För mer information om Neutronics produktkalibrerings-/reparationstjänster, se:
Neutronics kalibrering / reparationstjänster | Neutronics Servicepolicy | Neutronics returprocedur | Vanliga frågor om neutronik


Neutronics upprätthåller kalibrerings- och reparationsanläggningar vid våra tillverkningscenter för att ge bästa möjliga service och support till våra kunder. De tjänster som utförs på returnerade instrument är garanterade i 90 dagar efter datumet för retursändningen till kunden. Artiklar som sensorer, pumpar, filter och batterier har sina egna tillhörande garantier.

Hur man begär service

Om din Neutronics-produkt skulle behöva service eller underhåll kan du begära service på flera sätt:

  • kontakta din lokala auktoriserade Neutronics-återförsäljare från vilken den köptes
  • kontakta Neutronics direkt med hjälp av Neutronics webbplats och den elektroniska RMA-formulär
  • ring Neutronics kundtjänst på +1 (610) 524-8800

RMA-procedur

Innan du skickar tillbaka utrustning för service måste du ha ett förut godkänt RMA-dokument för att kunna returnera med produkten. Dokumentet innehåller ett RMA-spårningsnummer samt en kundrapporterad beskrivning av produktfel eller serviceförfrågan. RMA-dokumentet innehåller också kundens kontaktnamn, kontakt-e-post / telefonnummer, frakt- / faktureringsinformation och service / reparationsförhandsgodkännande.

Returnera instrumentet i originalförpackningen till adressen nedan. Om originalförpackningen inte är tillgänglig, packa instrumentet försiktigt för att förhindra skador under transporten. Neutronics är varken ansvarigt eller ansvarigt för eventuella fraktskador som kan uppstå. Se till att inkludera RMA-dokumentationen och eventuella tillhörande fraktdokument i paketet. Markera det godkända RMA-numret på två ställen:

  • på utsidan av fraktlådan och
  • på adressraden på fraktetiketten som anges nedan

Neutronics, Inc.
456 Creamery Way
Exton, PA 19341
ATTN: Serviceavdelningen RMA #xxxx

Avgifter och avgifter

Du kommer att kontaktas med en kostnadsuppskattning för förväntad service eller reparation innan arbetet utförs. Av ansvarsskäl utför Neutronics alla nödvändiga reparationer för att återställa instrumentet till fullständiga driftsförhållanden och specifikationer.

Instrument som tas emot utan lämplig förutgodkänd RMA och tillhörande dokumentation kommer att bli föremål för en $ 50 behandlingsavgift utöver reparations- / serviceavgifterna.

Kundens godkännande av service-/reparationsofferter är avgörande. Instrument som lämnats hos Neutronics i mer än 30 dagar utan kundens godkännande av service-/reparationsofferten returneras till kunden/distributören i deras ursprungliga "mottagna" skick, tillsammans med en minsta arbets-/uppskattningsavgift (beroende på instrumenttyp) plus alla efterföljande fraktkostnader. I händelse av föräldralösa instrument (utrustning lämnas på Neutronics-anläggningen under en period av 60 dagar utan en kunds offertgodkännande, förbehåller sig Neutronics rätten att göra sig av med utrustningen på vår bekostnad och tar inget ansvar för dessa instrument.

Instrument som returneras oreparerade på kundens begäran är föremål för en utvärderingsavgift (beroende på instrumenttyp) plus alla efterföljande fraktkostnader. Om kunden ger Neutronics i uppdrag att skrota instrumentet, bortfaller avgiften.

Obehöriga reparationer

Obehöriga distributörer / agenter kan erbjuda service eller reparation Bacharach instrument. Observera att Neutronics INTE tar något ansvar för tjänster som tillhandahålls av obehöriga servicecenter. Neutronics uppfyller inte heller några servicegarantier som kan tillhandahållas av obehöriga servicecenter.

Tillbaka till toppen