Sekcia 608 EPA Aktualizácia kontrolného zoznamu zhody chladiva

Získajte bezplatný kontrolný zoznam súladu s predpismi o chladive EPA 608 a osvojte si dôležitosť porozumenia toho, čo je potrebné.

Program recyklácie a znižovania emisií chladiva EPA definuje nasledujúce položky:

  • Robustné vedenie záznamov
  • Výpočty únikovej rýchlosti
  • Prahové hodnoty úniku zariadenia
  • Časové rámce na opravu netesností
  • Požiadavky na kontrolu úniku
  • Dodatočné vybavenie a harmonogramy dôchodku
  • Chronicky unikajúce správy o zariadeniach

Stiahnite si BEZPLATNÝ kontrolný zoznam súladu s chladivom EPA 608 vyplnením formulára na tejto stránke.
POZNÁMKA: Odoslaním svojich údajov prostredníctvom tohto formulára potvrdzujem a súhlasím s tým, že moje poskytnuté osobné údaje budú spracované spoločnosťou Bacharach na účely uvedené v Bacharach Ochrana osobných údajov. Dávam svoj výslovný súhlas na prijímanie marketingových e-mailov od Bacharach a rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Späť na začiatok