Satın Alma Siparişi Hüküm ve Koşulları

1. Satın Alma Emrinin Kabulü: Alıcı, Satıcı bu Satın Alma Emrinin alındı ​​nüshasını gerçekleştirip Alıcıya iade edene kadar bu Satın Alma Emri ile bağlı olmayacaktır. Satıcı, bu Satın Alma Siparişini yerine getirdiğinde ve onay kopyasını iade ettiğinde, aksi takdirde bu Satın Alma Siparişini kabul ettiğini belirttiğinde, burada sipariş edilen kalemlerden herhangi birini Alıcıya teslim ettiğinde veya Alıcı için teslim ettiğinde bu Satın Alma Siparişi ve hüküm ve koşullarına bağlı olacaktır. burada sipariş edilen hizmetlerden herhangi biri. Bu Satın Alma Siparişi, kabulü burada belirtilen hüküm ve koşullarla açıkça sınırlandırır ve Satıcı tarafından önerilen herhangi bir ek veya farklı şart veya koşul, Alıcı tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe reddedilir. Yukarıda belirtildiği gibi yürütülen Sözleşme ve bu Satın Alma Emri dışında hiçbir sözleşme mevcut olmayacaktır.

2. Değişiklikler: Taraflar, bu Satın Alma Siparişinin, buraya eklenmiş veya burada referans olarak dahil edilmiş tüm belgelerle birlikte şartlar ve koşullar da dahil olmak üzere, Alıcı ve Satıcı arasındaki tam ve nihai sözleşmeyi içerdiğini; Alıcının yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak imzalanmadıkça, bu Satın Alma Siparişini değiştirmeye yönelik hiçbir anlaşma veya anlayış Alıcı için bağlayıcı olmayacaktır. Bu Satın Alma Siparişi ile Satıcıya gönderilen veya bu Satın Alma Siparişinde atıfta bulunulan tüm özellikler, çizimler ve veriler işbu belgeye dahil edilmiştir ve bu Satın Alma Siparişinin bir parçası haline getirilmiştir.

3. Değişiklikler: Alıcı, herhangi bir zamanda aşağıdakilerden herhangi birinde veya daha fazlasında yazılı değişiklik yapma hakkını saklı tutar: (a) Bu Satın Alma Siparişinde yer alan özellikler, çizimler ve veriler; (b) sevkiyat veya paketleme yöntemleri; (c) teslimat yeri; (d) teslimat zamanı; (e) teslimat şekli; ve (f) miktarlar. Bu tür herhangi bir değişiklik, bu Satın Alma Siparişinin maliyetinde veya yerine getirilmesi için gereken sürede bir artışa veya azalmaya neden olursa, Satıcı, orijinal fiyatlandırma ile tutarlı olarak fiyatta adil bir düzeltme talep etme hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir ayarlama/talep, yazılı kanıtlarla birlikte sunulacak ve Alıcının denetimine tabi olacaktır. Bu Madde kapsamındaki herhangi bir düzeltme talebinden, değişiklik emrinin Satıcı tarafından alındığı tarihten itibaren yirmi (20) gün içinde ileri sürülmediği takdirde feragat edilmiş sayılacaktır; ancak, Alıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerçeklerin bu tür bir eylemi haklı çıkardığına karar verirse, bu Satın Alma Siparişi kapsamındaki nihai ödemeden önce herhangi bir zamanda sunulan bu tür bir talebi alabilir ve buna göre hareket edebilir. Bu Madde kapsamında Satıcının herhangi bir düzeltme talebi, Satıcı talep edilen düzeltmeye geçmeden önce Alıcı tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Fiyat artışları, Alıcı'nın yetkili temsilcisi tarafından imzalanan Sözleşmede yapılan bir değişiklikle kanıtlanmadıkça, Alıcı için bağlayıcı olmayacaktır.

4. Teslimat: İşbu Satın Alma Siparişinin ifasında zaman esas olup, ürünlerin belirtilen miktar ve zamanlarda teslimatı yapılmaması veya belirtilen zamanlarda hizmetin yerine getirilmemesi durumunda Alıcının bu hakkı saklıdır. yükümlülük olmaksızın ve diğer hak ve çözüm yollarına ek olarak, aşağıdaki eylemlerden birini veya tümünü almak için: (a) öğelerin doğrudan hızlandırılmış rotaları (hızlandırılmış rotanın maliyeti Satıcı tarafından ödenecektir); (b) Alıcı tarafından teslim alınmayan ürünler veya Alıcıya bildirimin gönderildiği tarihte verilmeyen hizmetler ile ilgili olarak Satıcıya bildirimde bulunarak bu Satın Alma Siparişini feshedebilir ve başka bir yerde ikame ürün veya hizmetler satın alabilir ve meydana gelen zararı Satıcıdan tahsil edebilir; veya (c) Satıcıya atfedilebilir sebeplerle yapılan teslimatın stokta bulunmama durumu oluşturması halinde, Alıcı, Satıcıdan ceza talep etme hakkına sahip olacaktır; ceza, gecikmenin her günü için gecikmeli kalemler nedeniyle satın alma fiyatının yüzde ikisi (%2) olacaktır. (c) bendindeki cezanın toplam tutarı, toplam satın alma bedelinin yüzde yirmisini (%20) geçemez.

Satıcı, Alıcının yönlendirme talimatlarından Satıcının sapmasından kaynaklanan nakliye ücretleri, gecikmeler veya taleplerden sorumlu olacaktır. Satıcı, kusuru veya ihmali olmaksızın, kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan aşırı teslimat maliyetlerinden veya temerrütlerden sorumlu olmayacaktır; ancak, Satıcının teslimatların planlandığı gibi yapılmayacağına inanmak için bir nedeni olduğunda, beklenen gecikmenin nedenini belirten yazılı bildirim derhal Alıcıya verilecektir. Satıcının gecikmesi veya temerrüdü, bir alt yüklenicinin gecikmesi veya temerrüdünden kaynaklanıyorsa, bu tür gecikme veya temerrüt, yalnızca hem Satıcının hem de alt yüklenicinin kontrolü dışındaki sebeplerden ortaya çıkmışsa ve bunlardan herhangi birinin veya alt yüklenicinin hatası veya ihmali olmaksızın mazur görülebilir. Tedarik edilecek kalemler veya sağlanacak hizmetler, Satıcının gerekli teslimat veya performans programını yerine getirmesine izin vermek için yeterli sürede diğer kaynaklardan temin edilemedi.
Alıcıya teslim edilen ve bu Satın Alma Siparişinde ve teslimat planlarında belirtilen miktarları aşan ürünler için Alıcının herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Bu tür ürünler, her iki şekilde de nakliye ücretleri dahil olmak üzere, masrafları Satıcıya ait olmak üzere reddedilecek ve iade edilecektir. Alıcı, Alıcının teslimat programlarını karşılamak için gereken süreyi aşan veya öncesinde Satıcı tarafından yapılan herhangi bir malzeme veya üretim maliyetinden sorumlu olmayacaktır.

