Sklady a nákladné doky vyžadujú pre optimálnu bezpečnosť vhodnú detekciu plynov. Motory na fosílne palivá, ktoré zahŕňajú naftové, benzínové a propánové vozidlá, produkujú veľké množstvo oxidu uhličitého (CO2). Medzi ďalšie zložky výfukového plynu patria CO, čiastočne spálené uhľovodíky, oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Podstatné množstvo tuhých častíc (dym) a vyššie koncentrácie NO2 prevládajú aj vo výfukových plynoch naftových motorov.

OSHA a stavebné predpisy určujú, že vlastníci musia zabezpečiť bezpečné dýchacie prostredie pre obsadené pracovné oblasti a verejné okupačné štruktúry. Na ochranu verejnosti a personálu zariadenia musia byť zavedené vhodné ventilačné a monitorovacie opatrenia. Nasledujúca tabuľka zobrazuje uvedený plyn a možné škodlivé účinky spolu s hladinami plynu:

Nebezpečný plyn% podľa objemuTLVúčinky
CO211% (110,000 XNUMX ppm)0.5% (5000 XNUMX ppm)Viac ako 7% spôsobuje závraty a bolesti hlavy; dlhodobé vystavenie by mohlo spôsobiť bezvedomie v priebehu niekoľkých minút až hodiny.
CO0.12% (1200 XNUMX ppm)0.05% (500 XNUMX ppm)Vystavenie vysokým koncentráciám môže spôsobiť záchvaty alebo kómu.
NO0.08% (800 XNUMX ppm)0.0025% (25 XNUMX ppm)Trvalé hladiny môžu spôsobiť toxicitu pre tkanivá a vaskulárny kolaps.
NO20.08% (800 XNUMX ppm)5 ppmMalé dávky môžu spôsobiť podráždenie očí, nosa a hrdla. Pokračujúca expozícia by mohla spôsobiť chronickú bronchitídu.

V minulosti veľké výfukové ventilátory zabezpečovali vetranie nakladacích dokov, parkovacích konštrukcií a skladov. Fanúšikovia bežali nepretržite alebo podľa harmonogramu; nepretržité vetranie je však nákladné, pretože tieto veľké ventilátory vyžadujú veľa energie. Plánované cykly znižujú príkon, ale počasie, architektonický dizajn, kvalita a cirkulácia vzduchu spôsobené pohybom v oblasti sú všetko faktory, ktoré prispievajú k zmenám v kvalite vzduchu a tvorbe výfukových plynov.

Systémy kontinuálnej detekcie plynov môžu cyklovať ventilačné systémy, keď sa koncentrácia plynu priblíži k nebezpečnej úrovni. To poskytuje energeticky efektívnu a nákladovo efektívnu metódu vetrania pri minimalizácii potenciálneho nahromadenia nebezpečného plynu a energetického odpadu.

Bacharach poskytujú pevné detekčné systémy plynov špeciálne pre nakladacie rampy a sklady, ktoré sú nielen spoľahlivé, ale sú škálovateľné tak, aby vyhovovali vašim potrebám.