь-яка причина, яка не залежить від покупця, включаючи пожежі, повені, інші екологічні проблеми, страйки та розбіжності з працівниками. Покупець залишає за собою право відхилити предмети з прихованими дефектами, які не виявляються до моменту прийняття таких предметів, за умови, що таке відхилення зроблено протягом розумного періоду після виявлення дефекту.
Не прийняті товари будуть повернуті Продавцеві для повного відшкодування або кредитування або заміни на вибір Покупця та на ризик і витрати Продавця, включаючи транспортні витрати в обидві сторони. Заміна відхилених товарів не проводиться, якщо Покупець не вказує це письмово. Крім того, Покупець може вимагати відшкодування збитків, включаючи виробничі витрати, пошкодження матеріалів чи виробів, спричинені неналежним боксом, упаковкою або упаковкою, а також втрату прибутку або інші особливі збитки, понесені Покупцем. Таке право є доповненням до будь-яких інших засобів правового захисту, передбачених законом. Прийняття всіх або будь-якої частини предметів не вважається відмовою від права Покупця відхилити інші предмети або інші замовлення. Прийняття будь-якого з предметів не зобов'язує Покупця приймати майбутні відвантаження.

7. Упаковка, маркування та контейнери: Покупцеві не може бути виставлено рахунок за упаковку або контейнери, якщо це не вказано в листі цього Замовлення на купівлю. Продавець повинен підготувати етикетки на коробках та транспортних контейнерах, що містять таку інформацію, якщо така є, як може вказати Покупець. Продавець несе відповідальність за пошкодження матеріалів або предметів, описаних у цьому документі, спричинені неналежним боксом, упаковкою або упаковкою.

8. Гарантії продавця: Продавець цим гарантує, що предмети, надані за цим Договором, не повинні мати дефектів у матеріалі, обробці та дизайні, товарної якості та відповідають цілям Покупця, і що вони повинні відповідати інструкціям, специфікаціям, кресленням та даним даним Покупця. Цим продавець також гарантує, що предмети, надані за цим Договором, повинні відповідати всім заявам, твердженням, обіцянкам, описам, зразкам або моделям, що складають основу цього Замовлення на купівлю, продавець погоджується, що ці гарантії залишаються чинними після прийняття цих предметів. Усі вищезазначені гарантії додаються до будь-яких гарантій додаткового обсягу, наданих Продавцем Покупцеві. Жодна із зазначених гарантій та будь-які інші неявні або явні гарантії не вважаються відхиленими або виключеними, якщо це не підтверджено повідомленням про зміну замовлення на придбання або переглядом, виданим та підписаним уповноваженим представником Покупця. У разі порушення гарантії Покупець має право на всі засоби правового захисту згідно з Єдиним торговим кодексом або іншим чинним законодавством, що виникають внаслідок такого порушення.

9. Взаємозамінність: Усі предмети, придбані за цим Договором (або їх частина), повинні бути повністю взаємозамінні з подібними предметами (або їх частинами), придбаними у Продавця раніше Покупцем або замовником Покупця. З цією метою всі проекти, процеси або процедури, що використовуються Продавцем для постачання подібних предметів (або їх частин), раніше повинні бути використані Продавцем для постачання товарів (або їх частин), придбаних тут. Будь-яке відхилення від будь-якого дизайну, процесів або процедур Продавця вимагає попереднього письмового дозволу Покупця. Продавець несе відповідальність за всі витрати Покупця, пов'язані з виявленням та модернізацією елементів, що не взаємозамінюються (або їх частин), що виникли внаслідок невиконання Продавцем вимог цієї статті.

10. Власність Покупця: якщо інше не передбачено цим Замовленням на закупівлю або письмово не узгоджено, власність будь-якого опису, включаючи, але не обмежуючись цим, усі інструменти, інструменти, обладнання та матеріали, надані або надані Продавцеві, право власності на яких є у Покупця , і будь-яка їх заміна має бути і залишатиметься власністю Покупця. Таке майно, крім матеріалів, що підлягають модифікації, не може бути змінено без письмової згоди Покупця. Таке майно має бути чітко позначене або іншим чином адекватно ідентифіковане Продавцем як "Власність Neutronics, Inc." і безпечно зберігатимуться окремо та окремо від власності Продавця. Продавець не повинен використовувати таке майно, за винятком виконання робіт за цим Договором або письмового дозволу Покупця. Перебуваючи у власності або контролі Продавця, таке майно повинно зберігатися в безпечному та справному стані, утримуватися на ризик Продавця, а також за свій рахунок, Продавець повинен бути застрахований Продавцем у сумі, що дорівнює вартості заміщення з втратою, що підлягає Покупець. Якщо таке майно не є матеріалом, витраченим на виконання цього Замовлення на купівлю, воно підлягає інспекції та вилученню Покупцем, і Покупець має право в'їзду для таких цілей без будь-якої відповідальності перед Продавцем. Як і за вказівкою Покупця, Продавець повинен розкрити місцезнаходження такого майна, підготувати його до відвантаження та відвантажити Покупцеві в такому ж доброму стані, як він спочатку був отриманий Продавцем, за винятком розумного зносу.