5. Teslimat Talimatları: Satıcı, teslimatları yalnızca Alıcının normal çalışma saatleri içinde ve Alıcının aşağıda listelenen uygun adresteki teslim alma iskelesine veya Alıcı tarafından başka şekilde bildirildiği şekilde yapacaktır. (tedarikçilerden gelen gemiler için). Bu, uluslararası teslimatları içerebilir. Satıcının geçerli tüm lisanslara sahip olması gerekir.
Neutronics Inc.
456 Creamery Yolu
Exton, Pensilvanya 19341

6. Kontrol ve Kabul: Ödeme, Alıcının doğru faturayı aldığı tarihten veya Alıcının uygun ürünleri aldığı tarihten sonraki 45 gün sonra yapılır. Burada satın alınan tüm ürünler, Alıcının tercihine bağlı olarak ödemeden önce veya sonra Alıcının varış yerinde incelemeye tabidir. Bu Satın Alma Emri kapsamındaki herhangi bir ürün için ödeme, bunların kabul edildiği anlamına gelmez. Alıcı, talimatlara, spesifikasyonlara, çizimlere ve verilere veya Satıcının garantilerine (açık veya zımni) uygun olmayan veya bu Satın Alma Siparişine uymayan (Satıcının yerine getirme, Tanrı'nın Eylemleri veya başka türlü) veya gizli veya açık başka kusurlar içeren. Tanrı'nın eylemleri, yangınlar, sel baskınları, diğer çevre sorunları, grevler ve çalışanlarla olan farklılıkları içeren Alıcı'nın kontrolü dışındaki herhangi bir nedendir. Alıcı, kusurun keşfedilmesinden sonra makul bir süre içinde ret yapılması şartıyla, bu tür öğelerin kabulüne kadar keşfedilmeyen gizli kusurlu ürünleri reddetme hakkını saklı tutar.
Kabul edilmeyen mallar, alıcının tercihine ve her iki şekilde nakliye ücretleri de dahil olmak üzere risk ve masraf Satıcı'ya ait olmak üzere, tam para iadesi veya kredi veya değiştirme için Satıcıya iade edilecektir. Alıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe reddedilen öğeler değiştirilemez. Buna ek olarak, Alıcı, üretim maliyetleri, uygun olmayan kutulama, kasalama veya paketlemeden kaynaklanan malzeme veya eşyalardaki hasarlar ve Alıcının maruz kaldığı kar kaybı veya diğer özel zararlar dahil olmak üzere zararlar için talepte bulunabilir. Bu hak, kanunla sağlanan diğer çözüm yollarına ek olacaktır. Öğelerin tümünün veya herhangi bir kısmının kabul edilmesi, Alıcının diğer öğeleri veya diğer siparişleri reddetme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Öğelerden herhangi birinin kabul edilmesi, Alıcıyı gelecekteki gönderileri kabul etmeye bağlamaz.

7. Paketleme, Etiketleme ve Kaplar: Bu Satın Alma Siparişinin ön yüzünde belirtilmediği sürece, Alıcıya paketleme veya kaplar için hiçbir ücret fatura edilemez. Satıcı, varsa, Alıcının belirtebileceği şekilde bu tür bilgileri içeren kutular ve nakliye konteynırları için etiketler hazırlayacaktır. Satıcı, uygunsuz kutulama, kasalama veya paketleme nedeniyle burada açıklanan malzeme veya eşyalarda meydana gelen hasarlardan sorumlu olacaktır.

8. Satıcının Garantileri: Satıcı, işbu belgeyle, burada sağlanan öğelerin malzeme, işçilik ve tasarım açısından kusursuz, satılabilir kalitede ve Alıcının amaçlarına uygun olacağını ve Alıcının talimatlarına, özelliklerine, çizimlerine ve verilerine uygun olacağını garanti eder. Satıcı, işbu belgeyle ayrıca, burada sağlanan öğelerin, bu Satın Alma Siparişinin temelini oluşturan tüm beyanlara, beyanlara, vaatlere, açıklamalara, örneklere veya modellere uyacağını garanti eder, Satıcı bu garantilerin öğelerin kabulünden sonra geçerliliğini sürdüreceğini kabul eder. Yukarıdaki garantilerin tümü, Satıcı tarafından Alıcıya verilen ek kapsam garantilerine ek olacaktır. Söz konusu garantilerin hiçbiri ve diğer hiçbir zımni veya açık garanti, Alıcı'nın yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen ve imzalanan bir satın alma siparişi değişiklik bildirimi veya revizyon ile kanıtlanmadıkça reddedilmiş veya hariç tutulmuş sayılmayacaktır. Garantinin ihlali durumunda, Alıcı, bu tür bir ihlalden kaynaklanan Tekdüzen Ticaret Kanunu veya diğer geçerli yasalar kapsamındaki tüm çözüm yollarına hak sahibi olacaktır.

9. Değiştirilebilirlik: İşbu belge kapsamında satın alınan tüm ürünler (veya bunun bir kısmı), daha önce Alıcı veya Alıcının müşterisi tarafından Satıcıdan satın alınan benzer ürünlerle (veya bunların parçalarıyla) tamamen değiştirilebilir olacaktır. Bu amaçla, Satıcı tarafından daha önce benzer ürünlerin (veya parçalarının) tedarikinde kullanılan tüm tasarımlar, işlemler veya prosedürler, Satıcı tarafından burada satın alınan ürünlerin (veya parçalarının) tedarikinde kullanılacaktır. Satıcının tasarımlarından, süreçlerinden veya prosedürlerinden herhangi bir sapma, Alıcının önceden yazılı onayını gerektirir. Satıcının bu Maddenin gerekliliklerine uymamasından kaynaklanan, değiştirilemeyen öğelerin (veya parçalarının) keşfi ve yenilenmesiyle ilgili Alıcının tüm maliyetlerinden Satıcı sorumlu olacaktır.

10. Alıcının Mülkiyeti: Bu Satın Alma Siparişinde aksi belirtilmedikçe veya yazılı olarak kabul edilmedikçe, mülkiyeti Alıcı'da olan, Satıcıya sağlanan veya sağlanan tüm alet, araç, gereç ve malzemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her tanımın mülkiyeti ve bunların herhangi bir şekilde değiştirilmesi Alıcının mülkiyetinde olacaktır ve öyle kalacaktır. Değiştirilmesi amaçlanan materyaller dışındaki bu tür mülkler, Alıcının yazılı izni olmaksızın değiştirilemez. Bu tür mülk, Satıcı tarafından açıkça "Neutronics, Inc. ve Satıcının mülkünden ayrı ve güvenli bir şekilde saklanacaktır. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki işlerin ifası veya Alıcı tarafından yazılı olarak yetkilendirildiği durumlar dışında bu tür mülkleri kullanmayacaktır. Bu mülk, Satıcının mülkiyetinde veya kontrolündeyken, güvenli ve iyi durumda tutulacak, riski Satıcıya ait olacak ve satıcıya ödenecek zararla değiştirme maliyetine eşit bir miktarda, masrafları Satıcı tarafından karşılanmak üzere sigortalı tutulacaktır. Alıcı. Söz konusu mülk, bu Satın Alma Siparişinin ifasında tüketilen malzeme olmadığı ölçüde, Alıcı tarafından incelemeye ve kaldırmaya tabi olacaktır ve Alıcı, Satıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bu amaçlarla giriş hakkına sahip olacaktır. Alıcı tarafından talimat verildiğinde, Satıcı söz konusu mülkün yerini açıklayacak, sevkiyat için hazırlayacak ve makul aşınma ve yıpranma hariç olmak üzere, Satıcı tarafından orijinal olarak alındığı gibi iyi durumda Alıcıya gönderecektir.

11. Özel Aletler: Bu maddede kullanılan "özel aletler" terimi, tüm mastarları, kalıpları, fikstürleri, kalıpları, kalıpları, özel kesme aletlerini, özel mastarları, özel test ekipmanlarını, diğer özel ekipman ve imalat yardımcılarını, ve bu Satın Alma Emrinin ifasında elde edilen veya imal edilen veya kullanılan, esaslı bir değişiklik veya değişiklik olmaksızın, kullanımları, kalemlerin veya bunların parçalarının üretimi veya performansı ile sınırlı olacak şekilde özel bir yapıya sahip olan, yukarıdakilerin herhangi bir değiştirmesi. bu Satınalma Siparişinin gerektirdiği türden hizmetler. Terim, (a) bu Satın Alma Siparişinin ifasında kullanılmak üzere değiştirilip değiştirilmediğine veya benimsenmesine bakılmaksızın, Satıcı tarafından şimdiye kadar edinilen alet veya ekipman öğelerini veya bunların değiştirilmesini, (b) sarf malzemesi küçük aletleri, (c) genel veya özel makine aletleri veya benzeri sermaye kalemleri veya (d) mülkiyeti Alıcı'da olan aletler.
Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki veya Alıcı tarafından yazılı olarak yetkilendirilen işlerin ifası dışında özel aletlerin muhafaza edileceğini ve kullanılmayacağını veya yeniden işlenmeyeceğini kabul eder. Satıcı, Satıcının mülkiyetinde veya kontrolündeyken, özel aletleri iyi durumda tamamen sigorta kapsamında tutacağını ve kaybolduğunda, yok edildiğinde veya buradaki işin yapılması için gerekli olduğunda değiştireceğini garanti eder. Bu Satın Alma Emri kapsamında özel aletlerin gerekli olduğu işin durdurulması veya feshedilmesi üzerine, Satıcı, Alıcıya, bu tür özel aletlerin kullanıldığı veya tasarlandığı imalat veya performans için kalemlerin, parçaların veya hizmetlerin bir listesini ve bir liste sağlayacaktır. özel aletin her bir parçasının nerede olduğunu gösterecek ve özel aletin mülkiyetini ve mülkiyetini Alıcıya [tersine çevrilmiş itfa edilmiş maliyetine eşit bir miktar için] devredecek veya Alıcının yazılı olarak yönlendirebileceği şekilde elden çıkaracaktır. Ek olarak, Alıcı, herhangi bir zamanda, [Satıcının ters itfa edilmiş maliyetinin ödenmesi üzerine] edindiği mülkiyeti, herhangi bir zamanda herhangi bir özel alete sahip olma hakkına sahip olacaktır ve Satıcı, Alıcıya, bu tür amaçlar için giriş hakkı verir. Satıcıya karşı herhangi bir sorumluluk olmaksızın Alıcı tarafından icra edilecektir.

