Industriella kyllösningar för detektion av ammoniak och CO2-gas tillsammans med miljö- och energiovervakning. Läs den här praktiska guiden för att ta reda på mer.

Ta reda på hur Bacharach kan stödja din detektering av industriell kylgas med denna praktiska broschyr.

Du har nu möjlighet Bacharach Industrial Refrigeration Solutions Broschyr, beskriver ammoniak och CO2-detektering, miljöövervakning och energiovervakning - och vad Bacharach produkter och tjänster kommer att kunna hjälpa dig mest i denna specifika applikation. Farorna med ammoniak och höga koncentrationer av koldioxidläckor är väl kända och genom att mildra dessa risker genom tidig upptäckt kommer anläggningens säkerhet att förbättras avsevärt. Läs mer om detta i det praktiska Bacharach Industrial Refrigeration Solutions broschyr - ladda ner den nu.