Bacharach, Inc. underhåller denna webbplats ("webbplatsen") för din information, utbildning och kommunikation. Tveka inte att surfa på webbplatsen. Du får ladda ner material som visas på webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk endast under förutsättning att du också behåller alla upphovsrättsliga och andra äganderätt som finns i materialet. Du får dock inte distribuera, modifiera, sända, återanvända, återlägga eller använda webbplatsens innehåll för offentliga eller kommersiella ändamål, inklusive text, bilder, ljud och video utan Bacharach, Inc.: s skriftliga tillstånd. Din tillgång till och användning av webbplatsen är också föremål för följande villkor ("Villkor") och alla tillämpliga lagar. Genom att komma åt och surfa på webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller kvalifikation, villkoren och bekräftar att alla andra avtal mellan dig och Bacharach, Inc. ersätts och har ingen kraft eller effekt.

Du bör anta att allt du ser eller läser på webbplatsen är upphovsrättsskyddat såvida inte annat anges och får inte användas förutom enligt vad som anges i dessa villkor eller i texten på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. varken garanterar eller intygar att din användning av material som visas på webbplatsen inte bryter mot rättigheter för tredje parter som inte ägs av eller är anslutna till Bacharach, Inc ..

Medan Bacharach, Inc. använder rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på webbplatsen, Bacharach, Inc. ger inga garantier eller utfästelser om dess noggrannhet. Bacharach, Inc. tar inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller utelämnanden på webbplatsens innehåll.

Din användning av och surfning på webbplatsen är på din risk. Varken Bacharach, Inc. eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarig för direkta, tillfälliga, följderika, indirekta eller bestraffande skador som uppstår till följd av din tillgång till eller användning av webbplatsen. Utan att begränsa det ovanstående tillhandahålls allt på webbplatsen dig "SOM DET ÄR" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ELLER ÖVERTRÄDELSE. Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter undantag från underförstådda garantier, så vissa av ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Kontrollera dina lokala lagar för eventuella begränsningar eller begränsningar avseende undantag från underförstådda garantier. Bacharach, Inc. tar inte heller något ansvar och kan inte hållas ansvariga för skador på eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller surfning på webbplatsen eller din nedladdning av allt material, data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen.

All kommunikation eller material som du överför till webbplatsen via elektronisk post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Allt du skickar eller skickar kan användas av Bacharach, Inc. eller dess dotterbolag för något syfte, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändning och publicering. Vidare, Bacharach, Inc. är fritt att använda idéer, koncept, kunskap eller tekniker som finns i all kommunikation som du skickar till webbplatsen för vilket ändamål som helst inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som använder sådan information.

Bilder av personer eller platser som visas på webbplatsen tillhör eller används med tillstånd av, Bacharach, Inc .. Användningen av dessa bilder av dig, eller någon annan som är auktoriserad av dig, är förbjuden såvida det inte specifikt tillåts av dessa villkor eller specifika tillstånd som ges någon annanstans på webbplatsen. All obehörig användning av bilderna kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet, samt kommunikationsbestämmelser och stadgar.

Varumärken, logotyper och servicemärken (tillsammans "varumärken") som visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Bacharach och andra. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att med underförståelse, estoppel eller på annat sätt bevilja någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Bacharach eller sådan tredje part som kan äga de varumärken som visas på webbplatsen. Ditt missbruk av de varumärken som visas på webbplatsen eller annat innehåll på webbplatsen, förutom enligt vad som anges i dessa villkor, är strängt förbjudet. Du rekommenderas också att Bacharach, Inc. kommer aggressivt att tillämpa sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen omfattar, inklusive sökande om straffrättslig lagföring.

Bacharach, Inc. har inte granskat alla webbplatser som är länkade till webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till webbplatsen. Din länk till andra sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser sker på egen risk.

Även Bacharach, Inc. kan från tid till annan övervaka eller granska diskussioner, chattar, inlägg, överföringar, anslagstavlor och liknande på webbplatsen, Bacharach, Inc. är inte skyldigt att göra det och tar inget ansvar eller ansvar som härrör från innehållet på sådana platser eller för något fel, ärekränkning, förtal, förtal, utelämnande, falskhet, obscens, pornografi, svordomar, fara eller felaktigheter i all information inom sådana platser på webbplatsen. Det är förbjudet för dig att lägga upp eller överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, skandalöst, inflammatoriskt, pornografiskt eller vanhäftigt material eller något material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag. Bacharach, Inc. kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller riktar Bacharach, Inc. för att avslöja identiteten för den som publicerar sådan information eller material.

Programvara från denna webbplats omfattas vidare av USA: s exportkontroller. Ingen programvara från den här webbplatsen får laddas ned eller exporteras (i) till (eller till en medborgare eller bosatt i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land till vilket USA har varor av embargo; eller (ii) någon på Förenta staternas finansdepartementets lista över specialdesignade medborgare eller US Commerce Department's Table of Deny Orders. Genom att ladda ner eller använda programvaran, intygar och garanterar du att du inte befinner dig i, under kontroll av, eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller på någon sådan lista.

Bacharach, Inc. kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera denna post. Du är bunden av sådana revisioner och bör därför regelbundet besöka den här sidan för att granska de då gällande villkoren som du är bunden till.

Tillbaka till toppen