11. Спеціальне оснащення: Термін "спеціальний інструмент", як використовується в цій статті, включає всі пристрої, плашки, кріплення, форми, шаблони, спеціальні ріжучі інструменти, спеціальні калібрувальні прилади, спеціальне випробувальне обладнання, інше спеціальне обладнання та допоміжні засоби для виробництва, та креслення та будь-які заміни вищезазначеного, придбані або виготовлені або використані при виконанні цього Замовлення на купівлю, які мають такий спеціалізований характер, що без суттєвих модифікацій або змін їх використання обмежується виробництвом предметів або їх частин або виконанням послуг, передбачених цим Замовленням на придбання. Цей термін не включає (a) предмети інструменту або обладнання, придбані раніше Продавцем, або їх заміну, незалежно від того, змінено чи не прийнято для використання при виконанні цього Замовлення на купівлю, (b) витратні дрібні інструменти, (c) загальні або спеціальних верстатів або подібних основних предметів, або (d) інструментів, назва яких належить Покупцеві.
Продавець погоджується, що спеціальний інструмент повинен зберігатись і не використовуватись або перероблятись, за винятком виконання робіт за цим Договором або письмового дозволу Покупця. Перебуваючи у розпорядженні Продавця або під його контролем, Продавець гарантує, що він буде утримувати спеціальний інструмент у належному стані, повністю покритий страховкою, і замінить його, якщо буде загублений, знищений або необхідний для виконання роботи за цим Договором. Після припинення або припинення робіт за цим Замовленням на закупівлю, для яких потрібне спеціальне оснащення, Продавець повинен надати Покупцеві перелік предметів, деталей або послуг, для виготовлення або виконання яких такий спеціальний інструмент був використаний або розроблений, та перелік із зазначенням місця розташування кожного предмета спеціального інструментарію та передачі права власності та володіння спеціальним інструментом Покупцеві [на суму, що дорівнює сторнованій амортизованій вартості цього товару], або розпорядження нею, як Покупець може направити в письмовій формі. Крім того, Покупець має право в будь-який час заволодіти будь-яким спеціальним інструментом, право власності на який Покупець набуває за цим Договором, [після оплати сторнутої амортизованої вартості Продавця], а Продавець надає Покупцеві право входу для таких цілей, право яких може здійснюватись Покупцем без будь-якої відповідальності перед Продавцем.

12. Прес-релізи: Продавець погоджується, що жодне підтвердження чи інша інформація стосовно цього замовлення та товарів чи послуг, що надаються за цим Договором, не буде оприлюднюватися Продавцем без попередньої письмової згоди покупця.

13. Конфіденційність, винаходи: Вся інформація, що надається або надається Покупцем Продавцеві або працівникам або субпідрядникам Продавця у зв'язку з предметами чи послугами, що охоплюються цим Замовленням на закупівлю, розглядається як конфіденційна і не розголошується Продавцем, його працівниками, та субпідрядників будь-якій третій стороні повністю або частково без попередньої письмової згоди Покупця. Продавець погоджується не заявляти жодних претензій до Покупця щодо будь-якої інформації, яку Продавець повинен розкрити або, можливо, надалі розкрити Покупцеві у зв'язку з товарами або послугами, охопленими цим Замовленням на купівлю. Продавець погоджується з тим, що всі конструкції, креслення, процеси, композиції матеріалів, технічні характеристики, програмне забезпечення, роботи з масками або інша технічна інформація, виготовлена ​​або надана Продавцем або надана Покупцем у зв'язку з предметами або послугами, охопленими цим Замовленням на закупівлю, включаючи всі права на них , є єдиною та виключною власністю Покупця, без будь-яких обмежень, і Продавець захищає її від несанкціонованого розголошення або використання будь-якою третьою стороною.
Продавець погоджується з тим, що щодо всіх винаходів та вдосконалень таких конструкцій, креслень, процесів, композицій матеріалу, технічних характеристик, програмного забезпечення, маскових робіт чи іншої технічної інформації, виготовленої або наданої Продавцем у зв’язку з предметами чи послугами, охопленими цим Замовленням на закупівлю, Продавець негайно виявить і розкриє такі винаходи або вдосконалення Покупцеві, а також виконає або досягне виконання будь-яких паперів та вживає таких дій, які можуть бути необхідними для вдосконалення права власності на винаходи або вдосконалення у Покупця або які можуть бути необхідними при закупівлі, технічному обслуговуванні, або застосування Покупцем будь-якого патенту, торгової марки, авторських прав, комерційної таємниці, авторського права на маску або іншого майнового права, що стосується винаходів чи вдосконалень. Цим продавець призначає Покупця повіреним продавця для оформлення таких паперів або здійснення таких дій. Конфіденційність та передача зобов’язань щодо винаходів, передбачених цією статтею, зберігаються після припинення чи завершення дії цього Замовлення на закупівлю.
Продавець погоджується виробляти для Покупця виключно предмети, на які поширюється ця Угода. Продавець не повинен продавати будь-який предмет, на який поширюється дія цієї Угоди, прямо чи опосередковано будь-якому з клієнтів Покупця або будь-яким операціям третьої сторони.

14. Відшкодування збитків за інтелектуальну власність: продавець погоджується (а) захищати, відшкодовувати та утримувати нешкідливого Покупця, його правонаступників та клієнтів від усіх вимог, вимог, збитків, позовів, збитків, відповідальності та витрат (включаючи розумну винагороду адвоката), що випливають з будь-якого позову , позов або позов щодо фактичного чи передбачуваного прямого чи сприяючого порушення або спонукання до порушення будь-якого США чи закордонного патенту, торгової марки, авторських прав, творів, що маскують, або іншого майнового права з причини виробництва, використання або продажу предметів або послуг, що охоплюються цим Замовленням на закупівлю, включаючи порушення, що виникли внаслідок дотримання специфікацій, наданих Покупцем, або фактичного або передбачуваного зловживання чи незаконного присвоєння комерційної таємниці, що безпосередньо чи опосередковано спричинені діями Продавця, (b) відмовитись від будь-якої вимоги до Покупця відповідно до Єдиного комерційного Кодекс або іншим чином, включаючи будь-яку нешкідливу або подібну претензію, будь-яким чином пов'язану з претензією, заявленою до Продавця або Покупця на патент, торгівлю порушення авторських прав або авторських прав на маску або тому подібне, включаючи претензії, що виникають із-за дотримання специфікацій, наданих Покупцем, та (c) що Покупець повинен мати всесвітню, не ексклюзивну, безоплатну, безвідкличну ліцензію на використання, продаж та продаж, ремонтувати та ремонтувати, а також реконструювати та реконструювати предмети, на які поширюється це Замовлення на купівлю. Продавець присвоює Покупцеві всі права, право власності та права на всі торгові марки, авторські права та права на маскування будь-яких матеріалів, створених для Покупця у зв'язку з цим Замовленням на придбання. Зобов'язання цієї статті залишаються чинними після припинення або завершення дії цього Замовлення на купівлю.

