zabezpečenia

ĽUDIA, MIESTA, a PLANET

Vitajte!


Aby sme vám mohli lepšie slúžiť, skonsolidovali sme naše webové stránky a teraz na tejto stránke zhromažďujeme všetky zdroje pre naše produkty značky Neutronics.

osviežujúci
analyzátory

Porozprávajte sa s
odborník

Mobilná klimatizácia
predpisy

použitie

Analýza automobilového chladiva

S novými štandardmi pre servis klimatizácie v automobilovom priemysle a zavedením nového HFO-1234yf je požiadavka overiť čistotu chladiva pred obnovením chladiaceho systému.

Údržba HVAC / R a spätné získavanie chladiva

Vďaka schopnosti testovať širokú škálu chladív ponúkame nástroje na predbežné skríning chladív pred použitím, konsolidáciou a regeneráciou prostredníctvom našich analyzátorov chladív značky Neutronics.

Zhoda s colnými a dovoznými predpismi

S nárastom nelegálneho obchodu s chladivami a rastúcimi právnymi predpismi a požiadavkami na dodržiavanie predpisov ponúkajú naše analyzátory chladív spoľahlivosť a presnosť.

Najlepšie články a novinky

Katalóg analýzy chladiva!

Prezrite si naše analyzátory chladiva a príslušenstvo v našej Sprievodcovi aplikáciami.

Späť na začiatok