Ken Easterday, produktchef för fasta instrument, och medlemmar i Bacharach marknadsföringsteam presenterar en översikt över MGS-402 Gas Detection Controller.

BacharachMGS-402 Gas Detection Controller centraliserar statusen för upp till två gasdetektorer och ger ett komplett paket för din applikation för säkerhetsöverensstämmelse. På frontpanelen på MGS-402 motsvarar en LED-lampa varje ansluten gasdetektor; visar ström-, larmstatus och felindikatorer. MGS-402 kan tillhandahålla effektbehovet för upp till två gasdetektorer, som kan kedjekedjas med Modbus-kommunikation till varje gasdetektor; förenkla och sänka installationskostnaderna.

Detta webinar lär dig om styrenheten och hur den (tillsammans med anslutna MGS-410 gasdetektorer) möjliggör överensstämmelse med kylsäkerhet, inklusive:

  • Översikt över MGS-402-kontroller (produktegenskaper och fördelar)
  • Exempel på vanliga tillämpningar (Maskiner / Mekanisk utrustning Rum & Walk-in Frysar)
  • Översyn av Bacharachstyrenheter och gasdetektorer

 Tillbaka till toppen