15. Відшкодування: продавець також погоджується відшкодувати та утримувати Покупця нешкідливим за будь-які втрати, зобов'язання, збитки, вимоги, вимоги, позови, дії, провадження, суброгацію та витрати, включаючи судові витрати та обгрунтовані витрати адвоката, пов'язані будь-яким чином з це Замовлення на купівлю, або послуги, що виконуються, або предмети, що надаються за цим Замовленням на купівлю, за винятком предметів, виготовлених повністю за специфікаціями Покупця, на які претендує або робить будь-яка особа, фірма, асоціація чи корпорація, включаючи працівників, робітників, службовців або агентів Продавця та її субпідрядників, що виникають з будь-якої причини або з будь-якої причини. Далі продавець погоджується після отримання повідомлення негайно взяти на себе повну відповідальність за захист будь-яких і будь-яких таких позовів, дій чи провадження, які можуть бути порушені проти продавця або проти покупця. У тому випадку, якщо машини або обладнання Покупця використовуються Продавцем для виконання будь-яких робіт, які можуть знадобитися згідно з цим Замовленням на закупівлю, такі машини або обладнання будуть вважатися такими, що перебувають під єдиним опікою та контролем Продавця протягом періоду такого використання Продавець.

16. Страхування: Якщо це Замовлення на купівлю охоплює виконання робіт Покупцем, Продавець погоджується відшкодувати та захистити Покупця від будь-якої відповідальності, вимог чи вимог щодо заподіяння шкоди або збитків будь-якій особі чи майну, що виросли внаслідок виконання цього Замовлення на купівлю. Далі продавець погоджується надати свідоцтво страхового перевізника, що свідчить про те, що продавець має належне страхове покриття у таких мінімальних розмірах:
(а) Компенсація працівнику; Законодавчі обмеження для штату (штатів), в якому (а) має виконуватися робота.
(b) Повна загальна відповідальність, включаючи договірну; Завершені операції / продукти; Збиток майна широкої форми; та захисна відповідальність підрядника, якщо використовуються субпідрядники. Мінімальні межі Особисті травми, включаючи смерть та майнові збитки $ 250,000 1,000,000 за кожну подію, $ XNUMX XNUMX XNUMX у сукупності.
(c) Автомобільна відповідальність, включаючи автомобілі, що перебувають у власності, найму та не належать йому. Мінімальні межі - тілесні ушкодження $ 250,000 500,000 за кожну людину, $ 250,000 XNUMX за кожен випадок та майнові збитки $ XNUMX XNUMX за кожен випадок.
У зазначеному сертифікаті повинно бути вказано ім’я страховика, номер полісу, термін дії, обмеження відповідальності та положення, що передбачає письмове повідомлення про скасування принаймні на десять (10) днів. Якщо Продавець є самострахувальником, довідка Міністерства праці та промисловості держави, в якій зазначена праця повинна виконуватися, повинна бути надана таким Департаментом безпосередньо Покупцеві. Дотримання Продавцем вимог щодо страхування жодним чином не впливає на відшкодування збитків Продавця Покупцеві відповідно до статті 13 вище.

17. Скасування за замовчуванням: Покупець має право анулювати за замовчуванням всю або будь-яку частину недопоставленої частини цього Замовлення на поставку, якщо Продавець не досягне розумного прогресу у виконанні Замовлення на придбання у зазначений час, якщо Продавець не зробить поставки, як зазначено в графіку поставки, якщо Продавець порушує будь-які умови цього Договору, включаючи гарантії Продавця, якщо Продавець укладає домовленості, продовження або доручення на користь кредиторів, якщо Продавець розпускається або іншим чином припиняє своє існування або веде справи звичайним чином звичайно, або ліквідує всі або по суті всі свої активи, якщо Продавець стає неплатоспроможним або якщо Продавець, як правило, не сплачує свої борги в міру їх настання. Якщо це Замовлення на купівлю скасовано за замовчуванням, Покупець може вимагати від Продавця передати право власності та доставити Покупцеві будь-які (a) готові предмети та (b) частково завершені предмети та матеріали, деталі, інструменти, плашки, джиги, пристосування, плани, креслення, інформація та права контракту, які Продавець спеціально виготовив або придбав для припиненої частини цього Замовлення на купівлю. Продавець також повинен захищати та зберігати майно, яке є у його власності, в якому Покупець зацікавлений. Права та засоби захисту Покупця, викладені в цій статті, є доповненням, а не замість будь-яких інших засобів правового захисту, які Покупець може мати за законом чи капіталом або відповідно до інших статей цього Замовлення на закупівлю. Якщо після анулювання відповідно до цієї статті суд компетентної юрисдикції або іншим чином визначить, що Продавець не був заборгованим або що невиконання зобов'язань було виправданим, права та обов'язки сторін будуть такими ж, як якщо припинення було видано відповідно до статті 16 цієї Угоди. До того, як Покупець скористається своїм правом скасувати за замовчуванням, Покупець може вирішити надати Продавцеві можливість вилікувати Продавця за замовчуванням. Якщо Покупець вирішить надати Продавцеві можливість вилікувати його заборгованість, Покупець повинен спочатку надати Продавцеві письмове повідомлення про неплатежі Продавця. Потім продавець повинен написати у письмовій формі, надісланій поштовим штемпелем протягом десяти (10) днів з моменту отримання повідомлення Покупця про неплатежі, як Продавець має намір вилікувати замовчування Продавця. Покупець повинен оцінити письмову відповідь Продавця та визначити, чи надавати Продавцеві проміжок часу, протягом якого Продавець може вилікувати свою невиконання зобов'язань. Будь-який проміжок часу, наданий Продавцеві для виправлення дефолту, буде змінюватися залежно від обставин, що стосуються дефолту.

