Bacharach Prenosní a pevní distribútori alebo zástupcovia produktov

Prenosné nástroje

Pre analyzátory spaľovania a emisií a detektory únikov, ultrazvukové detektory, prenosné detektory chladiva v Spojených štátoch a medzinárodne.

Pevné detektory a monitory

Pokiaľ ide o pevné detektory plynov a súlad s bezpečnosťou, monitorujú systémy včasného varovania na zníženie emisií a priemyselné detektory plynov v USA a na medzinárodnej úrovni.

Neutronické analyzátory a identifikátory plynu, distribútori a zástupcovia

Analyzátory chladiva

Pre analyzátory chladiva a identifikátory používané v automobilovom priemysle, pre colných a pohraničných úradníkov a pre profesionálov HVAC / R, pre USA a medzinárodných distribútorov.

Analyzátory kyslíka a plynu

Pre procesory a analyzátory kyslíka vysokej čistoty, detektory environmentálnych plynov, systémy úpravy vzoriek a inertizačné kontrolné systémy, pre zástupcov USA a medzinárodných spoločností.