Meracie a monitorovacie riešenia

Poskytovanie poznatkov založených na dátach na ochranu ľudí, majetku a planéty

Ste vybavení pre HFC Phasedown?

Bacharach poskytuje zariadenie a technológiu detekcie úniku, čo umožňuje majiteľom zariadení odložiť investície do nových chladiacich systémov.

Hľadajte podľa plynu a nájdite ten pravý produkt