Bacharach udržiava v našich výrobných strediskách zariadenia na kalibráciu a opravy, aby svojim zákazníkom poskytla čo najlepší servis a podporu. Na služby vykonané na vrátených nástrojoch sa poskytuje záruka 90 dní od dátumu vrátenia zásielky zákazníkovi. Na položky, ako sú snímače, čerpadlá, filtre a batérie, majú svoje súvisiace záruky.

Ako požiadať o službu

By vaše Bacharach výrobok vyžaduje servis alebo údržbu, môžete požiadať o servis niekoľkými spôsobmi:

  • obráťte sa na miestneho zástupcu Bacharach- autorizovaný distribútor, od ktorého bola zakúpená
  • kontakt Bacharach priamo pomocou Bacharach webovej stránky a elektronickej Formulár RMA
  • zavolajte na Bacharach tím zákazníckych služieb bezplatne na čísle 800-736-4666 a vyberte možnosť 2 pre „Opravy a záruka“

Postup RMA

Pred vrátením akéhokoľvek zariadenia do servisu musíte mať vopred schválený dokument RMA na vrátenie spolu s produktom. Dokument obsahuje sledovacie číslo RMA a tiež popis chyby produktu alebo požiadavku na službu hlásený zákazníkom. Dokument RMA obsahuje aj kontaktné meno zákazníka, kontaktné e-mailové / telefónne číslo, prepravné / fakturačné údaje a predbežné schválenie služby / opravy.

Vráťte prístroj v pôvodnom obale na adresu uvedenú nižšie. Ak originálne balenie nie je k dispozícii, opatrne zabalte prístroj, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Bacharach nie je ani zodpovedný ani zodpovedný za prípadné škody na preprave, ktoré sa môžu vyskytnúť. Nezabudnite do balíka zahrnúť dokumentáciu RMA a všetky súvisiace prepravné dokumenty. Viditeľne označte schválené číslo RMA na dvoch miestach:

  • na vonkajšej strane prepravnej krabice a
  • na riadku adresy na prepravnom štítku, ako je uvedené nižšie

Bacharach, Inc
621 Hunt Valley Circle
Nový Kensinton, PA 15068
ATTN: Servisné oddelenie RMA #xxxx

Poplatky a poplatky

Ak bude oprava alebo požadovaný servis rozsiahlejší ako vopred schválené práce, budete pred vykonaním práce kontaktovaní s odhadom nákladov na očakávaný servis alebo opravu. Z dôvodov zodpovednosti Bacharach vykonáva všetky potrebné opravy s cieľom uviesť prístroj do úplného prevádzkového stavu a podľa technických údajov.

Na nástroje prijaté bez príslušného vopred schváleného RMA a súvisiacej dokumentácie sa bude okrem poplatkov za opravu / servis vzťahovať aj poplatok za spracovanie vo výške 50 USD.

Včasné schválenie ponuky servisu / opravy zákazníkom je zásadné. Nástroje zostali o Bacharach po dobu dlhšiu ako 30 dní bez súhlasu zákazníka s cenami servisu / opravy sa zákazníkovi / distribútorovi vrátia v pôvodnom „prijatom“ stave spolu s minimálnym poplatkom za prácu / odhad (od 100.00 do 150.00 dolárov, v závislosti od typu prístroja) plus všetky ďalšie náklady na dopravu. V prípade osirelých nástrojov (vybavenie ponechané pri Bacharach zariadenie po dobu 60 dní bez schválenia cenovej ponuky zákazníka, Bacharach si vyhradzuje právo zlikvidovať zariadenie na naše náklady a nepreberá zodpovednosť za uvedené prístroje.

Nástroje vrátené neopravené na žiadosť zákazníka podliehajú manipulačnému poplatku (od 50.00 do 95.00 dolárov, v závislosti od typu prístroja) plus všetkým následným poplatkom za prepravu. Ak to dá zákazník pokyn Bacharach za vyradenie nástroja je poplatok odpustený.

Neoprávnené opravy

Neoprávnení distribútori / zástupcovia môžu ponúknuť opravu alebo opravu Bacharach nástrojov. Poznač si to Bacharach nepreberá ŽIADNU zodpovednosť za služby poskytované neautorizovanými servisnými strediskami. Navyše, Bacharach nerešpektuje žiadne servisné záruky, ktoré môžu poskytovať neautorizované servisné strediská. Najnovší zoznam Bacharach-schválení partneri servisného strediska sú k dispozícii na karte „Servisné miesta“.

Späť na začiatok