18. Припинення для зручності: Покупець може повністю або час від часу частково припинити виконання робіт за цим Замовленням на поставку шляхом письмового повідомлення про припинення, після чого Продавець припиняє роботу на дату та в обсязі, зазначеному в повідомленні, та припиняє всі дії замовлення та субпідряди в тій мірі, в якій вони стосуються припиненої роботи. Продавець негайно повідомить Покупця про кількість придатних робіт та матеріалів, що є в наявності або придбані до розірвання, та найбільш сприятливий розпорядник, який Продавець може зробити з ними, Продавець буде виконувати інструкції Покупця щодо передачі та розпорядження правом власності на володіння такою роботою та матеріал. Протягом 60 днів після отримання такого повідомлення про розірвання, Продавець подасть усі свої вимоги до оплати, як зазначено в цьому Розділі 16, що є результатом такого припинення. Покупець матиме право перевірити такі претензії в будь-який розумний час або час, перевіряючи та перевіряючи записи, приміщення, роботи або матеріали Продавця, що стосуються цього Замовлення на купівлю. Покупець сплачує Продавцю без дублювання ціну замовлення на придбання готової роботи, прийняту Покупцем, і вартість Продавцеві незавершеного виробництва та сировини, що виділяється на припинену роботу, на основі будь-якого аудиту, який може проводити Покупець, і загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку, менше, однак (а) вартість або вартість (залежно від того, що вище) будь-яких предметів, що використовуються або продаються Продавцем без згоди Покупця; (b) узгоджена вартість будь-яких предметів, що використовуються або продаються Продавцем за згодою Покупця; та (c) вартість будь-яких дефектних, пошкоджених або знищених робіт чи матеріалів. Покупець не здійснюватиме платежів за закінчені роботи, незавершені роботи або сировину, виготовлену або закуплену Продавцем, що перевищує сукупну ціну, зазначену в цьому Замовленні на закупівлю, за винятком платежів, здійснених інакше або здійснених, і коригування повинні бути здійснені, зменшуючи платежі за цим Договором для вартості незавершеного виробництва та сировини, щоб пропорційно відображати будь-яку зазначену втрату на всьому Замовленні на закупівлю, якщо воно було виконане. Оплата, здійснена згідно з цією статтею, є єдиною відповідальністю Покупця у разі припинення дії цього Замовлення на придбання відповідно до цієї статті. Якщо інше не передбачено цим Замовленням на закупівлю, положення цієї статті не застосовуватимуться до будь-якої ануляції Покупцем за замовчуванням Продавця або з будь-якої іншої причини, дозволеної законом або згідно з цим Замовленням на закупівлю. Якщо інше не передбачено статтею 15, положення цієї статті не застосовуватимуться до будь-якої ануляції Покупцем за замовчуванням Продавця. У жодному разі Продавець не має права на попередній прибуток або на спеціальний або наслідковий збиток відповідно до цього Замовлення на купівлю.

19. Дотримання чинного законодавства: продавець погоджується, що під час виконання цього замовлення на закупівлю він дотримуватиметься усіх чинних законів, статутів, правил, положень чи розпоряджень уряду США чи будь-якого штату чи політичного підрозділу. Не обмежуючи загального викладеного, Продавець погоджується, що для затвердження до оплати він повинен включати до всіх рахунків-фактур наступну заяву:
"Продавець заявляє, що, що стосується виробництва предметів, на які поширюється ця накладна, він повністю дотримався всіх положень Закону про справедливі норми праці 1938 року зі змінами та доповненнями".

20. Виконавчі розпорядження: Продавець погоджується, що подання та положення, передбачені розпорядженням 11246, із змінами, внесеними розпорядженням 11375 (Рівні можливості), розпорядженням 11625 (Підприємства меншості), розпорядженням 11701 (Позитивні дії щодо ветеранів-інвалідів та ветеранів В'єтнамської ери) та Розпорядження 11758 (Працевлаштування інвалідів) цим включені до цього Замовлення на закупівлю та є частиною цього.

21. Відмова: Відмова Покупця наполягати в будь-якому одному чи декількох випадках на виконанні будь-яких умов, завітів чи умов цього Замовлення на купівлю або реалізації будь-якого права, передбаченого цим Договором, не може тлумачитися як відмова або відмова від майбутнє виконання будь-яких таких умов, угод чи умов або майбутнє здійснення такого права, але зобов’язання Продавця щодо таких майбутніх виступів продовжуватимуть діяти в повному обсязі.

22. Переуступка: Жодна із сум, що підлягають сплаті чи набути належним чином, а також будь-яка робота, що виконується за цим Замовленням на закупівлю, не може бути призначена Продавцем, а також Продавець не повинен укладати договір субпідряду для завершених або істотно завершених матеріалів, передбачених цим Замовленням на поставку, без попереднього замовлення Покупця. письмова згода, яка може бути відмовлена ​​з будь-якої причини на власний розсуд Покупця.

23. Засоби правового захисту: Засоби правового захисту, передбачені в цьому документі, мають бути кумулятивними та на додаток до будь-яких інших або подальших засобів правового захисту, передбачених законом чи справедливістю. Покупець має право здійснити компенсацію за будь-які суми, що сплачуються Покупцем Продавцю за цим Замовленням на придбання або іншим способом. У разі виникнення будь-яких суперечок, що виникають за цим Замовленням на купівлю, Покупець та Продавець старанно продовжуватимуть виконання вимог, передбачених цим Договором, до вирішення будь-якого такого суперечки. Якщо будь-яка частина цього Замовлення на купівлю є недійсною або не підлягає виконанню, інші частини цього Замовлення на купівлю залишаються чинними та підлягають виконанню.
24. Вирішення спорів: У разі суперечки між сторонами, що виникає внаслідок цього Порядку закупівлі або пов’язаний з ним, що стосується виключно грошової шкоди або належних грошей, сторони домовляються про те, що збори повинні відбуватися негайно за участю представників кожної зі сторін, які мають рішення -повноваження щодо спору з метою добросовісної спроби провести переговори щодо вирішення суперечки. Якщо протягом тридцяти (30) днів після такої зустрічі сторони не досягли переговорів щодо врегулювання суперечки, сторони докладуть максимум зусиль, щоб обрати альтернативну процедуру вирішення спору ("ADR"), таку як арбітраж або посередництво, вирішити спір. Якщо сторони не можуть домовитись про форму АРС протягом п'ятнадцяти (15) днів після тридцяти (30) днів переговорного періоду, тоді будь-яка зі сторін може застосувати інші доступні засоби правового захисту через сім (7) днів письмового повідомлення іншої сторони про її мають намір це зробити. Якщо сторони можуть домовитись про форму АРС, вони повинні добросовісно та своєчасно продовжувати її впровадження. Якщо АРС не призведе до вирішення суперечки через розумний проміжок часу, тоді будь-яка зі сторін може застосувати інші доступні засоби правового захисту після письмового повідомлення іншої сторони за сім (7) днів із зазначенням передбачуваного курсу дій.
25. Регулююче законодавство: Цей Порядок закупівлі регулюється, тлумачиться та тлумачиться законодавством Співдружності Пенсільванії та відповідно до нього.

