CARB Reporting Guide Whitepaper

Je vaše zariadenie pripravené na hlásenie chladiva CARB? Výročné správy o chladivách majú byť doručené Kalifornskej rade pre letecké zdroje (CARB) do 1. marca. Je vaše zariadenie pripravené a praktizujete dobré postupy vedenia záznamov po celý rok? Zaistite súlad a súlad s najlepšími postupmi v odbore pomocou nášho BEZPLATNÉHO sprievodcu hlásením o súlade chladiva CARB. Výročné správy musia obsahovať informácie o chladiacich systémoch; servis a oprava netesností; nákupy a použitie chladiva. Obnovte svoje know-how v oblasti dodržiavania predpisov už teraz pomocou nášho bezplatného Sprievodcu hlásením chladiva CARB.


POZNÁMKA: Odoslaním svojich údajov prostredníctvom tohto formulára potvrdzujem a súhlasím s tým, že moje poskytnuté osobné údaje budú spracované spoločnosťou Bacharach na účely uvedené v Bacharach Ochrana osobných údajov. Dávam svoj výslovný súhlas na prijímanie marketingových e-mailov od Bacharach a rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Späť na začiatok