12. Basın Bültenleri: Satıcı, bu siparişe ve burada sağlanan mal veya hizmetlere ilişkin hiçbir bilgi veya diğer bilgilerin, alıcının önceden yazılı onayı olmaksızın Satıcı tarafından kamuya açıklanmayacağını kabul eder.

13. Gizlilik, Buluşlar: Bu Satın Alma Siparişi kapsamındaki ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak Alıcı tarafından Satıcıya veya Satıcının çalışanlarına veya taşeronlarına sağlanan veya sağlanan tüm bilgiler gizli tutulacak ve Satıcı, çalışanları tarafından ifşa edilmeyecektir, ve alt yüklenicileri, Alıcının önceden yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü şahısa devretmez. Satıcı, bu Satın Alma Siparişi kapsamındaki ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak Satıcının ifşa edeceği veya bundan sonra Alıcıya ifşa edebileceği herhangi bir bilgi ile ilgili olarak Alıcıya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Satıcı, tüm hakları dahil olmak üzere, bu Satın Alma Siparişi kapsamındaki ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak Satıcı tarafından yapılan veya sağlanan veya Alıcı tarafından sağlanan tüm tasarımların, çizimlerin, işlemlerin, malzeme kompozisyonlarının, spesifikasyonların, yazılımın, maske çalışmalarının veya diğer teknik bilgilerin .
Satıcı, bu Satın Alma Siparişi kapsamındaki ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak Satıcı tarafından yapılan veya sağlanan bu tür tasarımlar, çizimler, işlemler, malzeme kompozisyonları, spesifikasyonlar, yazılımlar, maske çalışmaları veya diğer teknik bilgilerdeki tüm icatlar ve iyileştirmeler ile ilgili olarak, Satıcı, bu tür buluşları veya iyileştirmeleri derhal belirleyecek ve Alıcıya ifşa edecek ve herhangi bir belgeyi yürütecek veya temin edecek ve Alıcıdaki buluşların veya iyileştirmelerin mükemmel bir şekilde sahiplenilmesi için gerekli olabilecek veya tedarik, bakım, veya buluşlar veya iyileştirmelerle ilgili herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı, ticari sır, maske çalışması hakkı veya diğer mülkiyet haklarının Alıcı tarafından uygulanması. Satıcı işbu belge ile Alıcıyı bu tür evrakları yürütmek veya bu tür işlemleri yapmak için Satıcının fiilen vekili olarak atamaktadır. Bu Maddedeki buluşların gizliliği ve temliki yükümlülükleri, bu Satın Alma Siparişinin feshedilmesi veya tamamlanmasından sonra da geçerli olacaktır.
Satıcı, bu Sözleşme kapsamındaki ürünleri münhasıran Alıcı için üretmeyi kabul eder. Satıcı, bu Sözleşme kapsamındaki hiçbir ürünü doğrudan veya dolaylı olarak Alıcı'nın herhangi bir müşterisine veya herhangi bir üçüncü taraf operasyonuna satmayacaktır.

14. Fikri Mülkiyet Tazminatı: Satıcı (a) Alıcıyı, haleflerini ve müşterilerini herhangi bir davadan kaynaklanan her türlü iddia, talep, kayıp, dava, zarar, sorumluluk ve masrafa (makul avukat ücretleri dahil) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. , kapsanan ürün veya hizmetlerin üretimi, kullanımı veya satışı nedeniyle herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri veya yabancı patent, ticari marka, telif hakkı, maske çalışması veya diğer mülkiyet hakkının fiili veya iddia edilen doğrudan veya dolaylı olarak ihlali veya ihlale teşviki için iddia veya dava Alıcı tarafından sağlanan spesifikasyonlara uygunluktan kaynaklanan ihlaller veya Satıcının eylemlerinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan bir ticari sırrın fiili veya iddia edilen kötüye kullanımı veya kötüye kullanılması da dahil olmak üzere bu Satın Alma Siparişi ile, (b) Tek Tip Ticari Sözleşme kapsamında Alıcıya karşı herhangi bir talepten feragat etmek Herhangi bir zararsız veya benzer iddia da dahil olmak üzere kod veya başka türlü, herhangi bir şekilde Satıcı veya Alıcı aleyhine patent, ticari Alıcı tarafından sağlanan spesifikasyonlara uygunluktan kaynaklanan iddialar dahil olmak üzere emark, telif hakkı veya maske çalışması hakkı ihlali veya benzerleri ve (c) Alıcının dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, geri alınamaz bir kullanım, satma ve satma lisansına sahip olacağını, bu Satın Alma Emri kapsamındaki kalemleri onarmış ve onarmış ve yeniden inşa etmiş ve yeniden inşa etmiştir. Satıcı, bu Satın Alma Siparişi ile bağlantılı olarak Alıcı için oluşturulan herhangi bir materyalin tüm ticari markaları, telif hakları ve maske çalışması haklarını Alıcıya devreder. Bu Maddenin yükümlülükleri, bu Satın Alma Siparişinin feshi veya tamamlanmasından sonra da geçerli olacaktır.

15. Tazminat: Satıcı ayrıca, herhangi bir şekilde aşağıdakilerle ilgili olarak mahkeme masrafları ve makul avukat ücretleri dahil olmak üzere her türlü kayıp, yükümlülük, zarar, iddia, talep, dava, dava, işlem, halefiyet ve masraftan Alıcı'yı tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul eder. Satıcının çalışanları, çalışanları, memurları veya acenteleri dahil olmak üzere herhangi bir kişi, firma, dernek veya şirket tarafından talep edilen veya yapılan tamamen Alıcının özelliklerine göre imal edilen ürünler hariç olmak üzere, bu Satın Alma Siparişi veya bu Satın Alma Siparişi kapsamında gerçekleştirilen hizmetler veya teslim edilen ürünler ve alt yüklenicilerinin herhangi bir nedenle veya herhangi bir nedenle ortaya çıkması. Satıcı ayrıca, bildirimi aldıktan sonra, Satıcıya veya Alıcıya karşı açılabilecek her türlü dava, eylem veya davanın savunması için derhal tam sorumluluğu üstleneceğini kabul eder. Alıcının makine veya teçhizatının, bu Satın Alma Emri kapsamında gerekli olabilecek herhangi bir işin ifası sırasında Satıcı tarafından kullanılması durumunda, söz konusu makine veya teçhizatın, bu tür kullanım süresi boyunca Satıcının yegane gözetimi ve kontrolü altında olduğu kabul edilecektir. satıcı.

