Bacharach Bärbara och fasta produktdistributörer eller representanter

Bärbara instrument

För förbrännings- och utsläppsanalysatorer och läckagedetektorer, ultraljuddetektorer, bärbara köldmediedetektorer i USA och internationellt.

Fasta detektorer och bildskärmar

För fasta gasdetektorer och säkerhetsöverensstämmelse övervakar tidiga varningar för minskning av utsläpp och industriella gasdetektorer i USA och internationellt.

Neutronikgasanalysatorer och identifierare, distributörer och representanter

Köldmedianalysatorer

För köldmedianalysatorer och identifierare som används av fordonsindustrin, för tull- och gränstjänstemän och för HVAC / R-proffs, för USA och internationella distributörer.

Syre- och gasanalysatorer

För syreanalysatorer för processer och hög renhet, miljögasdetektorer, provkonditioneringssystem och inerta kontrollsystem, för USA och internationella representanter.