Potravinárske aplikácie vyžadujú dopyt po stabilných teplotách a spoľahlivom odoberaní prebytočného tepla. Kvôli širokej škále typov používaných chladiacich systémov a spôsobu ich ovládania neexistuje jednoduché univerzálne riešenie. Väčšie systémy budú pravdepodobne obsahovať náplne chladiva, ktoré si budú vyžadovať detekciu úniku chladiva z dôvodu bezpečnosti personálu i zabránenia významným emisiám chladiva do životného prostredia. Váš Bacharach partner vám pomôže určiť, ktoré detektory najlepšie vyhovujú vašej aplikácii a potrebám.

 ViaczónováPGM-IRSéria MGS-400MGS-550
Chladivá HFC / HFO
Oxid uhličitý (CO2)
Amoniak (NH3)
pohľadpohľadpohľadpohľad