Existujú tri hlavné dôvody, aby sa zabezpečilo zistenie úniku chladiva čo najskôr, bez ohľadu na to, či ide o priemyselnú, komerčnú alebo rezidenčnú aplikáciu. Prvým hlavným dôvodom je zdravie a bezpečnosť cestujúcich. Chladivá môžu byť škodlivé mnohými spôsobmi, buď toxicitou, horľavosťou alebo rizikom zadusenia nahradením kyslíka v priedušnej zóne. V tomto rozsahu je potrebné rýchlo nájsť úniky chladiva, aby bolo možné ich rýchlo a efektívne vyriešiť. Druhým hlavným dôvodom včasného zistenia úniku chladiva je riziko poškodenia životného prostredia, a to hlavne - poškodenie kvality ovzdušia. Mnoho chladív môže byť škodlivých pre životné prostredie ako celok z dôvodu potenciálu globálneho otepľovania (GWP) plynu v porovnaní s oxidom uhličitým. V neposlednom rade je tretím hlavným dôvodom na čo najskoršie zistenie úniku chladiva samotné náklady. Cena chladiva sa môže značne líšiť a malý únik, ktorý by sa mohol rýchlo vyvinúť do katastrofického úniku, by mohol viesť k riziku straty celej náplne s následnými neprimeranými nákladmi. Je preto nevyhnutné zistiť úniky chladiva čo najskôr, čo je možné len pomocou kvalitného detekčného zariadenia.

Bacharach poskytuje špičkové zariadenie na detekciu chladiva v priemysle prostredníctvom pevných prístrojov, ktoré neustále strážia vaše zariadenie a chránia ľudí aj miesto, ktoré potrebujete chrániť. Niekedy je však lokalizácia netesnosti ako nájsť ihlu v kope sena BacharachVďaka prenosným detektorom úniku bude hľadanie úniku jednoduché a zreteľné - pomôže vám vyriešiť problém s únikom chladiva skôr ako za minúty a hodiny.