16. Sigorta: Bu Satın Alma Siparişi, Alıcı için işçiliğin ifasını kapsıyorsa, Satıcı, Alıcıyı, bu Satın Alma Siparişinin ifasından kaynaklanan herhangi bir kişi veya mülkün yaralanması veya zarar görmesine ilişkin tüm sorumluluk, talep veya taleplere karşı tazmin etmeyi ve korumayı kabul eder. Satıcı ayrıca, Satıcının aşağıdaki asgari tutarlarda yeterli sigorta kapsamına sahip olduğunu gösteren bir Sigorta Taşıyıcı Sertifikası vermeyi kabul eder:
(a) İşçi Tazminatı; İşin gerçekleştirileceği eyalet(ler) için yasal sınırlar.
(b) Sözleşme Sorumluluğu dahil olmak üzere Kapsamlı Genel Sorumluluk; Tamamlanan İşlemler/Ürünler; Geniş Form Mal Hasarı; ve taşeronlar kullanılıyorsa, Yüklenicinin Koruma Sorumluluğu. Asgari limitler Ölüm ve Mülk Hasarları dahil olmak üzere kişisel yaralanma, her olayda 250,000 ABD Doları, toplamda 1,000,000 ABD Doları.
(c) Sahip olunan, kiralanan ve sahip olunmayan araçlar dahil olmak üzere Otomobil Sorumluluğu. Asgari limitler- Bedensel yaralanma kişi başına 250,000 ABD Doları, her durumda 500,000 ABD Doları ve Mülkiyet Hasarı her durumda 250,000 ABD Doları.
Söz konusu Sertifika, sigortacının adını, poliçe numarasını, son kullanma tarihini, sorumluluk sınırlarını ve en az on (10) gün yazılı iptal bildirimi sağlayan bir hüküm içermelidir. Satıcı bir kendi kendine sigortacı ise, söz konusu işin gerçekleştirileceği Eyaletin Çalışma ve Sanayi Bakanlığı Belgesi, söz konusu Departman tarafından doğrudan Alıcıya verilmelidir. Satıcı'nın sigorta gerekliliklerine uyması, Satıcı'nın yukarıdaki 13. Madde kapsamında Alıcı'ya tazminat ödemesini hiçbir şekilde etkilemez.

17. Temerrüt Nedeniyle İptal: Satıcı, Satın Alma Emrinin tamamlanması için belirtilen zamanlarda makul bir ilerleme sağlayamazsa, Satıcı bu Satın Alma Siparişinin teslim edilmeyen kısmının tamamını veya herhangi bir kısmını temerrüt nedeniyle iptal etme hakkına sahip olacaktır. Teslimat programında belirtilen teslimatlar, Satıcının Satıcının garantileri de dahil olmak üzere buradaki herhangi bir şartı ihlal etmesi, Satıcının alacaklıların yararına bir düzenleme, uzatma veya devir yapması, Satıcının feshedilmesi veya başka bir şekilde varlığının sona ermesi veya olağan şekilde iş yürütmesi durumunda. Satıcının ödeme aczine düşmesi veya Satıcının genel olarak borçlarını vadesi geldiğinde ödememesi durumunda, varlıklarının tamamını veya büyük ölçüde tasfiye eder veya tasfiye eder. Bu Satın Alma Siparişi temerrüt nedeniyle iptal edilirse, Alıcı, Satıcının mülkiyeti devretmesini ve (a) tamamlanmış kalemleri ve (b) kısmen tamamlanmış kalemleri ve malzemeleri, parçaları, araçları, kalıpları, aparatları, demirbaşları, planları, Satıcının bu Satın Alma Siparişinin feshedilen kısmı için özel olarak ürettiği veya edindiği çizimler, bilgiler ve sözleşme hakları. Satıcı ayrıca, Alıcının menfaatinin bulunduğu mülkiyetinde bulunan mülkü de koruyacak ve muhafaza edecektir. Alıcının bu Maddede belirtilen hakları ve yasal yolları, Alıcının kanun veya hakkaniyet çerçevesinde veya bu Satın Alma Emrinin diğer Maddeleri uyarınca sahip olabileceği diğer çözüm yollarına ektir ve bunların yerine geçmez. Bu madde uyarınca iptalden sonra, yetkili bir mahkeme tarafından veya başka bir şekilde Satıcının temerrüde düşmediğinin veya kusurun mazur görülebileceğinin tespit edilmesi halinde, tarafların hak ve yükümlülükleri aynen aynen geçerli olacaktır. fesih, işbu Sözleşmenin 16. Maddesi uyarınca yapılmıştır. Alıcı temerrüdü iptal etme hakkını kullanmadan önce, Alıcı Satıcıya Satıcının temerrüdünü iyileştirme fırsatı vermeyi seçebilir. Alıcı, Satıcıya temerrüdünü düzeltme fırsatı vermeyi seçerse, Alıcı önce Satıcının temerrüdüne ilişkin yazılı bildirimde bulunacaktır. Satıcı, Alıcının temerrüt bildirimini aldıktan sonraki on (10) gün içinde, Satıcının temerrüdünü nasıl gidermeyi planladığını bir yazıyla belirtmelidir. Alıcı, Satıcının yazılı yanıtını değerlendirecek ve Satıcıya, Satıcının temerrüdünü giderebileceği bir süre tanıyıp tanımayacağını belirleyecektir. Satıcıya bir temerrüdü düzeltmesi için tanınan süre, temerrüdü çevreleyen koşullara bağlı olarak değişecektir.

18. Kolaylık Nedeniyle Fesih: Alıcı, yazılı bir fesih bildirimi ile bu Satın Alma Emri kapsamındaki işi tamamen veya zaman zaman kısmen feshedebilir, bunun üzerine Satıcı bildirimde belirtilen tarihte ve ölçüde çalışmayı durduracak ve tüm sona erdirilen işle ilgili oldukları ölçüde siparişler ve alt sözleşmeler. Satıcı, fesihten önce eldeki veya satın alınan uygulanabilir iş ve malzemenin miktarları ve Satıcının yapabileceği en uygun tasarruf hakkında Alıcıya derhal bilgi verecek, Satıcı, bu tür işlerin mülkiyetinin devredilmesi ve elden çıkarılması ile ilgili olarak Alıcının talimatlarına uyacaktır ve malzeme. Bu tür bir fesih bildiriminin alınmasından sonraki 60 gün içinde, Satıcı, söz konusu fesihten kaynaklanan bu Bölüm 16'da belirtilen tüm ödeme taleplerini sunacaktır. Alıcı, Satıcının bu Satın Alma Emri ile ilgili kayıtlarını, tesislerini, çalışmalarını veya materyallerini inceleyerek ve denetleyerek bu tür iddiaları herhangi bir makul zamanda veya zamanlarda kontrol etme hakkına sahip olacaktır. Bununla birlikte, Alıcı tarafından Alıcı tarafından kabul edilen bitmiş iş için Satın Alma Emri fiyatını ve Alıcının yapabileceği herhangi bir denetime ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanarak, devam etmekte olan işin ve sona erdirilen işe tahsis edilen hammaddelerin Satıcıya maliyetini tekrarlamadan Satıcıya ödeyecektir. (a) Alıcının izni olmadan Satıcı tarafından kullanılan veya satılan herhangi bir ürünün değeri veya maliyeti (hangisi daha yüksekse); (b) Alıcının onayı ile Satıcı tarafından kullanılan veya satılan herhangi bir ürünün mutabık kalınan değeri; ve (c) herhangi bir kusurlu, hasarlı veya tahrip olmuş iş veya malzemenin maliyeti. Alıcı, Satıcı tarafından imal edilen veya tedarik edilen bitmiş işler, devam eden işler veya hammaddeler için bu Satın Alma Emri'nde belirtilen toplam fiyatı aşan, aksi takdirde yapılan veya yapılacak ödemeler düşüldükten sonra herhangi bir ödeme yapmayacaktır ve buradaki ödemeleri azaltan düzenlemeler yapılacaktır. Tamamlanmış olsaydı tüm Satın Alma Siparişinde belirtilen herhangi bir kaybı orantılı olarak yansıtmak için proses ve ham madde maliyeti için. Bu Madde uyarınca yapılan ödeme, bu Satın Alma Emrinin bu Madde uyarınca feshedilmesi durumunda Alıcının tek sorumluluğunu oluşturur. Bu Satın Alma Siparişinde aksi belirtilmedikçe, bu Maddenin hükümleri, Alıcı tarafından Satıcının temerrüdü nedeniyle veya yasaların izin verdiği veya bu Satın Alma Siparişi kapsamında izin verilen başka herhangi bir nedenle yapılan herhangi bir iptal için geçerli olmayacaktır. 15. Maddede aksi belirtilmedikçe, bu Maddenin hükümleri, Satıcının temerrüde düşmesi nedeniyle Alıcı tarafından yapılan herhangi bir iptal için geçerli olmayacaktır. Satıcı, hiçbir durumda, bu Satın Alma Siparişi kapsamında ileriye dönük karlar veya özel veya dolaylı zararlar elde etme hakkına sahip olmayacaktır.