BACHARACH, INC. - СТАНДАРТНІ УМОВИ ПРОДАЖУ

1 ЗАГАЛЬНІ
Ці Стандартні умови продажу та несуперечливі положення в Bacharach Котирування Inc., якщо такі є, ("Угода") в усіх відношеннях регулює всі продажі та використання будь-якого товару ("Продукт" або "Продукти") та послуги ("Послуги") від Bacharach, Inc ("Продавець") покупцем ("Покупець"), включаючи, без обмежень, майбутні замінні Продукти, придбані Покупцем. Якщо це написання якимось чином відрізняється від умов замовлення Покупця або якщо це написання тлумачиться як акцепт або як підтвердження, що діє як акцепт, тоді акцепт Продавця ЯВНО ВИЗНАЧЕНО УМОВНИМ З ДОПОМОГОЮ ПОКУПЦЯ НА БУДЬ-ЯКІ УМОВИ, ЩО МІСТЯТЬ ТУТ ТІ ВІДМІННІ ВІД ТАКИХ, ЩО ВМІСТУЮТЬСЯ В ПИСАННІ ПОКУПЦЯ. Крім того, це письмове письмо вважається повідомленням про заперечення проти таких умов Покупця. Якщо це написання тлумачиться як пропозиція, його прийняття ТОЧНО ОБМЕЖЕНО УМОВАМИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ. Жодне замовлення на придбання чи будь-який інший інструмент придбання Покупця не може суперечити, змінювати, видаляти або додавати умови цієї Угоди, якщо це явно не погоджено та не прийнято Продавцем у письмовій формі. Ця Угода являє собою повне та ексклюзивне твердження угоди між сторонами та замінює всі пропозиції, усні, письмові чи електронні та всі інші повідомлення між сторонами, що стосуються предмету цієї Угоди. Ціни продавця - це пропозиції, які можуть бути прийняті лише повністю. Покупець вважається таким, що приймає цю Угоду у разі виникнення будь-якого із наступного: (i) прийняття Покупцем пропозиції продавця, до якої додається ця Угода; (ii) доставка покупцем замовлення на товари для продавця (через замовлення на купівлю, графік доставки або будь-який інший спосіб зв’язку): та / або (iii) прийняття покупцем доставки або оплати продуктів, незалежно від будь-яких умов додано або видалено покупцем. Усі питання, що виникають за цим Договором, тлумачаться та вирішуються відповідно до Господарського кодексу Співдружності Пенсільванії без урахування його колізійних положень та виключаючи Конвенцію ООН про міжнародну торгівлю товарами. Усі дії, що виникають за цим Договором, розпочинаються в окрузі Аллегені, Пенсильванія. Цим Покупець погоджується на юрисдикцію штату та федеральних судів, що проживають в окрузі Аллегені, та погоджується виступити в суді за письмовим повідомленням про це. Покупець не повинен передавати цю Угоду будь-якій третій стороні в силу закону, або в умовах банкрутства, або іншим способом без попередньої письмової згоди Продавця. Ця Угода є обов'язковою та діє на користь сторін цієї Угоди та їх відповідних правонаступників, дозволених правонаступників та правонаступників. Відмова продавця наполягати на суворому виконанні цієї Угоди або примусовому виконанні невиконання зобов'язань у разі виникнення будь-якого окремого, повторного або постійного порушення будь-якого конкретного терміну чи умови цього Договору, не вважається відмовою від права Продавця наполягати на неухильному виконанні цієї Угоди або для примусового невиконання зобов’язань щодо порушення будь-якого іншого терміну чи умови, або в будь-який пізніший час або при будь-якому наступному виникненні, стосовно цього конкретного терміну чи умови. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди буде визнано недійсним, незаконним або не підлягає виконанню, тоді таке положення буде неефективним лише в мірі такої недійсності, а незмінені положення цієї Угоди не порушуватимуться і залишатимуться в повному обсязі та діють .

2. ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ
Якщо Покупець не є стороною угоди про розподіл з Продавцем, яка регулює перепродаж Покупцем Продуктів, Покупець може перепродувати Продукти, придбані за цим Договором, лише на умовах, не менш вигідних, ніж діючі Стандартні умови продажу Продавця (як розміщено на bacharach.wpengine.com), включаючи без обмеження гарантію та обмеження відповідальності. Покупець погоджується відшкодувати, утримати шкоду та захистити Продавця від усіх претензій та судових позовів, включаючи гонорари адвоката, настільки, наскільки такі вимоги та судові позови виникають внаслідок відсутності Покупцем таких умов та умов для віддаленого покупця.

