Bacharach är en leverantör av cleantech-lösningar för upptäckt och identifiering av gas- och köldmedieläckage, köldmediespårning, förbrännings- och utsläppsanalysinstrument och syregasanalys med hög renhet i kommersiella och industriella applikationer. Bacharach produkter gör uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, kylning (HVAC-R) och processindustri säkrare, renare och mer energieffektiv, vilket gör det möjligt för kunder att öka produktiviteten och sänka kostnaderna. Bacharach har åtagit sig att skydda människor, platser och planeten.

Om Oss

Ta reda på mer om BacharachInnovationshistoria med över 100 års gasdetektering för säkerhet och miljö.

Kvalitetssäkring

At Bacharach, vi menar allvar med våra kvalitetsinstrument för upptäckt av gas, se vår certifieringsinformation här.

karriärer

Letar du efter en karriär inom gasdetektering för att förbättra säkerhetsöverensstämmelsen? Läs mer i vår karriärsektion.

Presscenter

Vill du ladda ner en Bacharach pressmeddelande eller Bacharach varumärkeshandbok och riktlinjer, besök presscentret.