BACHARACH, INC. - СТАНДАРТНІ УМОВИ ПРОДАЖУ

1 ЗАГАЛЬНІ
Ці Стандартні умови продажу та несуперечливі положення в Bacharach Котирування Inc., якщо такі є, ("Угода") в усіх відношеннях регулює всі продажі та використання будь-якого товару ("Продукт" або "Продукти") та послуги ("Послуги") від Bacharach, Inc ("Продавець") покупцем ("Покупець"), включаючи, без обмежень, майбутні замінні Продукти, придбані Покупцем. Якщо це написання якимось чином відрізняється від умов замовлення Покупця або якщо це написання тлумачиться як акцепт або як підтвердження, що діє як акцепт, тоді акцепт Продавця ЯВНО ВИЗНАЧЕНО УМОВНИМ З ДОПОМОГОЮ ПОКУПЦЯ НА БУДЬ-ЯКІ УМОВИ, ЩО МІСТЯТЬ ТУТ ТІ ВІДМІННІ ВІД ТАКИХ, ЩО ВМІСТУЮТЬСЯ В ПИСАННІ ПОКУПЦЯ. Крім того, це письмове письмо вважається повідомленням про заперечення проти таких умов Покупця. Якщо це написання тлумачиться як пропозиція, його прийняття ТОЧНО ОБМЕЖЕНО УМОВАМИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ. Жодне замовлення на придбання чи будь-який інший інструмент придбання Покупця не може суперечити, змінювати, видаляти або додавати умови цієї Угоди, якщо це явно не погоджено та не прийнято Продавцем у письмовій формі. Ця Угода являє собою повне та ексклюзивне твердження угоди між сторонами та замінює всі пропозиції, усні, письмові чи електронні та всі інші повідомлення між сторонами, що стосуються предмету цієї Угоди. Ціни продавця - це пропозиції, які можуть бути прийняті лише повністю. Покупець вважається таким, що приймає цю Угоду у разі виникнення будь-якого із наступного: (i) прийняття Покупцем пропозиції продавця, до якої додається ця Угода; (ii) доставка покупцем замовлення на товари для продавця (через замовлення на купівлю, графік доставки або будь-який інший спосіб зв’язку): та / або (iii) прийняття покупцем доставки або оплати продуктів, незалежно від будь-яких умов додано або видалено покупцем. Усі питання, що виникають за цим Договором, тлумачаться та вирішуються відповідно до Господарського кодексу Співдружності Пенсільванії без урахування його колізійних положень та виключаючи Конвенцію ООН про міжнародну торгівлю товарами. Усі дії, що виникають за цим Договором, розпочинаються в окрузі Аллегені, Пенсильванія. Цим Покупець погоджується на юрисдикцію штату та федеральних судів, що проживають в окрузі Аллегені, та погоджується виступити в суді за письмовим повідомленням про це. Покупець не повинен передавати цю Угоду будь-якій третій стороні в силу закону, або в умовах банкрутства, або іншим способом без попередньої письмової згоди Продавця. Ця Угода є обов'язковою та діє на користь сторін цієї Угоди та їх відповідних правонаступників, дозволених правонаступників та правонаступників. Відмова продавця наполягати на суворому виконанні цієї Угоди або примусовому виконанні невиконання зобов'язань у разі виникнення будь-якого окремого, повторного або постійного порушення будь-якого конкретного терміну чи умови цього Договору, не вважається відмовою від права Продавця наполягати на неухильному виконанні цієї Угоди або для примусового невиконання зобов’язань щодо порушення будь-якого іншого терміну чи умови, або в будь-який пізніший час або при будь-якому наступному виникненні, стосовно цього конкретного терміну чи умови. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди буде визнано недійсним, незаконним або не підлягає виконанню, тоді таке положення буде неефективним лише в мірі такої недійсності, а незмінені положення цієї Угоди не порушуватимуться і залишатимуться в повному обсязі та діють .

2. ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ
Якщо Покупець не є стороною угоди про розподіл з Продавцем, яка регулює перепродаж Покупцем Продуктів, Покупець може перепродувати Продукти, придбані за цим Договором, лише на умовах, не менш вигідних, ніж діючі Стандартні умови продажу Продавця (як розміщено на bacharach.wpengine.com), включаючи без обмеження гарантію та обмеження відповідальності. Покупець погоджується відшкодувати, утримати шкоду та захистити Продавця від усіх претензій та судових позовів, включаючи гонорари адвоката, настільки, наскільки такі вимоги та судові позови виникають внаслідок відсутності Покупцем таких умов та умов для віддаленого покупця.

3. ЗБОРИ ТА ОПЛАТА
Покупець погоджується сплатити збори за Товар ("Комісія за товар"). Плата за послуги повинна бути вказана окремо у котируванні продавця та рахунку-фактурі ("Плата за обслуговування", разом із Плата за товар, "Плата"). Усі замовлення підлягають затвердженню кредитом під час вступу. Якщо сторони не погодили інше письмово, Умови складають тридцять (30) днів, мінімальне замовлення - 50 доларів США (250 доларів США на експортні замовлення), і це будуть ті ціни, які діють на момент прийняття Продавцем замовлення Покупця, за винятком випадків, передбачених нижче . Мінімальне замовлення буде скасовано, якщо замовлення будуть відправлені Кінцевому користувачеві та відправлені через Ефір наступного дня чи Ефір другого дня. Мінімальне замовлення не буде скасовано для відправлень за межі континентальної частини Сполучених Штатів. Комісія за обробку в розмірі 7 доларів США буде додана до всіх замовлень, крім відправлень, надісланих через рахунки третіх сторін у межах континентальної частини США Оскільки ціни продавця базуються на витратах і умовах (включаючи курси валют), що існували на момент прийняття, ціни можуть збільшуватися в міру зміни цих умов, наприклад, підвищення ціни на матеріали та робочу силу та коливання курсу валют. Плата не включає всі збори за доставку та обробку, включаючи плату за небезпечні матеріали, як відповідні мита, тарифи, податки на додану вартість, податки з продажу, податки за користування або податки, що стягуються будь-якими федеральними, державними, муніципальними чи іншими державними органами, які можуть бути заборговані Покупцем внаслідок цієї Угоди придбання Продукту та Послуг або інші збори, які можуть бути покладені на продаж, перепродаж або використання Продуктів. Такі збори, які сплачує Продавець, здійснюються за рахунок Покупця. Будь-яка вимога про звільнення від таких звинувачень повинна бути чітко зазначена в особі замовлення та супроводжуватися усіма необхідними сертифікатами про звільнення. Якщо спеціально не передбачено у рахунку-фактурі або інше письмово не узгоджено сторонами, збори сплачуються в доларах США та сплачуються після отримання рахунком покупця без права на відрахування чи залік. Продавець може вимагати, щоб платіж був здійснений з використанням коду або безвідкличним акредитивом на користь і прийнятний для продавця, створений за рахунок покупця. Якщо оплата не буде здійснена в належний термін, Продавець може призупинити всі майбутні поставки або інші дії щодо Покупця без відповідальності та штрафу, і, крім усіх інших сум, що підлягають сплаті за цим Договором, Покупець повинен сплатити Продавцю (1) розумні понесені витрати та витрати Продавцем у зв’язку з усіма діями, спрямованими на примусове стягнення або збереження та захист прав Продавця за цим Договором, незалежно від того, чи передбачається це юридичним провадженням чи іншим способом, включаючи, без обмеження, обґрунтовану винагороду адвокатів, судові витрати та інші витрати та (2) відсотки за всі несплачені суми 30 днів стягується за меншою (a) ставкою 2% на місяць або (b) найвищою ставкою, дозволеною законом.