19. Geçerli Yasalara Uyum: Satıcı, bu Satın Alma Siparişinin ifasında, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin veya herhangi bir eyaletin veya siyasi alt bölümünün yürürlükteki tüm yasalarına, tüzüklerine, kurallarına, düzenlemelerine veya emirlerine uyacağını kabul eder. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, Satıcı, ödemenin onaylanabilmesi için tüm faturalarda aşağıdaki beyanı içermesi gerektiğini kabul eder:
"Satıcı, bu faturanın kapsadığı ürünlerin üretimi ile ilgili olarak, değiştirilmiş şekliyle 1938 tarihli Adil Çalışma Standartları Yasası'nın tüm hükümlerine tam olarak uyduğunu beyan eder."

20. Yönetici Emirleri: Satıcı, Yürütme Emri 11246 (Fırsat Eşitliği), Yürütme Emri 11375 (Azınlık İşletmeleri Teşebbüsleri), Yürütme Emri 11625 (Özürlü Gaziler ve Gaziler için Olumlu Eylem) ile değiştirilen Yürütme Emri 11701'nın gerektirdiği beyan ve hükümlerin Vietnam Dönemi) ve Yürütme Emri 11758 (Engellilerin İstihdamı) işbu belgeyle bu Satın Alma Emri'ne dahil edilmiş ve bu Siparişin bir parçası haline getirilmiştir.

21. Feragat: Alıcının bir veya daha fazla durumda bu Satın Alma Emrinin herhangi bir şartının, sözleşmenin veya koşulunun yerine getirilmesinde ısrar etmemesi veya bu Sipariş kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmaması, herhangi bir feragat veya feragat olarak yorumlanmayacaktır. bu tür şartların, sözleşmelerin veya koşulların gelecekteki performansı veya bu hakkın gelecekteki kullanımı, ancak Satıcının bu tür gelecekteki performanslara ilişkin yükümlülüğü tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

22. Devir: Vadesi gelen veya ödenecek meblağların hiçbiri veya bu Satın Alma Siparişi kapsamında gerçekleştirilecek işlerin hiçbiri Satıcı tarafından temlik edilmeyecek veya Satıcı, bu Satın Alma Siparişi tarafından talep edilen tamamlanmış veya büyük ölçüde tamamlanmış malzemeler için Alıcının önceden onayı olmaksızın alt yüklenicilik yapmayacaktır. Alıcının takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle izin verilmeyen yazılı onay.

23. Çözüm Yolları: Burada belirtilen çözüm yolları birikimli olacak ve kanun veya hakkaniyet tarafından sağlanan diğer veya başka çözüm yollarına ek olacaktır. Alıcı, bu Satın Alma Emri kapsamında veya başka bir şekilde Alıcı tarafından Satıcıya ödenecek her türlü tutardan mahsup etme hakkına sahip olacaktır. Bu Satın Alma Emri kapsamında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Alıcı ve Satıcı, bu tür bir anlaşmazlığın çözülmesine kadar burada gerekli olan performansı titizlikle yerine getirecektir. Bu Satın Alma Siparişinin herhangi bir bölümü geçersiz veya uygulanamaz ise, bu Satın Alma Siparişinin geri kalan bölümleri geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.
24. Uyuşmazlık Çözümü: Taraflar arasında bu Satın Alma Siparişinden kaynaklanan veya bununla ilgili olarak yalnızca parasal zararlar veya ödenmesi gereken para ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, taraflar, karar alan her bir tarafın temsilcilerinin katılımıyla derhal bir toplantı yapılacağını kabul eder. - Anlaşmazlığın çözümünü müzakere etmek için iyi niyetle girişimde bulunmak için anlaşmazlığa ilişkin yetki vermek. Bu toplantıdan sonra otuz (30) gün içinde taraflar uyuşmazlığın çözümünü müzakere etmeyi başaramazlarsa, taraflar tahkim veya arabuluculuk gibi alternatif bir uyuşmazlık çözüm prosedürü (“ADR”) seçmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır, anlaşmazlığı çözmek için. Taraflar, otuz (15) günlük müzakere döneminden sonra on beş (30) gün içinde bir ADR formu üzerinde anlaşamazlarsa, taraflardan biri, diğer tarafa yedi (7) gün yazılı bildirimde bulunarak mevcut diğer çareleri takip edebilir. yapmak niyetinde. Taraflar bir ADR formu üzerinde anlaşabilirlerse, bunun uygulanmasını iyi niyetle ve zamanında takip edeceklerdir. ADR'nin makul bir süre sonra anlaşmazlığın çözümüyle sonuçlanmaması durumunda, taraflardan herhangi biri, diğer tarafa niyetlenen eylem planını belirten yedi (7) gün yazılı bildirimde bulunarak mevcut diğer çareleri takip edebilir.
25. Geçerli Yasa: Bu Satın Alma Emri, Pennsylvania Eyaleti yasalarına göre ve bu yasalara göre yönetilecek, yorumlanacak ve tefsir edilecektir.

BACHARACH, INC. - STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

1. GENEL
Bu Standart Satış Hüküm ve Koşulları ve içindeki çelişkili olmayan hükümler Bacharach Varsa, Inc.'in teklifi ("Sözleşme"), herhangi bir ürünün ("Ürün" veya "Ürünler") ve hizmetlerin ("Hizmetler") tüm satış ve kullanımlarını yönetecektir. Bacharach, Inc ("Satıcı") alıcı ("Alıcı") tarafından, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Alıcı tarafından satın alınan gelecekteki değişim Ürünleri dahil. Bu yazı, Alıcının siparişinin hüküm ve koşullarından herhangi bir şekilde farklıysa veya bu yazı bir kabul veya kabul olarak hareket eden bir onay olarak yorumlanıyorsa, Satıcının kabulü, ALICININ BURADA BULUNAN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULA İLİŞKİN AÇIKÇA ŞARTLI YAPILIR. ALICININ YAZISINDA BULUNANLARDAN FARKLI VEYA İLAVE OLANLAR. Ayrıca, bu yazı, Alıcının bu tür hüküm ve koşullara itiraz bildirimi olarak kabul edilecektir. Bu yazı bir teklif olarak yorumlanırsa, buradaki kabul, BURADA BULUNAN ŞARTLAR VE KOŞULLARLA AÇIKÇA SINIRLIDIR. Satıcı tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe ve kabul edilmedikçe, Alıcının hiçbir satın alma emri veya başka herhangi bir satın alma aracı, bu Sözleşmenin şartlarına aykırı, değiştirilmesi, silinmesi veya bunlara ekleme yapılması için etkili olmayacaktır. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki sözleşmenin eksiksiz ve münhasır beyanını oluşturur ve bu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki tüm sözlü, yazılı veya elektronik tekliflerin ve diğer tüm iletişimlerin yerine geçer. Satıcının teklifleri, yalnızca tam olarak kabul edilebilecek tekliflerdir. Alıcı, aşağıdakilerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda bu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır: (i) Alıcının, Satıcının bu Sözleşmenin eklendiği teklifini kabul etmesi; (ii) Alıcının Satıcıya Ürünler için bir sipariş teslimi (satın alma siparişi, nakliye programı veya diğer herhangi bir iletişim yolu ile): ve / veya (iii) Alıcının herhangi bir şarta bakılmaksızın Ürünlerin teslimatını veya Ürünlerin ödemesini kabul etmesi Alıcı tarafından eklenir veya silinir. Bu belgede ortaya çıkan tüm sorular, hukuk hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden ve Malların Uluslararası Satışına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hariç olmak üzere, Pennsylvania Commonwealth Ticaret Kanunu'na göre yorumlanacak ve çözülecektir. Bu kapsamda ortaya çıkan tüm eylemler Allegheny County, PA'da başlatılacaktır. Alıcı, işbu belge ile Allegheny İlçesinde bulunan eyalet ve federal mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder ve yazılı bildirim üzerine eylemde görünmeyi kabul eder. Alıcı, Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın bu Sözleşmeyi kanun gereği, iflas veya başka bir şekilde herhangi bir üçüncü şahsa devretmeyecektir. Bu Sözleşme, buradaki taraflar ve bunların halefleri, izin verilen devirleri ve devralanları için bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. Satıcının bu Sözleşmenin katı bir şekilde yerine getirilmesinde ısrar etmemesi veya buradaki herhangi bir belirli şartın veya koşulun tek, tekrarlanan veya devam eden herhangi bir ihlalinin meydana gelmesi durumunda bir temerrüdü uygulayamaması, Satıcının aşağıdakileri sıkı bir şekilde yerine getirmesi konusunda ısrar etme hakkından bir feragat olarak kabul edilmeyecektir. bu Sözleşme veya başka herhangi bir şart veya koşulun ihlali ile ilgili olarak veya daha sonraki bir zamanda veya daha sonraki herhangi bir olayda, söz konusu belirli şart veya koşulla ilgili olarak bir temerrüdün uygulanması. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm yalnızca söz konusu geçersizlik ölçüsünde etkisiz olacak ve bu Sözleşmenin etkilenmeyen hükümleri bozulmayacak ve tam olarak yürürlükte kalacaktır. .

