โซลูชันการวัดและการตรวจสอบ

ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปกป้องผู้คนทรัพย์สินและโลกใบนี้

คุณพร้อมสำหรับ HFC Phasedown หรือไม่?

Bacharach จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีตรวจจับการรั่วไหลทำให้เจ้าของอุปกรณ์สามารถเลื่อนการลงทุนในระบบทำความเย็นใหม่ได้

ค้นหาด้วยแก๊สเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม