Amoniak (NH3) sa bežne používa ako chladivo vo veľkých priemyselných chladiarenských zariadeniach. Pri nezistení úniku plynu predstavuje riziko toxicity a výbuchu. Na zmiernenie týchto rizík a zaistenie bezpečnosti je možné nainštalovať systémy na detekciu úniku amoniaku. Na chladenie sa však používajú aj iné typy chladiacich systémov, pričom u väčších systémov je pravdepodobné, že budú mať náplne chladiva, ktoré si budú vyžadovať detekciu úniku chladiva z dôvodu bezpečnosti personálu aj zabránenia významným emisiám chladiva do životného prostredia. Bacharach vám pomôže určiť, ktoré detektory najlepšie vyhovujú vašej aplikácii a potrebám.

 ViaczónováPGM-IRMGS-250Séria MGS-400MGS-550
Chladivá HFC / HFO
Oxid uhličitý (CO2)
Amoniak (NH3)
pohľadpohľadpohľadpohľadpohľad