2. ÜRÜNLERİN YENİDEN SATIŞI
Alıcı, Satıcı ile Alıcının Ürünleri yeniden satışını düzenleyen bir dağıtım sözleşmesine taraf olmadıkça, Alıcı burada satın alınan Ürünleri yalnızca Satıcının mevcut Standart Satış Hüküm ve Koşullarından daha az uygun olmayan hüküm ve koşullara göre yeniden satabilir ( bacharach.wpengine.com), sınırlama olmaksızın garanti ve sorumluluk hükümlerinin sınırlandırılması dahil. Alıcı, Alıcı'nın bu hüküm ve koşulları uzak bir alıcıya dahil etmemesinden kaynaklandığı ölçüde, avukat ücretleri de dahil olmak üzere tüm iddialara ve davalara karşı Satıcıyı tazmin etmeyi, zararsız tutmayı ve savunmayı kabul eder.

3. ÜCRETLER VE ÖDEME
Alıcı, Ürünün ücretlerini ("Ürün Ücreti") ödemeyi kabul eder. Hizmetler için ücretler, Satıcının teklifinde ve faturasında ayrı olarak belirtilecektir ("Hizmet Ücreti", Ürün Ücreti, "Ücretler" ile birlikte). Tüm siparişler, giriş sırasında kredi onayına tabidir. Taraflarca yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Şartlar, net otuz (30) gündür, minimum sipariş 50 $ 'dır (ihracat siparişleri için 250 $) ve aşağıda belirtilenler dışında, Satıcının Alıcının siparişini kabul ettiği anda yürürlükte olan fiyatlar olacaktır. . Son Kullanıcıya gönderilen ve Next Day Air veya Second Day Air yoluyla gönderilen siparişler için minimum sipariş feragat edilecektir. Kıta Amerika Birleşik Devletleri dışındaki gönderiler için minimum siparişten feragat edilmeyecektir. ABD kıtasında üçüncü taraf faturalandırması yoluyla gönderilen gönderiler hariç tüm siparişlere 7 ABD doları işlem ücreti eklenecektir. Satıcının fiyatları, kabul anında mevcut olan maliyet ve koşullara (döviz kurları dahil) dayandığından, bu koşullar değiştikçe, örneğin malzeme ve işçilik fiyatındaki artış ve döviz kuru dalgalanmaları gibi fiyatlar da artabilir. Ücretler, uygun gümrük vergileri, tarifeler, katma değer vergileri, satış vergileri, kullanım vergileri veya Alıcı tarafından ödenmesi gereken herhangi bir federal, eyalet, belediye veya başka bir hükümet yetkilisi tarafından alınan değerlendirmeler gibi tehlikeli madde ücretleri dahil olmak üzere tüm nakliye ve işlem ücretlerini içermez Bu Sözleşmenin bir sonucu olarak, Ürün ve Hizmetlerin satın alınması veya Ürünlerin satışı, yeniden satışı veya kullanımı üzerine uygulanabilecek diğer ücretler. Satıcı tarafından ödenen bu tür masraflar Alıcının hesabına olacaktır. Bu tür ücretlerden muafiyet talepleri, siparişin ön yüzünde açıkça belirtilmeli ve gerekli tüm muafiyet sertifikaları ile birlikte verilmelidir. Bir faturada özellikle belirtilmedikçe veya taraflarca yazılı olarak başka şekilde mutabık kalınmadıkça, Ücretler ABD Doları cinsinden olacaktır ve Alıcının faturayı alması üzerine, kesinti veya mahsup hakkı olmaksızın muaccel olacaktır. Satıcı, ödemenin COD veya masrafları Alıcıya ait olmak üzere Satıcı lehine ve Satıcı için kabul edilebilir geri alınamaz akreditif yoluyla yapılmasını isteyebilir. Ödeme vadesi geldiğinde ödeme yapılmazsa, Satıcı, Alıcı ile ilgili gelecekteki tüm teslimatı veya diğer işleri herhangi bir yükümlülük veya ceza olmaksızın askıya alabilir ve burada ödenecek diğer tüm meblağlara ek olarak Alıcı, Satıcıya (1) yapılan makul masraf ve masrafları ödeyecektir. Satıcı tarafından, makul avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer masraflar ve (2) sonradan ödenmemiş tüm tutarların faizi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yasal işlem yoluyla veya başka yollarla Satıcı'nın haklarını korumak ve korumak için alınan tüm eylemlerle bağlantılı olarak Satıcı tarafından 30 gün, (a) ayda% 2 oranında veya (b) yasaların izin verdiği en yüksek oranda ücretlendirilir.

4. SEVKİYAT; TESLİMAT; KUVVET MAJURE
Sevkiyat ve nakliye yöntemi Satıcı tarafından seçilecektir. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Ürünlerin nakliyesi ve teslimi FCA Satıcısının tesisi (INCOTERMS 2010) olacak ve bunun üzerine mülkiyeti (herhangi bir gömülü yazılımın mülkiyeti hariç) ve kayıp riski Alıcıya devredilecektir. Alıcı, tüm ürünleri nakliye belgelerine karşı ve varış noktasında malları teslim aldıktan sonra hasar veya eksiklik açısından incelemeyi kabul eder. Muayene sırasında görülebilen her kayıp, nakliye hasarı veya diğer nedenler, taşıyıcıyla birlikte yapılacaktır. Eksiklik talepleri, alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde yapılmalıdır. Tüm gönderi, sigorta ve benzeri masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcının tercihine bağlı olarak, Ürünler istenen sevkiyat tarihinden önce veya taksitle gönderilebilir. Tüm teslimat bilgileri (nakliye süresi dahil) yaklaşık değerlerdir. Satıcının tek sorumluluğu, belirtilen sevkiyat tarihlerini karşılamak için makul ticari çabalar göstermektir. Alıcı, zamana duyarlı bilgilerin ve / veya mekanizmaların işlenmemesi veya yanlış işlenmesiyle ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir koşuldan kaynaklanan teslimatta başarısızlık veya teslimatta gecikmelerden kaynaklanan her türlü kayıp veya hasardan Satıcıyı açıkça muaf tutar, a iş anlaşmazlığı (ör. grev, yavaşlama veya lokavt), yangın, sel, hükümet eylemi veya düzenlemesi, isyan, malzeme veya nakliye alanı elde edememe, tesis arızası, elektrik kesintisi, taşıyıcıların gecikmesi veya kesintiye uğraması, kazalar, doğal afetler veya diğer nedenler Satıcının kontrolü dışında.

