Pretože úniky chladiva môžu predstavovať zdravotné riziká pre personál pracujúci v uzavretých priestoroch, je bezpečnosť bežným dôvodom monitorovania chladných miestností a otvorených mrazničiek. Bacharach má množstvo riešení pre chladiace systémy používajúce HFC chladivá a tie, ktoré používajú prírodné chladivá ako CO2, pomoc pri dodržiavaní predpisov vrátane ASHRAE 15 a EN378.

Ilustrácia zobrazujúca konfiguráciu systému detekcie únikov v otvorenom mrazničke.

Kvôli širokej škále typov používaných chladiacich systémov a spôsobu ich ovládania neexistuje jednoduché univerzálne riešenie. Väčšie systémy budú pravdepodobne obsahovať náplň chladiva, ktorá si bude vyžadovať detekciu úniku chladiva z dôvodu bezpečnosti personálu i zabránenia významným emisiám chladiva do životného prostredia. Bacharach vám pomôže určiť, ktoré detektory najlepšie vyhovujú vašej aplikácii a potrebám.

 ViaczónováPGM-IRMGS-250Séria MGS-400MGS-550
Chladivá HFC / HFO
Oxid uhličitý (CO2)
Amoniak (NH3)
pohľadpohľadpohľadpohľadpohľad