มีเหตุผลหลักสามประการที่จะทำให้ตรวจพบการรั่วไหลของสารทำความเย็นโดยเร็วที่สุดไม่ว่าแอปพลิเคชันจะเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยก็ตาม เหตุผลหลักประการแรกคือเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสาร สารทำความเย็นอาจเป็นอันตรายได้หลายวิธีทั้งจากความเป็นพิษความสามารถในการติดไฟหรือผ่านความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจโดยการแทนที่ออกซิเจนในบริเวณที่ระบายอากาศได้ ในระดับนี้จำเป็นต้องพบการรั่วไหลของสารทำความเย็นโดยเร็วเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สาเหตุหลักประการที่สองสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็นตั้งแต่เนิ่นๆคือความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและประการสำคัญคือความเสียหายต่อคุณภาพอากาศ สารทำความเย็นจำนวนมากอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนื่องจากศักยภาพของก๊าซโลกร้อน (GWP) เมื่อเปรียบเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประการสุดท้าย แต่อย่างน้อยเหตุผลหลักประการที่สามในการตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็นโดยเร็วที่สุดคือค่าใช้จ่ายเอง ราคาของสารทำความเย็นอาจแตกต่างกันไปมากและการรั่วไหลเล็กน้อยที่สามารถพัฒนาไปสู่การรั่วไหลอย่างรวดเร็วอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียประจุทั้งหมดโดยมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็นให้เร็วที่สุดซึ่งสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับคุณภาพเท่านั้น

Bacharach จัดหาอุปกรณ์ตรวจจับสารทำความเย็นชั้นนำของอุตสาหกรรมผ่านเครื่องมือถาวรที่คอยดูแลสถานที่ของคุณตลอดเวลาปกป้องทั้งผู้คนและสถานที่ที่คุณต้องการปกป้อง บางครั้งการหาจุดรั่วก็เหมือนกับการหาเข็มในกองหญ้าอย่างไรก็ตาม Bacharachเครื่องตรวจจับการรั่วไหลแบบพกพาจะทำให้การค้นหารอยรั่วเป็นกระบวนการที่ง่ายและชัดเจนช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของสารทำความเย็นได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นชั่วโมง