Pripojte sa k členom Bacharach tím, ktorý predstavuje prehľad úplne novej série detekcie plynov MGS-400. MGS-400 je kompletné riešenie na detekciu únikov, navrhnuté špeciálne pre zaistenie súladu s bezpečnosťou (ASHRAE 15, EN-378, CAN B52-13) v chladiacich aplikáciách (strojovne, chladiace boxy, chladiarenské boxy, vstavané mrazničky).

Na webináre sa dozviete o:

  • Súlad s bezpečnosťou
  • jednoduchosť inštalácie
  • Integrácia aplikácií pre smartphony
  • Optimalizovaný výkon
  • Špičkový rozsah detekcie plynov
  • Nízkoteplotný výkon
  • Integrácia zvukových a vizuálnych alarmov
  • A oveľa viac!

 
POZNÁMKA: Odoslaním svojich údajov prostredníctvom tohto formulára potvrdzujem a súhlasím s tým, že moje poskytnuté osobné údaje budú spracované spoločnosťou Bacharach na účely uvedené v Bacharach Ochrana osobných údajov. Dávam svoj výslovný súhlas na prijímanie marketingových e-mailov od Bacharach a rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Späť na začiatok