5. İPTAL; TESLİMAT ALMAMASI; İADELER
Bu Sözleşme, Satıcının önceden yazılı izni olmadıkça ve Satıcıyı zarara karşı tazmin edecek şartlar dışında Alıcı tarafından tamamen veya kısmen iptal edilemez veya ertelenemez. Alıcı, Ürünler için bir siparişin tamamını veya bir kısmını iptal ederse, Alıcı Satıcıya (i) bu tür iptal edilen Ürünler için fiyatın% 50'sine veya (ii) SATICI'nın maruz kaldığı fiili ve dolaylı zararlar dahil olmak üzere daha büyük bir tutarı ödeyecektir. Sınırlama olmaksızın Satıcının önceden Satıcı tarafından üstlenilmiş beklenen kar ve giderleri. Alıcı teslimatı ertelerse, Alıcı Satıcıya (i) söz konusu ertelemeye tabi Ürünler için toplam fiyatın% 1.5'ine eşit aylık ücretler ve (ii) makul erteleme ücretleri, örneğin Satıcının boşta kalma süresi, depolama masrafları vb. Tutarını ödeyecektir. Bir iade talebinin onaylanması durumunda, (i) tüm geçerli paketleme, nakliye ve teslimat masrafları Alıcıya ait olacaktır ve (ii) tüm iadeler, masrafları Alıcıya ait olmak üzere nakliye ücreti önceden ödenmiş olarak gönderilmelidir. Önce bir malzeme iade yetki numarası (“RMA”) alınmadan Satıcıya iade yapılmayacaktır. RMA numarası iade paketinde belirgin bir şekilde gösterilmelidir. Bu ön onay olmadan kesinlikle hiçbir iade kabul edilmeyecek veya kredilendirilmeyecektir. İadeler% 20 yeniden stoklama ücretine tabidir. Krediler, garanti iadeleri hariç olmak üzere, yalnızca Satıcı tarafından yeniden satılmaya uygun olduğu belirlenen ürünler için verilecektir.

6. GARANTİ; GARANTİ REDDİ
Ürün garantisi. Alıcı ve Satıcı tarafından yazılı olarak karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı, burada satılan Ürünlere (varsa tümleşik yazılımlar hariç) pazarlanabilir mülkiyet hakkını elinde tuttuğunu ve devredeceğini ve tüm yeni Ürünlerin kusurlu fabrika işçiliğinden muaf olacağını ve İlk satış için taşıyıcıya teslimattan sonra Ürün kılavuzunda belirtildiği üzere, Ürün için geçerli Garanti Süresi için yüklenmiş malzeme ("Garanti"). Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında satılan Ürünlerin son kullanıcısı değilse, Alıcı herhangi bir birinci dereceden alıcıya sağlamayı kabul eder.
("Uzaktan Satın Alan") Son Kullanım (Uzak) Alıcılara Satıcı tarafından verilen Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi. Kusurlu bir Ürün parçasının burada belirtilen bu sınırlı Garanti uyarınca onarımına veya değiştirilmesine ek olarak, yalnızca Satıcı tarafından belirlendiği üzere Satıcı veya atadığı kişi tarafından yerinde onarım veya kurulum gerekiyorsa, Garanti ile ilgili hizmetler ve makul seyahat ve yaşam masrafları Alıcıya hiçbir ek ücret talep edilmeden sağlanacaktır.
Hizmetler Garanti. Satıcı tarafından sağlanan Hizmetler için Satıcı, Hizmetlerin ustalık kalitesinde olacağını garanti eder. Daha önce gerçekleştirilen belirli Hizmet için Hizmet garantisini karşılamada herhangi bir başarısızlık, Hizmetler tamamlandıktan sonra doksan (90) gün içinde ortaya çıkarsa, Satıcı, iyileştirilebiliyorsa, bu arızadan doğrudan etkilenen Hizmetleri kendi bünyesinde yeniden gerçekleştirecektir. tek masraf. ALICININ KUSURLU HİZMETLER İÇİN YEGANE TELAFİ, BU HİZMETLERİN YENİDEN YAPILMASI MALİYETİ İLE SINIRLI OLACAKTIR. BU TELAFİ ALMAK İÇİN, ALICI, HİZMETLERİN TAMAMLANMASINDAN İTİBAREN OTUZ (30) GÜN İÇİNDE İDDİA EDİLEN HERHANGİ BİR EKSİKLİĞİ YAZI OLARAK SATICIYA BİLDİRMELİDİR. KUSURLU HİZMETLERİN ÇÖZÜMÜ MÜNHASIRDIR VE YASAL VEYA ÖZKAYNAKLARDA ALICIYA VERİLEN DİĞER TÜM DİĞER ÇÖZÜMLERİN YERİNE GEÇER.
Sorumluluk Reddi Beyanları. BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN AÇIK GARANTİLER, SATICI VE İLGİLİ BAĞLI ŞİRKETLERİ VE TEDARİKÇİLERİN YERİNE GİRMEKTEDİR, ÜRÜN VEYA BUNLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR VE DİĞER TÜM DİĞER GARANTİLERİ, KOŞULLARI VEYA BEYANLARI (AÇIK VEYA ZIMNİ, SÖZLÜ VEYA YAZILI) REDDEDER. SINIRLAMA OLMAKSIZIN, MÜLKİYET, İHLAL ETMEME, SATILABİLİRLİK VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA UYGUNLUK (SATICI BİLMEK İÇİN NEDEN OLSUN VEYA BÖYLE BİR AMACA BÖYLE TAVSİYE EDİLMİŞ OLSUN) VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BİLİNMİŞ OLMAK ÜZERE TÜM ZIMNİ GARANTİ VEYA KOŞULLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HUKUK, TİCARETTE GÜMRÜK VEYA KULLANIM NEDENİ YA DA SATIŞ YA DA PERFORMANS NEDENİYLE ORTAYA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLENLER.