3. ЗБОРИ ТА ОПЛАТА
Покупець погоджується сплатити збори за Товар ("Комісія за товар"). Плата за послуги повинна бути вказана окремо у котируванні продавця та рахунку-фактурі ("Плата за обслуговування", разом із Плата за товар, "Плата"). Усі замовлення підлягають затвердженню кредитом під час вступу. Якщо сторони не погодили інше письмово, Умови складають тридцять (30) днів, мінімальне замовлення - 50 доларів США (250 доларів США на експортні замовлення), і це будуть ті ціни, які діють на момент прийняття Продавцем замовлення Покупця, за винятком випадків, передбачених нижче . Мінімальне замовлення буде скасовано, якщо замовлення будуть відправлені Кінцевому користувачеві та відправлені через Ефір наступного дня чи Ефір другого дня. Мінімальне замовлення не буде скасовано для відправлень за межі континентальної частини Сполучених Штатів. Комісія за обробку в розмірі 7 доларів США буде додана до всіх замовлень, крім відправлень, надісланих через рахунки третіх сторін у межах континентальної частини США Оскільки ціни продавця базуються на витратах і умовах (включаючи курси валют), що існували на момент прийняття, ціни можуть збільшуватися в міру зміни цих умов, наприклад, підвищення ціни на матеріали та робочу силу та коливання курсу валют. Плата не включає всі збори за доставку та обробку, включаючи плату за небезпечні матеріали, як відповідні мита, тарифи, податки на додану вартість, податки з продажу, податки за користування або податки, що стягуються будь-якими федеральними, державними, муніципальними чи іншими державними органами, які можуть бути заборговані Покупцем внаслідок цієї Угоди придбання Продукту та Послуг або інші збори, які можуть бути покладені на продаж, перепродаж або використання Продуктів. Такі збори, які сплачує Продавець, здійснюються за рахунок Покупця. Будь-яка вимога про звільнення від таких звинувачень повинна бути чітко зазначена в особі замовлення та супроводжуватися усіма необхідними сертифікатами про звільнення. Якщо спеціально не передбачено у рахунку-фактурі або інше письмово не узгоджено сторонами, збори сплачуються в доларах США та сплачуються після отримання рахунком покупця без права на відрахування чи залік. Продавець може вимагати, щоб платіж був здійснений з використанням коду або безвідкличним акредитивом на користь і прийнятний для продавця, створений за рахунок покупця. Якщо оплата не буде здійснена в належний термін, Продавець може призупинити всі майбутні поставки або інші дії щодо Покупця без відповідальності та штрафу, і, крім усіх інших сум, що підлягають сплаті за цим Договором, Покупець повинен сплатити Продавцю (1) розумні понесені витрати та витрати Продавцем у зв’язку з усіма діями, спрямованими на примусове стягнення або збереження та захист прав Продавця за цим Договором, незалежно від того, чи передбачається це юридичним провадженням чи іншим способом, включаючи, без обмеження, обґрунтовану винагороду адвокатів, судові витрати та інші витрати та (2) відсотки за всі несплачені суми 30 днів стягується за меншою (a) ставкою 2% на місяць або (b) найвищою ставкою, дозволеною законом.

4. ВІДПРАВКА; ДОСТАВКА; СИЛА СИЛЬ
Спосіб відвантаження та перевізник обирає Продавець. Якщо сторони письмово не домовились про інше, відвантаження та доставка Продуктів здійснюється за рахунок продавця FCA (INCOTERMS 2010), після чого назва (за винятком заголовка будь-якого вбудованого програмного забезпечення) та ризик втрати передаються Покупцеві. Покупець погоджується перевірити всю продукцію на предмет наявності транспортних паперів та на предмет пошкодження або нестачі при отриманні товарів у пункті призначення. Кожна заява про збитки, пошкодження під час транспортування або інші причини, видимі під час перевірки, подаються перевізником. Претензії щодо нестачі повинні бути подані протягом тридцяти (30) днів з моменту отримання. Усі витрати за перевезення, страхування або подібні витрати несе Покупець. За вибором Продавця, Продукція може бути відвантажена до запрошеної дати відвантаження або в розстрочку. Вся інформація про доставку (включаючи час для відвантаження) є приблизною. Виключна відповідальність продавця полягає в тому, щоб докласти розумні комерційні зусилля для дотримання визначених термінів відвантаження. Покупець чітко звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені невиконанням поставок або затримками доставки, спричиненими будь-якими умовами, пов'язаними з або не викликаними обробкою або неточною обробкою важливої ​​в часі інформації та / або механізмів, трудовий спір (наприклад, страйк, уповільнення або блокування), пожежа, повінь, урядовий акт чи розпорядження, заворушення, неможливість отримати припаси чи місця для транспортування, поломка заводу, зникнення електроенергії, затримка чи переривання перевізників, аварії, дії Бога чи інші причини поза контролем Продавця.

5. АНУЛЯЦІЯ; НЕЗДАННЯ ДОСТАВКИ; ПОВЕРНЕННЯ
Ця Угода, повністю або частково, не може бути скасована або відкладена Покупцем, за винятком попередньої письмової згоди Продавця та на умовах, які відшкодовують Продавцю шкоду. Якщо Покупець скасовує повністю або частково замовлення на Продукцію, Покупець сплачує Продавцеві більшу суму, що дорівнює (i) 50% ціни за такі анульовані Товари, або (ii) фактичну та наслідкову шкоду, завдану ПРОДАВЦЕМ, включаючи без обмежень очікуваний прибуток і витрати продавця, вже здійснені продавцем. Якщо Покупець відкладає доставку, Покупець повинен сплатити Продавцю суму (i) щомісячних платежів, що дорівнюють 1.5% від загальної ціни на Продукти, що підлягають такій відстрочці, та (ii) обґрунтованих зборів за відстрочку, наприклад, час простою продавця, складські витрати тощо У разі затвердження запиту на повернення, (i) будь-які відповідні витрати на упаковку, доставку та доставку здійснюватимуться за рахунок Покупця; (ii) усі повернення повинні бути відвантажені вантажем, сплаченим за рахунок Покупця. Повернення продавця не здійснюється без попереднього отримання номера дозволу на повернення матеріалів (“RMA”). Номер RMA повинен бути видно видно на зворотній упаковці. Абсолютно жодні повернення не приймаються та не зараховуються без попереднього схвалення. Повернення коштує 20% поповнення запасу. Позики надаватимуться лише за товари, які Продавець визнає придатними для перепродажу, за винятком повернення гарантії.