4. ВІДПРАВКА; ДОСТАВКА; СИЛА СИЛЬ
Спосіб відвантаження та перевізник обирає Продавець. Якщо сторони письмово не домовились про інше, відвантаження та доставка Продуктів здійснюється за рахунок продавця FCA (INCOTERMS 2010), після чого назва (за винятком заголовка будь-якого вбудованого програмного забезпечення) та ризик втрати передаються Покупцеві. Покупець погоджується перевірити всю продукцію на предмет наявності транспортних паперів та на предмет пошкодження або нестачі при отриманні товарів у пункті призначення. Кожна заява про збитки, пошкодження під час транспортування або інші причини, видимі під час перевірки, подаються перевізником. Претензії щодо нестачі повинні бути подані протягом тридцяти (30) днів з моменту отримання. Усі витрати за перевезення, страхування або подібні витрати несе Покупець. За вибором Продавця, Продукція може бути відвантажена до запрошеної дати відвантаження або в розстрочку. Вся інформація про доставку (включаючи час для відвантаження) є приблизною. Виключна відповідальність продавця полягає в тому, щоб докласти розумні комерційні зусилля для дотримання визначених термінів відвантаження. Покупець чітко звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені невиконанням поставок або затримками доставки, спричиненими будь-якими умовами, пов'язаними з або не викликаними обробкою або неточною обробкою важливої ​​в часі інформації та / або механізмів, трудовий спір (наприклад, страйк, уповільнення або блокування), пожежа, повінь, урядовий акт чи розпорядження, заворушення, неможливість отримати припаси чи місця для транспортування, поломка заводу, зникнення електроенергії, затримка чи переривання перевізників, аварії, дії Бога чи інші причини поза контролем Продавця.

5. АНУЛЯЦІЯ; НЕЗДАННЯ ДОСТАВКИ; ПОВЕРНЕННЯ
Ця Угода, повністю або частково, не може бути скасована або відкладена Покупцем, за винятком попередньої письмової згоди Продавця та на умовах, які відшкодовують Продавцю шкоду. Якщо Покупець скасовує повністю або частково замовлення на Продукцію, Покупець сплачує Продавцеві більшу суму, що дорівнює (i) 50% ціни за такі анульовані Товари, або (ii) фактичну та наслідкову шкоду, завдану ПРОДАВЦЕМ, включаючи без обмежень очікуваний прибуток і витрати продавця, вже здійснені продавцем. Якщо Покупець відкладає доставку, Покупець повинен сплатити Продавцю суму (i) щомісячних платежів, що дорівнюють 1.5% від загальної ціни на Продукти, що підлягають такій відстрочці, та (ii) обґрунтованих зборів за відстрочку, наприклад, час простою продавця, складські витрати тощо У разі затвердження запиту на повернення, (i) будь-які відповідні витрати на упаковку, доставку та доставку здійснюватимуться за рахунок Покупця; (ii) усі повернення повинні бути відвантажені вантажем, сплаченим за рахунок Покупця. Повернення продавця не здійснюється без попереднього отримання номера дозволу на повернення матеріалів (“RMA”). Номер RMA повинен бути видно видно на зворотній упаковці. Абсолютно жодні повернення не приймаються та не зараховуються без попереднього схвалення. Повернення коштує 20% поповнення запасу. Позики надаватимуться лише за товари, які Продавець визнає придатними для перепродажу, за винятком повернення гарантії.

6. ГАРАНТІЯ; ЗАМОВЛЕННЯ ГАРАНТІЇ
Гарантія на товар. Якщо інше письмово не погоджується Покупцем і Продавцем, Продавець гарантує Покупцеві, що він володіє та передасть товарний титул Продуктам (за винятком будь-якого вбудованого програмного забезпечення, якщо воно є), що продається за цим Договором, і що всі нові Продукти не повинні мати дефектних заводських обробок і встановлений матеріал для Гарантійного періоду, що застосовується до Продукту, як зазначено в керівництві до Продукту, починаючи з доставки перевізнику для першого продажу („Гарантія”). Якщо Покупець не є кінцевим споживачем Продуктів, що продаються за цим Договором, Покупець погоджується надати будь-якому безпосередньому покупцеві
("Віддалений покупець") Обмежена гарантія та застереження для покупців кінцевого використання (віддалених), видані Продавцем. На додаток до ремонту або заміни дефектної деталі Виробу згідно з цією обмеженою гарантією, зазначеною в цьому документі, якщо вимагається ремонт або установка на місці Продавцем або його уповноваженим, як це виключно визначено Продавцем, тоді гарантійні послуги та розумні витрати на проїзд та проживання повинні надаватись Покупцеві безкоштовно.
