Bacharach, Inc. ดูแลไซต์นี้ ("ไซต์") สำหรับข้อมูลการศึกษาและการสื่อสารของคุณ กรุณาอย่าลังเลที่จะเรียกดูเว็บไซต์. คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเป็นการใช้งานส่วนบุคคลหากคุณยังคงสงวนลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหานั้น อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถแจกจ่ายแก้ไขส่งต่อใช้ซ้ำโพสต์ซ้ำหรือใช้เนื้อหาของไซต์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์รวมถึงข้อความรูปภาพเสียงและวิดีโอโดยไม่ Bacharach, Inc. ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการเข้าถึงและเรียกดูไซต์คุณยอมรับโดยไม่ จำกัด หรือคุณสมบัติข้อกำหนดและเงื่อนไขและรับทราบว่าข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณและ Bacharach, Inc. ถูกแทนที่และไม่มีผลบังคับใด ๆ

คุณควรถือว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนไซต์มีลิขสิทธิ์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นและห้ามนำไปใช้ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือในข้อความบนไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Bacharach, Inc Bacharach, Inc. ไม่รับประกันหรือแสดงว่าการใช้วัสดุที่คุณแสดงบนเว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Bacharach, Inc

ในขณะที่ Bacharach, Inc. ใช้ความพยายามตามสมควรในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไว้ในไซต์ Bacharach, Inc. ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง Bacharach, Inc. ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของไซต์

การใช้งานและการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณ ทั้งสองอย่าง Bacharach, Inc. และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตหรือส่งมอบไซต์จะต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรงโดยบังเอิญผลที่ตามมาทางอ้อมหรือเชิงลงโทษที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้งานไซต์ของคุณ โดยไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทุกสิ่งบนเว็บไซต์จะมอบให้กับคุณ“ ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ การละเมิด โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยดังนั้นการยกเว้นข้างต้นบางส่วนอาจไม่มีผลกับคุณ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อ จำกัด หรือข้อ จำกัด ใด ๆ เกี่ยวกับการยกเว้นการรับประกันโดยนัย Bacharach, Inc. ยังไม่รับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เนื่องจากการเข้าถึงการใช้งานหรือการเรียกดูเว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดของคุณ วัสดุข้อมูลข้อความรูปภาพวิดีโอหรือเสียงใด ๆ จากไซต์

การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ รวมถึงข้อมูลคำถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่คล้ายกันและจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่ใช่กรรมสิทธิ์ สิ่งที่คุณส่งหรือโพสต์อาจถูกนำไปใช้ Bacharach, Inc. หรือ บริษัท ในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการทำซ้ำการเปิดเผยการส่งการตีพิมพ์การออกอากาศและการโพสต์ นอกจากนี้ Bacharach, Inc. มีอิสระที่จะใช้แนวคิดแนวคิดความรู้หรือเทคนิคใด ๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว

รูปภาพของบุคคลหรือสถานที่ที่แสดงบนไซต์เป็นทรัพย์สินของหรือใช้โดยได้รับอนุญาตจาก Bacharach, Inc. การใช้ภาพเหล่านี้โดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคุณเป็นสิ่งต้องห้ามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการอนุญาตเฉพาะที่ให้ไว้ที่อื่นบนไซต์ การใช้ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้ากฎหมายความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่และกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ด้านการสื่อสาร

เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า“ เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงบนไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ Bacharach และคนอื่น ๆ. ไม่มีสิ่งใดที่อยู่บนไซต์นี้ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยนัยโดยปริยายหรืออื่นใดใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Bacharach หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนไซต์ การใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนไซต์ในทางที่ผิดของคุณหรือเนื้อหาอื่นใดบนไซต์ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด นอกจากนี้คุณยังได้รับคำแนะนำว่า Bacharach, Inc. จะบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังในขอบเขตสูงสุดของกฎหมายรวมถึงการแสวงหาการดำเนินคดีทางอาญา

Bacharach, Inc. ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจนอกไซต์หรือไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับไซต์ การเชื่อมโยงของคุณไปยังเพจนอกไซต์อื่น ๆ หรือไซต์อื่น ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

แม้ว่า Bacharach, Inc. อาจตรวจสอบหรือตรวจสอบการสนทนา, การสนทนา, การโพสต์, การส่งสัญญาณ, กระดานข่าวและอื่น ๆ ในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว Bacharach, Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของสถานที่ดังกล่าวหรือสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ การหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทการใส่ร้ายการละเว้นความเท็จลามกอนาจารภาพอนาจารความหยาบคายอันตรายหรือความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ ในข้อมูลใด ๆ ภายในสถานที่ดังกล่าวบนไซต์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์หรือส่งต่อใด ๆ ที่ผิดกฎหมายข่มขู่หมิ่นประมาทหมิ่นประมาทลามกอนาจารอื้อฉาวยั่วยุภาพอนาจารหรือดูหมิ่นหรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่จะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ Bacharach, Inc. จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งการ Bacharach, Inc. เพื่อเปิดเผยตัวตนของใครก็ตามที่โพสต์ข้อมูลหรือวัสดุดังกล่าว

ซอฟต์แวร์จากไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม ห้ามดาวน์โหลดหรือส่งออกซอฟต์แวร์จากไซต์นี้ (i) ไปยัง (หรือไปยังคนชาติหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ใน) คิวบาอิรักลิเบียเกาหลีเหนืออิหร่านซีเรียหรือประเทศอื่นใดที่สหรัฐฯสั่งห้ามสินค้า หรือ (ii) ใครก็ตามที่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือตารางคำสั่งปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ โดยการดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในภายใต้การควบคุมของหรือเป็นคนชาติหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือในรายชื่อดังกล่าว

Bacharach, Inc. อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการอัปเดตการโพสต์นี้ คุณผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าวดังนั้นจึงควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่คุณผูกพัน

กลับไปด้านบน