6. ГАРАНТІЯ; ЗАМОВЛЕННЯ ГАРАНТІЇ
Гарантія на товар. Якщо інше письмово не погоджується Покупцем і Продавцем, Продавець гарантує Покупцеві, що він володіє та передасть товарний титул Продуктам (за винятком будь-якого вбудованого програмного забезпечення, якщо воно є), що продається за цим Договором, і що всі нові Продукти не повинні мати дефектних заводських обробок і встановлений матеріал для Гарантійного періоду, що застосовується до Продукту, як зазначено в керівництві до Продукту, починаючи з доставки перевізнику для першого продажу („Гарантія”). Якщо Покупець не є кінцевим споживачем Продуктів, що продаються за цим Договором, Покупець погоджується надати будь-якому безпосередньому покупцеві
("Віддалений покупець") Обмежена гарантія та застереження для покупців кінцевого використання (віддалених), видані Продавцем. На додаток до ремонту або заміни дефектної деталі Виробу згідно з цією обмеженою гарантією, зазначеною в цьому документі, якщо вимагається ремонт або установка на місці Продавцем або його уповноваженим, як це виключно визначено Продавцем, тоді гарантійні послуги та розумні витрати на проїзд та проживання повинні надаватись Покупцеві безкоштовно.
Гарантія послуг. Що стосується Послуг, що надаються Продавцем, Продавець гарантує, що Служби будуть виконані як робочі якості. Якщо будь-яка невідповідність гарантії Сервісу на конкретну раніше виконану Службу з'являється протягом дев'яноста (90) днів після завершення Послуг, Продавець знову виконує, якщо це можливо, ті Послуги, які безпосередньо постраждали від такої відмови, на своєму єдині витрати. ЄДИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКУПЦЯ ДЕФЕКТНИМИ ПОСЛУГАМИ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ВАРТІСТЮ НА РЕФОРМУВАННЯ ТАКИХ ПОСЛУГ. ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЦЬОГО ЗАСОБУ, ПОКУПЕЦЬ ПОВИНЕН ПОВІДОМИТИ ПРОДАВЦЯ ПРИ ПРОДАЖІ БУДЬ-ЯКОЇ СТВЕРДЖУВАНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ТРИДЦЯТЬ (30) ДНІВ ЗАКОНЧЕННЯ ПОСЛУГ. СРЕДСТВО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕФЕКТИВНИХ ПОСЛУГ ЕКСКЛЮЗИВНЕ І В ЛІЦІ ВСІХ ІНШИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ ДОСТУПНИХ ПОКУПЦЮ ПО ЗАКОНУ АБО В КАПІТАЛІ.
Відмова. ЯВНІ ГАРАНТІЇ, ВСТАНОВЛЕНІ ДО ЦЬОГО РОЗДІЛУ, В ЛІЦІ І ПРОДАВЕЦЬ ТА ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНІ АФІЛІАТИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВІДМОВАЮТЬСЯ ПРО ВСІ ВСІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, УМОВИ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ (ЯВНІ ІЛИ ПРИМІТНІ, ОРУАЛЬНІ АБО ПРИПРАВЛЕННЯ) , Включаючи БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ БУДЬ-ЯКИХ І ВСІХ ПІДПОЗНАЧНИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ТИТУЛУ, НЕПОРУШЕННЯ, ПРОДУКЦІЙНОСТІ ТА ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ЦІЛИ (БУДЬ ТАКИЙ ТА ЛИ НЕ ПРОДАВЕЦЬ МАТЕРИН ЗНАТИ, БУЛИ ПОСЛУГОВАНИ , ЩОБ БУДО ЗАПРОШЕНО ВСТАНОВИТИ ЗАКОНОМ, ПІД ЧАС МИТНИЦЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ТОРГІВЛІ, АБО КУРСОМ ДІЛОВОГО ТА ВИКОНАННЯ.

7. ГАРАНТІЙНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ; ЛІКУВАННЯ
Виключення та умови гарантії. Гарантія Продавця не поширюється на Продукцію, включаючи, без обмежень, компоненти, деталі та матеріали, які (а) не виробляються Продавцем, на які поширюються гарантії третіх сторін, якщо такі є, відповідних виробників, включаючи без обмеження батареї та інші предмети зносу. ; (b) є витратними або витратними частинами, включаючи, без обмежень, батареї, запобіжники, фільтри та лампочки; (c) зазнали: (i) експлуатації, що перевищує рекомендовану потужність, (ii) недостатньої електричної потужності, кондиціонування повітря або контролю вологості, (iii) аварії або катастрофи, включаючи, без обмежень, пожежу, повінь, воду , вітер та блискавка, (iv) нехтування, включаючи, без обмежень, перехідні процеси, (v) зловживання або неправильне використання, (vi) недотримання Покупцем останніх опублікованих інструкцій з експлуатації продавця, (vii) несанкціонована модифікація, установка чи ремонт особами, крім уповноважених представників Продавця, або (viii) використання для цілей, відмінних від зазначених у документації або останніх опублікованих інструкціях з експлуатації; або (d) не належним чином зберігаються, встановлюються, обслуговуються або експлуатуються в звичайних умовах та відповідно до рекомендацій Продавця. Гарантія продавця в цьому документі є недійсною і не втрачає сили, якщо дефект виник внаслідок пошкодження Продукту після його поставки або пов’язаний із використанням несанкціонованого обладнання, програмного забезпечення чи іншого обладнання. Покупець визнає, що якщо Покупець замінить датчики, що постачаються Продавцем, датчиками, виготовленими іншим виробництвом, то всі Гарантії Продавця Покупцеві та Віддаленому Покупцеві будуть анульовані, і Покупець бере на себе всю відповідальність за будь-яку шкоду, шкоду або збитки, понесені Покупцем і / або віддаленого покупця, що виникли внаслідок цієї несанкціонованої модифікації. Гарантія продавця не включає: планове технічне обслуговування, включаючи без обмежень регулювання, чищення, калібрування, затягування вільних гайок і болтів; виконання послуг, пов’язаних із переміщенням Продукту або додаванням або видаленням інтерфейсів, аксесуарів, додаткових пристроїв чи інших пристроїв; усунення пошкоджень, спричинених відмінним від звичайного зносу; електромонтажні роботи зовні Вироби; будь-яке обслуговування інтерфейсів, аксесуарів, додаткових пристроїв чи інших пристроїв, не наданих Продавцем; та будь-які проблеми, що виникають внаслідок непідтримуваної послуги.
Засіб захисту. Єдиним та ексклюзивним засобом захисту покупця, а також єдиним зобов’язанням Продавця щодо порушення Гарантії на Продукти, передбачені цим Договором, за власним бажанням Продавця є, на власний розсуд, або (a) відремонтувати або замінити дефектний Товар, який не працює в гарантійний період за рахунок Продавця, використовуючи нові або відремонтовані деталі, або (b) повернути такий дефектний Продукт, який не вдається протягом Гарантійного періоду, Продавцеві та повернути Покупцеві належну частину Плати за дефектний товар. Покупець визнає та погоджується з тим, що право Продавця повернути кошти Покупця не може бути зменшене або обмежене будь-яким чином або з будь-якої причини. Надання вищезазначеного засобу правового захисту буде обумовлене повідомленням та обґрунтуванням, що може знадобитися Продавцю, що такий Продукт зберігався, встановлювався, підтримувався та експлуатувався відповідно до рекомендацій Продавця. Якщо Продавець не вкаже інше, всі такі дефектні Товари повинні бути повернуті на склад Продавця або в інше місце, яке Продавець вибере, і все це за рахунок Продавця, за умови, що Покупець дотримується всіх інструкцій Продавця щодо упаковки та доставки. Метою зазначеного засобу правового захисту є виправлення будь-яких недоліків або повернення сплачених зборів. Покупець визнає, що такий ексклюзивний засіб правового захисту є важливим терміном угоди, представленої цією Угодою, і що такий засіб захисту, з огляду на оплату, виплачену Продавцеві, діятиме як повне задоволення Покупця за будь-які та всі претензії, пов'язані з цим. З огляду на вищевикладене, Покупець визнає, що у випадку, якщо суд компетентної юрисдикції або арбітражна колегія постановить, що цей ексклюзивний засіб не надає Покупцеві вигоди від його угоди або що такий ексклюзивний засіб не вдається з будь-якої причини, тоді будь-яке таке рішення стосовно такого ексклюзивного засобу правового захисту або будь-якого такого відмови такого ексклюзивного засобу правового захисту не повинно впливати чи змінювати будь-яким чином будь-яке обмеження або виключення гарантій, і всі такі обмеження та виключення продовжуватимуть діяти в повному обсязі. Усі претензії щодо гарантії на Продукти або Програмне забезпечення щодо Продавця повинні подаватися протягом відповідного Гарантійного періоду. Вироби, відремонтовані або замінені за гарантією, мають гарантію лише на решту гарантійного терміну. Права та засоби правового захисту продавця за цією Угодою мають бути кумулятивними, на додаток до будь-яких інших прав або засобів правового захисту, передбачених законом чи акціонерним капіталом. Покупець визнає, що якщо Покупець порушить цю Угоду, збитки Продавцю буде важко визначити, а отже, Продавець може домагатися справедливої ​​допомоги, включаючи, але не обмежуючись цим, судову заборону, яка є доповненням до будь-яких інших засобів правового захисту, передбачених законом або в рамках справедливості.

