Súhrn zhody CARB pre vlastníkov chladiacich zariadení

Získajte zadarmo zhrnutie zhody CARB pre majiteľov chladiacich zariadení. Dokument o zhode s predpisom CARB poskytuje zhrnutie predpisov na vysokej úrovni o predpisoch programu RMP (California Air Resources Board).

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako vás nariadenia CARB ovplyvnia ako vlastníka chladiaceho zariadenia, a zahŕňa:

  • Robustné vedenie záznamov
  • Výpočty únikovej rýchlosti
  • Prahové hodnoty úniku zariadenia
  • Časové rámce na opravu netesností
  • Požiadavky na kontrolu úniku
  • Dodatočné vybavenie a harmonogramy dôchodku
  • Chronicky unikajúce správy o zariadeniach

Stiahnite si svoj ZADARMO dokument so zhrnutím súladu s predpismi CARB pre majiteľov chladiacich zariadení vyplnením formulára na tejto stránke.
POZNÁMKA: Odoslaním svojich údajov prostredníctvom tohto formulára potvrdzujem a súhlasím s tým, že moje poskytnuté osobné údaje budú spracované spoločnosťou Bacharach na účely uvedené v Bacharach Ochrana osobných údajov. Dávam svoj výslovný súhlas na prijímanie marketingových e-mailov od Bacharach a rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Späť na začiatok