Гарантія послуг. Що стосується Послуг, що надаються Продавцем, Продавець гарантує, що Служби будуть виконані як робочі якості. Якщо будь-яка невідповідність гарантії Сервісу на конкретну раніше виконану Службу з'являється протягом дев'яноста (90) днів після завершення Послуг, Продавець знову виконує, якщо це можливо, ті Послуги, які безпосередньо постраждали від такої відмови, на своєму єдині витрати. ЄДИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКУПЦЯ ДЕФЕКТНИМИ ПОСЛУГАМИ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ВАРТІСТЮ НА РЕФОРМУВАННЯ ТАКИХ ПОСЛУГ. ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЦЬОГО ЗАСОБУ, ПОКУПЕЦЬ ПОВИНЕН ПОВІДОМИТИ ПРОДАВЦЯ ПРИ ПРОДАЖІ БУДЬ-ЯКОЇ СТВЕРДЖУВАНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ТРИДЦЯТЬ (30) ДНІВ ЗАКОНЧЕННЯ ПОСЛУГ. СРЕДСТВО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕФЕКТИВНИХ ПОСЛУГ ЕКСКЛЮЗИВНЕ І В ЛІЦІ ВСІХ ІНШИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ ДОСТУПНИХ ПОКУПЦЮ ПО ЗАКОНУ АБО В КАПІТАЛІ.
Відмова. ЯВНІ ГАРАНТІЇ, ВСТАНОВЛЕНІ ДО ЦЬОГО РОЗДІЛУ, В ЛІЦІ І ПРОДАВЕЦЬ ТА ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНІ АФІЛІАТИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВІДМОВАЮТЬСЯ ПРО ВСІ ВСІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, УМОВИ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ (ЯВНІ ІЛИ ПРИМІТНІ, ОРУАЛЬНІ АБО ПРИПРАВЛЕННЯ) , Включаючи БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ БУДЬ-ЯКИХ І ВСІХ ПІДПОЗНАЧНИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ТИТУЛУ, НЕПОРУШЕННЯ, ПРОДУКЦІЙНОСТІ ТА ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ЦІЛИ (БУДЬ ТАКИЙ ТА ЛИ НЕ ПРОДАВЕЦЬ МАТЕРИН ЗНАТИ, БУЛИ ПОСЛУГОВАНИ , ЩОБ БУДО ЗАПРОШЕНО ВСТАНОВИТИ ЗАКОНОМ, ПІД ЧАС МИТНИЦЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ТОРГІВЛІ, АБО КУРСОМ ДІЛОВОГО ТА ВИКОНАННЯ.

7. ГАРАНТІЙНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ; ЛІКУВАННЯ
Виключення та умови гарантії. Гарантія Продавця не поширюється на Продукцію, включаючи, без обмежень, компоненти, деталі та матеріали, які (а) не виробляються Продавцем, на які поширюються гарантії третіх сторін, якщо такі є, відповідних виробників, включаючи без обмеження батареї та інші предмети зносу. ; (b) є витратними або витратними частинами, включаючи, без обмежень, батареї, запобіжники, фільтри та лампочки; (c) зазнали: (i) експлуатації, що перевищує рекомендовану потужність, (ii) недостатньої електричної потужності, кондиціонування повітря або контролю вологості, (iii) аварії або катастрофи, включаючи, без обмежень, пожежу, повінь, воду , вітер та блискавка, (iv) нехтування, включаючи, без обмежень, перехідні процеси, (v) зловживання або неправильне використання, (vi) недотримання Покупцем останніх опублікованих інструкцій з експлуатації продавця, (vii) несанкціонована модифікація, установка чи ремонт особами, крім уповноважених представників Продавця, або (viii) використання для цілей, відмінних від зазначених у документації або останніх опублікованих інструкціях з експлуатації; або (d) не належним чином зберігаються, встановлюються, обслуговуються або експлуатуються в звичайних умовах та відповідно до рекомендацій Продавця. Гарантія продавця в цьому документі є недійсною і не втрачає сили, якщо дефект виник внаслідок пошкодження Продукту після його поставки або пов’язаний із використанням несанкціонованого обладнання, програмного забезпечення чи іншого обладнання. Покупець визнає, що якщо Покупець замінить датчики, що постачаються Продавцем, датчиками, виготовленими іншим виробництвом, то всі Гарантії Продавця Покупцеві та Віддаленому Покупцеві будуть анульовані, і Покупець бере на себе всю відповідальність за будь-яку шкоду, шкоду або збитки, понесені Покупцем і / або віддаленого покупця, що виникли внаслідок цієї несанкціонованої модифікації. Гарантія продавця не включає: планове технічне обслуговування, включаючи без обмежень регулювання, чищення, калібрування, затягування вільних гайок і болтів; виконання послуг, пов’язаних із переміщенням Продукту або додаванням або видаленням інтерфейсів, аксесуарів, додаткових пристроїв чи інших пристроїв; усунення пошкоджень, спричинених відмінним від звичайного зносу; електромонтажні роботи зовні Вироби; будь-яке обслуговування інтерфейсів, аксесуарів, додаткових пристроїв чи інших пристроїв, не наданих Продавцем; та будь-які проблеми, що виникають внаслідок непідтримуваної послуги.
Засіб захисту. Єдиним та ексклюзивним засобом захисту покупця, а також єдиним зобов’язанням Продавця щодо порушення Гарантії на Продукти, передбачені цим Договором, за власним бажанням Продавця є, на власний розсуд, або (a) відремонтувати або замінити дефектний Товар, який не працює в гарантійний період за рахунок Продавця, використовуючи нові або відремонтовані деталі, або (b) повернути такий дефектний Продукт, який не вдається протягом Гарантійного періоду, Продавцеві та повернути Покупцеві належну частину Плати за дефектний товар. Покупець визнає та погоджується з тим, що право Продавця повернути кошти Покупця не може бути зменшене або обмежене будь-яким чином або з будь-якої причини. Надання вищезазначеного засобу правового захисту буде обумовлене повідомленням та обґрунтуванням, що може знадобитися Продавцю, що такий Продукт зберігався, встановлювався, підтримувався та експлуатувався відповідно до рекомендацій Продавця. Якщо Продавець не вкаже інше, всі такі дефектні Товари повинні бути повернуті на склад Продавця або в інше місце, яке Продавець вибере, і все це за рахунок Продавця, за умови, що Покупець дотримується всіх інструкцій Продавця щодо упаковки та доставки. Метою зазначеного засобу правового захисту є виправлення будь-яких недоліків або повернення сплачених зборів. Покупець визнає, що такий ексклюзивний засіб правового захисту є важливим терміном угоди, представленої цією Угодою, і що такий засіб захисту, з огляду на оплату, виплачену Продавцеві, діятиме як повне задоволення Покупця за будь-які та всі претензії, пов'язані з цим. З огляду на вищевикладене, Покупець визнає, що у випадку, якщо суд компетентної юрисдикції або арбітражна колегія постановить, що цей ексклюзивний засіб не надає Покупцеві вигоди від його угоди або що такий ексклюзивний засіб не вдається з будь-якої причини, тоді будь-яке таке рішення стосовно такого ексклюзивного засобу правового захисту або будь-якого такого відмови такого ексклюзивного засобу правового захисту не повинно впливати чи змінювати будь-яким чином будь-яке обмеження або виключення гарантій, і всі такі обмеження та виключення продовжуватимуть діяти в повному обсязі. Усі претензії щодо гарантії на Продукти або Програмне забезпечення щодо Продавця повинні подаватися протягом відповідного Гарантійного періоду. Вироби, відремонтовані або замінені за гарантією, мають гарантію лише на решту гарантійного терміну. Права та засоби правового захисту продавця за цією Угодою мають бути кумулятивними, на додаток до будь-яких інших прав або засобів правового захисту, передбачених законом чи акціонерним капіталом. Покупець визнає, що якщо Покупець порушить цю Угоду, збитки Продавцю буде важко визначити, а отже, Продавець може домагатися справедливої ​​допомоги, включаючи, але не обмежуючись цим, судову заборону, яка є доповненням до будь-яких інших засобів правового захисту, передбачених законом або в рамках справедливості.

