Tento webinár vám pomôže lepšie porozumieť bežným faktorom, ktoré stoja za prijatím programu detekcie úniku chladiva a najbežnejších technológiách snímačov používaných na dosiahnutie každého požadovaného výsledku. Tento webinár je určený pre stredne pokročilé publikum a môže predpokladať, že účastníci majú základné znalosti o detekcii úniku z chladenia alebo o chladiacich aplikáciách. Naučíš sa:

  • Motivácia - Dôvody, ktoré by ste mohli zvážiť pri inštalácii riešenia detekcie únikov.
  • Technológia - Rôzne typy technológií snímačov chladiva (nedisperzné infračervené, polovodičové, elektrochemické, katalytické guľôčky) a porozumenie výhod a nevýhod každej z nich.
  • použitie - Ako je možné nasadiť rôzne technológie senzorov na dosiahnutie požadovaného výsledku.


POZNÁMKA: Odoslaním svojich údajov prostredníctvom tohto formulára potvrdzujem a súhlasím s tým, že moje poskytnuté osobné údaje budú spracované spoločnosťou Bacharach na účely uvedené v Bacharach Ochrana osobných údajov. Dávam svoj výslovný súhlas na prijímanie marketingových e-mailov od Bacharach a rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Späť na začiatok