7. GARANTİ İSTİSNALARI; ÇÖZÜM
Garanti İstisnaları ve Koşulları. Satıcının Garantisi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, piller ve diğer aşınan öğeler dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili üreticilerinin üçüncü şahıs garantilerinin kapsamına giren (a) Satıcı tarafından üretilmeyen bileşenler, parçalar ve malzemeler dahil olmak üzere Ürünler için geçerli olmayacaktır. ; (b) piller, sigortalar, filtreler ve ampuller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harcanabilir veya tüketilebilir parçalardır; (c) şunlara maruz kalmışsa: (i) önerilen kapasitenin üzerinde çalıştırma, (ii) yetersiz elektrik gücü, klima veya nem kontrolü, (iii) kaza veya afet, bunlarla sınırlı olmamak üzere yangın, su baskını, su , rüzgar ve yıldırım, (iv) güç geçişleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihmal, (v) kötüye kullanım veya yanlış kullanım, (vi) Alıcının Satıcının en son yayınlanan işletim talimatlarını takip etmemesi, (vii) yetkisiz değişiklik, kurulum veya onarım Satıcının yetkili temsilcileri dışındaki kişiler tarafından veya (viii) belgelerde veya en son yayınlanan işletim talimatlarında belirtilen amaçlar dışında kullanım; veya (d) normal koşullar altında ve Satıcının tavsiyelerine uygun olarak uygun şekilde depolanmamış, kurulmamış, bakımı yapılmamış veya çalıştırılmamış. Kusur, teslimatın ardından Üründe meydana gelen hasarlardan kaynaklanıyorsa veya yetkisiz donanım, yazılım veya diğer ekipmanların kullanımıyla ilgiliyse, buradaki Satıcının Garantisi geçersiz olacaktır. Alıcı, Alıcı tarafından Satıcı tarafından sağlanan sensörleri başka bir imalatçı tarafından üretilen sensörlerle değiştirirse, Satıcının Alıcıya ve Uzaktan Alıcıya olan tüm Garantilerinin geçersiz olacağını ve Alıcının maruz kaldığı her türlü hasar, yaralanma veya kayıp için tüm sorumluluğu Alıcının üstleneceğini kabul eder ve / veya bu yetkisiz değişiklikten kaynaklanan Uzaktan Alıcı. Satıcının Garantisi şunları kapsamaz: ayarlamalar, temizlik, kalibrasyonlar, gevşek somun ve cıvataların sıkılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere rutin bakım; Ürünün yeniden konumlandırılmasıyla bağlantılı hizmetlerin gerçekleştirilmesi veya arayüz, aksesuar, eklenti veya diğer cihazların eklenmesi veya çıkarılması; normal aşınmadan kaynaklanan hasarların onarımı; Ürün dışındaki elektrik işleri; Satıcı tarafından sağlanmayan arayüzlerin, aksesuarların, eklentilerin veya diğer cihazların bakımı; ve desteklenmeyen bir hizmetten kaynaklanan tüm sorunlar.
Çözüm. Alıcının yegane ve münhasır telafisi ve Satıcının işbu Sözleşme kapsamındaki Ürünler için Garantinin ihlaline ilişkin yegane yükümlülüğü, Satıcının kendi takdirine bağlı olarak, (a) Garanti Süresi içinde arızalı olan arızalı Ürünü, masrafları Satıcıya ait olmak üzere onarmak veya değiştirmek olacaktır. yeni veya yenilenmiş parçalar veya (b) Garanti Süresi içinde arızalı olan bu tür kusurlu Ürünü Satıcıya iade etmek ve kusurlu ürün Ücretinin adil bir kısmını Alıcıya iade etmek. Alıcı, Satıcının Alıcı Ücretini iade etme hakkının hiçbir şekilde veya herhangi bir nedenle azaltılmayacağını veya kısıtlanmayacağını kabul ve beyan eder. Yukarıdaki çözümün hükmü, bu Ürünün Satıcının tavsiyelerine uygun olarak depolandığı, kurulduğu, bakımının yapıldığı ve çalıştırıldığına dair Satıcı tarafından talep edilebilecek bildirim ve kanıtlara bağlı olacaktır. Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, tüm bu tür kusurlu Ürünler, Alıcının paketleme ve nakliye için tüm Satıcı talimatlarına uyması koşuluyla, masrafları Satıcının kendisine ait olmak üzere Satıcının seçeceği depoya veya başka bir yere iade edilecektir. Belirtilen bu çözüm yolunun amacı, herhangi bir kusuru düzeltmek veya ödenen Ücretleri iade etmektir. Alıcı, bu tür münhasır çözüm yolunun, bu Sözleşme ile temsil edilen pazarlıkta önemli bir terim olduğunu ve bu çözümün, Satıcıya ödenen bedel açısından, Alıcıya bununla ilgili her türlü ve tüm talepler için tam bir tatmin işlevi göreceğini kabul eder. Alıcı, yukarıda belirtilenlerin daha da göz önünde bulundurulduğunda, yetkili bir mahkemenin veya bir tahkim heyetinin karar vermesi durumunda, bu münhasır çözüm yolunun Alıcıya pazarlık avantajını sağlamadığını veya bu tür münhasır hukuk yolunun herhangi bir nedenle başarısız olduğunu, o zaman böyle bir kararın olduğunu kabul eder. bu tür münhasır hukuk yoluna ilişkin olarak veya bu tür münhasır hukuk yolunun bu tür bir başarısızlığı, garantilerin herhangi bir sınırlandırmasını veya hariç tutulmasını hiçbir şekilde etkilemeyecek veya değiştirmeyecektir ve bu tür tüm sınırlamalar ve istisnalar tam olarak yürürlükte ve yürürlükte devam edecektir. Satıcıya karşı Ürünler veya Yazılımlar için tüm garanti talepleri, geçerli Garanti Süresi içinde yapılmalıdır. Garanti kapsamında onarılan veya değiştirilen ürünler, yalnızca orijinal garanti süresinin geri kalanında garanti altındadır. Satıcının bu Sözleşme kapsamındaki hakları ve çareleri kümülatiftir ve yasa veya eşitlik tarafından sağlanan diğer haklara veya çözümlere ek olacaktır. Alıcı, Alıcı bu Sözleşmeyi ihlal ederse, Satıcıya gelebilecek zararları tespit etmenin zor olacağını ve bu nedenle Satıcının, kanunda veya hakkaniyette mevcut diğer çözümlere ek olarak, ihtiyati tedbir dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, adil bir telafi isteyebileceğini kabul eder.

8. İHRACATA UYGUNLUK
Alıcı, Ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ürünleri olduğunu ve Ürünlerin ihracatının, kullanımının, iletiminin, yeniden satılmasının veya başka bir şekilde devredilmesinin Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve yönetmeliklerine tabi olduğunu kabul eder. Alıcı, bu tür yasaları ve düzenlemeleri ihlal eden herhangi bir Ürünü başka bir ülke veya kuruluşa almayacağını, ihraç etmeyeceğini, yeniden satmayacağını veya iletmeyeceğini kabul eder.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI; TALEP ZAMANI; TAZMİNAT
Alıcı, Satıcının kar veya gelir kaybı, Ürünlerin kullanımının kaybından kaynaklanan hasar, mülk hasarı, üçüncü şahısların talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA DOLAYLI VEYA DİĞER BENZER ZARARLARDAN sorumlu olmayacağını kabul eder. Ürünlerin kullanımından kaynaklanan kişisel yaralanma veya ölüm veya Satıcının, Ürünlerin tehlikelerine veya Ürünlerin güvenli ve uygun kullanımına karşı yeterince uyarıda bulunmaması veya talimat vermemesi, Satıcı bu tür potansiyel konusunda bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, hasarlar. Sözleşmeden, garantiden, haksız fiilden (ihmal dahil), katı sorumluluktan, ürün sorumluluğundan veya diğer herhangi bir sorumluluk teorisinden kaynaklanan herhangi bir nedenle (Satıcının ihmalinden kaynaklanan kişisel yaralanmalardan kaynaklanan sorumluluk hariç), Satıcının işbu kapsamındaki toplam yükümlülüğü aşağıdakilerle sınırlı olacaktır: Alıcının talebine konu Ürünler için Alıcının fiili hasarından veya Satıcıya ödenen fiyattan daha azı. Satıcı aleyhindeki tüm iddialar, dava nedeni ortaya çıktıktan sonra bir yıl içinde yapılmalıdır ve Alıcı, artık herhangi bir zamanaşımı kanunundan açıkça feragat eder. Alıcı, Satıcıyı ve memurlarını, yöneticilerini, acentelerini, temsilcilerini, çalışanlarını, tedarikçilerini ve bağlı şirketlerini her türlü meblağ, talep, maliyet, görev, dava, eylem, kayıp, zarar, yasal ücret, yükümlülükten muaf tutacak, tazmin edecek ve tutacaktır. (i) Alıcının Ürünü satın alması, kullanması, bulundurması, mülkiyeti, işletmesi, durumu, yeniden satması, devretmesi, ihracatı, nakliyesi veya elden çıkarmasından kaynaklanan yükümlülükler ve yükümlülükler, (ii) Alıcının herhangi bir yabancı, federal Ürün güvenliği ve çalışma uygulamalarını düzenleyen yasalar ve düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eyalet, ilçe veya yerel yasalar veya düzenlemeler, (iii) Alıcının Satıcının Ürünlerinin müşterilerinin yaralanmasına, hasar görmesine veya kaybına neden olan ihmalkar eylemleri veya ihmalleri ve ( iv) Alıcının bu Sözleşmeyi ihlal etmesi

10. GÜVENLİK İLGİSİ
Alıcının Ürünler için ödeme yapma yükümlülüğünü güvence altına almak için, Alıcı işbu vesile ile Satıcıya herhangi bir zamanda ve zaman zaman, herhangi bir yargı yetkisinin kanunlarına uygun olarak, Alıcının imzası olsun veya olmasın, yürütme ve / veya dosyalama yetkisi verir. Ticaret Kanunu veya diğer uygulanabilir finansman veya devam beyanları veya Satıcının Ürünlerdeki güvenlik menfaatini mükemmelleştirmek için gerekli veya arzu edebileceğini düşündüğü diğer belgeler. Alıcı, Satıcıya bu tür belgeleri Alıcı adına Alıcı'nın vekili sıfatıyla yürütme yetkisi verir ve Satıcının bunu Alıcı için vekil olarak yürütebilir.

Başa dönüş