8. ВІДПОВІДНІСТЬ ЕКСПОРТУ
Покупець визнає, що Продукція - це продукція Сполучених Штатів Америки, і що експорт, використання, передача, перепродаж або інша передача Продукції регулюються законодавством та правилами Сполучених Штатів Америки. Покупець погоджується з тим, що він не повинен вивозити, експортувати, перепродавати або передавати будь-який Продукт будь-якій іншій країні або організації, що порушує такі закони та правила.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ; ЧАС НА ПОЗИВИ; ЗБОРОВАННЯ
Покупець погоджується з тим, що Продавець не несе відповідальності за випадкові, спеціальні, непрямі або послідовні або інші подібні збитки, включаючи, але не обмежуючись втратою прибутку чи доходів, шкодою від втрати використання Продуктів, пошкодженням майна, претензіями третіх осіб, включаючи тілесні ушкодження або смерть внаслідок використання Продуктів або відмова Продавця належним чином попередити про небезпеку Продуктів або про безпечне та належне використання Продуктів або проінструктувати про це, незалежно від того, було повідомлено Продавця про потенційні можливості такого збитки. Повна відповідальність продавця за будь-якою причиною за будь-якою причиною (крім відповідальності за тілесні ушкодження, спричинені недбалістю продавця), що виникають за контрактом, гарантією, деліктом (включаючи недбалість), суворою відповідальністю, відповідальністю за товари або будь-якою іншою теорією відповідальності, буде обмежена менше фактичного збитку Покупця або ціни, сплаченої Продавцю за Продукти, що є предметом вимоги Покупця. Усі претензії до Продавця повинні бути пред'явлені протягом одного року після виникнення причини позову, і Покупець чітко відмовляється від будь-якого більш тривалого строку позовної давності. Покупець повинен захищати, відшкодовувати шкоду та утримувати Продавця та його службовців, директорів, агентів, представників, службовців, постачальників та афілійовані особи без шкоди від будь-яких сум, претензій, витрат, мит, позовів, дій, збитків, збитків, судових зборів, зобов'язань , зобов'язання та заставне право, що виникають внаслідок (i) придбання, використання, володіння, володіння, володіння, експлуатація, стан, стан, перепродаж, передача, експорт, транспортування або утилізація Продукту покупцем, (ii) порушення покупцем або передбачуване порушення будь-якого іноземного, федерального , закони чи положення штату, округу чи місцевого законодавства, включаючи, без обмеження, закони та нормативні акти, що регулюють безпеку продукції та практику праці, (iii) необережні дії або бездіяльність покупця, що спричиняють шкоду, шкоду або втрату споживачам продуктів Продавця, та ( iv) Порушення покупцем цієї Угоди

10. ІНТЕРЕС БЕЗПЕКИ
Щоб забезпечити зобов'язання Покупця оплатити Продукцію, Покупець цим уповноважує Продавця в будь-який час, і час від часу, виконувати та / або подавати документи, відповідно до законодавства будь-якої юрисдикції, з підписом Покупця або без нього, всі Уніфіковані Комерційний кодекс або інші відповідні заяви про фінансування або продовження або інші документи, які Продавець може визнати необхідними чи бажаними для задоволення своїх інтересів щодо безпеки в Продуктах. Покупець уповноважує Продавця оформляти будь-яку таку документацію від імені Покупця, як довірений особа Покупця, яку Продавець може оформити в якості повіреного Покупця.

Повернутися до початку