Aplikácia série MGS-400

Aplikácia pre detektory a ovládače plynov série MGS-400

و Bacharach Aplikácia MGS-400 umožňuje používateľom konfigurovať, udržiavať a komunikovať s kompatibilnými detektormi plynov MGS-400:

  • Konfigurácia (Premenujte zariadenie, definujte prahové hodnoty alarmu, upravte nastavenia protokolu Modbus, nakonfigurujte správanie relé a spravujte nastavenia analógového výstupu).
  • Údržba (Otestujte funkciu LED / bzučiaka, relé a úroveň analógového výstupu).
  • Kalibrácia (Zobrazte typ snímača, sériové číslo a časovač „Calibration Due“ a spustite kalibráciu nuly / rozsahu s prispôsobiteľným certifikátom kalibrácie poľa).
  • Intuitívne rozhranie (zobrazenie aktuálneho merania plynu a potvrdenie stavu alarmu / poruchy).

Popis

و Bacharach Aplikácia MGS-400 umožňuje používateľom konfigurovať, udržiavať a komunikovať s kompatibilnými detektormi plynov MGS-400. Po vytvorení pripojenia Bluetooth aplikácia nahrádza potrebu špeciálneho školenia / nástrojov a uľahčuje a zefektívňuje dodržiavanie bezpečnostných noriem (ASHRAE 15, EN 378).