Skleníkové a pestovateľské zariadenia určené na výrobu ovocia, zeleniny a kanabisu poskytujú rôzne výzvy od bezpečnosti procesov (zabezpečenie maximálneho výťažku) až po bezpečnosť zamestnancov a patrónov (ochrana ľudí pred nebezpečným vystavením plynom a chemikáliám) až po bezpečnosť budov (rôzna teplota a vysoká teplota). úrovne vlhkosti). Do procesu je zapojených niekoľko toxických alebo výbušných plynov; fumigácia, oxid siričitý; obohatenie, oxid uhličitý; extrakcia olejov, butánu alebo propánu. Aj keď je oxid uhličitý prirodzene sa vyskytujúcim plynom, pri dostatočne vysokej koncentrácii môže spôsobiť vyčerpanie kyslíka.

Dobre premyslený systém detekcie plynov dokáže zmierniť všetky tieto bezpečnostné výzvy, aby umožnil maximálny výťažok a zaistil bezpečie pre všetkých a bez vystavenia toxickým a výbušným plynom.

 ViaczónováJednozónováPGM-IRSéria MGS-400MGS-550
Oxid sírový (SO2)
Oxid uhličitý (CO2)
bután
propán
pohľadpohľadpohľadpohľadpohľad