8. ВІДПОВІДНІСТЬ ЕКСПОРТУ
Покупець визнає, що Продукція - це продукція Сполучених Штатів Америки, і що експорт, використання, передача, перепродаж або інша передача Продукції регулюються законодавством та правилами Сполучених Штатів Америки. Покупець погоджується з тим, що він не повинен вивозити, експортувати, перепродавати або передавати будь-який Продукт будь-якій іншій країні або організації, що порушує такі закони та правила.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ; ЧАС НА ПОЗИВИ; ЗБОРОВАННЯ
Покупець погоджується з тим, що Продавець не несе відповідальності за випадкові, спеціальні, непрямі або послідовні або інші подібні збитки, включаючи, але не обмежуючись втратою прибутку чи доходів, шкодою від втрати використання Продуктів, пошкодженням майна, претензіями третіх осіб, включаючи тілесні ушкодження або смерть внаслідок використання Продуктів або відмова Продавця належним чином попередити про небезпеку Продуктів або про безпечне та належне використання Продуктів або проінструктувати про це, незалежно від того, було повідомлено Продавця про потенційні можливості такого збитки. Повна відповідальність продавця за будь-якою причиною за будь-якою причиною (крім відповідальності за тілесні ушкодження, спричинені недбалістю продавця), що виникають за контрактом, гарантією, деліктом (включаючи недбалість), суворою відповідальністю, відповідальністю за товари або будь-якою іншою теорією відповідальності, буде обмежена менше фактичного збитку Покупця або ціни, сплаченої Продавцю за Продукти, що є предметом вимоги Покупця. Усі претензії до Продавця повинні бути пред'явлені протягом одного року після виникнення причини позову, і Покупець чітко відмовляється від будь-якого більш тривалого строку позовної давності. Покупець повинен захищати, відшкодовувати шкоду та утримувати Продавця та його службовців, директорів, агентів, представників, службовців, постачальників та афілійовані особи без шкоди від будь-яких сум, претензій, витрат, мит, позовів, дій, збитків, збитків, судових зборів, зобов'язань , зобов'язання та заставне право, що виникають внаслідок (i) придбання, використання, володіння, володіння, володіння, експлуатація, стан, стан, перепродаж, передача, експорт, транспортування або утилізація Продукту покупцем, (ii) порушення покупцем або передбачуване порушення будь-якого іноземного, федерального , закони чи положення штату, округу чи місцевого законодавства, включаючи, без обмеження, закони та нормативні акти, що регулюють безпеку продукції та практику праці, (iii) необережні дії або бездіяльність покупця, що спричиняють шкоду, шкоду або втрату споживачам продуктів Продавця, та ( iv) Порушення покупцем цієї Угоди

10. ІНТЕРЕС БЕЗПЕКИ
Щоб забезпечити зобов'язання Покупця оплатити Продукцію, Покупець цим уповноважує Продавця в будь-який час, і час від часу, виконувати та / або подавати документи, відповідно до законодавства будь-якої юрисдикції, з підписом Покупця або без нього, всі Уніфіковані Комерційний кодекс або інші відповідні заяви про фінансування або продовження або інші документи, які Продавець може визнати необхідними чи бажаними для задоволення своїх інтересів щодо безпеки в Продуктах. Покупець уповноважує Продавця оформляти будь-яку таку документацію від імені Покупця, як довірений особа Покупця, яку Продавець може оформити в якості повіреного Покупця.

Повернутися до початку