Bacharach, Inc. menține acest site („Site-ul”) pentru informații, educație și comunicare. Vă rugăm să nu ezitați să navigați pe site. Puteți descărca materialul afișat pe site pentru uz necomercial, numai cu condiția să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate conținute pe materiale. Cu toate acestea, nu puteți distribui, modifica, transmite, reutiliza, repune sau utiliza conținutul site-ului în scopuri publice sau comerciale, inclusiv textul, imaginile, audio și video, fără Bacharach, Inc. a permisiunii scrise. Accesul și utilizarea site-ului dvs. sunt, de asemenea, supuse următorilor termeni și condiții („Termeni și condiții”) și tuturor legilor aplicabile. Prin accesarea și navigarea pe site, acceptați, fără limitare sau calificare, Termenii și condițiile și recunoașteți că orice alte acorduri între dvs. și Bacharach, Inc. sunt înlocuite și nu au nicio forță sau efect.

Trebuie să presupuneți că tot ceea ce vedeți sau citiți pe site este protejat prin drepturi de autor, cu excepția cazului în care se menționează altfel și nu poate fi utilizat decât în ​​condițiile prevăzute în acești Termeni și condiții sau în textul de pe site fără permisiunea scrisă a Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. nici nu garantează și nici nu reprezintă că utilizarea de către dvs. a materialelor afișate pe site nu va încălca drepturile unor terțe părți care nu sunt deținute sau afiliate cu Bacharach, Inc ..

In timp ce Bacharach, Inc. depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actualizate pe site, Bacharach, Inc. nu oferă garanții sau declarații cu privire la acuratețea sa. Bacharach, Inc. nu își asumă nicio răspundere sau răspundere pentru orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului.

Utilizarea și navigarea dvs. pe site sunt pe riscul dvs. Nici Bacharach, Inc. și nici o altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea Site-ului este răspunzătoare pentru orice daune directe, incidentale, indirecte sau punitive care rezultă din accesul sau utilizarea site-ului dvs. Fără a limita cele de mai sus, totul de pe site vă este furnizat „CA ATARE” FĂRĂ GARANȚIE DE NICIUN TIP, FIE EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANZABILITATE, ADEVĂRUL PENTRU UN SCOP PARTICULAR, SAU NON- ÎNCĂLCARE. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca anumite jurisdicții să nu permită excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele dintre excluderile de mai sus s-ar putea să nu vă aplice. Verificați legile locale pentru eventuale restricții sau limitări privind excluderea garanțiilor implicite. Bacharach, Inc., de asemenea, nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea infecta echipamentul computerului sau alte proprietăți din cauza accesului dvs. la, utilizării sau navigării pe Site sau a descărcării dvs. de orice materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Site.

Orice comunicare sau material pe care îl transmiteți Site-ului prin poștă electronică sau altfel, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea este și va fi tratat ca fiind neconfidențial și non-proprietar. Orice lucru pe care îl transmiteți sau îl postați poate fi utilizat de către Bacharach, Inc. sau afiliații săi în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, reproducerea, divulgarea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea. În plus, Bacharach, Inc. este liberă să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți site-ului în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor folosind astfel de informații.

Imaginile cu persoane sau locuri afișate pe site sunt fie proprietatea, fie folosite cu permisiunea de, Bacharach, Inc .. Utilizarea acestor imagini de către dvs. sau de către oricine altcineva autorizat de dvs. este interzisă, cu excepția cazului în care este permis în mod expres de acești Termeni și condiții sau de permisiunea specifică furnizată în altă parte pe Site. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile drepturilor de autor, legile mărcilor comerciale, legile privind confidențialitatea și publicitatea, precum și reglementările și statutele de comunicare.

Mărcile comerciale, siglele și mărcile de servicii (colectiv „mărcile comerciale”) afișate pe site sunt mărci înregistrate și neînregistrate ale Bacharach si altii. Nimic din conținutul site-ului nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, eliminând sau altfel, orice licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale afișate pe site fără permisiunea scrisă a Bacharach sau o terță parte care poate deține mărcile comerciale afișate pe site. Utilizarea greșită a mărcilor comerciale afișate pe site sau orice alt conținut de pe site, cu excepția celor prevăzute în acești termeni și condiții, este strict interzisă. De asemenea, vi se recomandă acest lucru Bacharach, Inc. își va aplica în mod agresiv drepturile de proprietate intelectuală în cea mai mare măsură a legii, inclusiv în urmărirea penală.

Bacharach, Inc. nu a revizuit toate site-urile legate de site și nu este responsabilă pentru conținutul oricăror pagini din afara site-ului sau a oricăror alte site-uri legate de site. Legătura dvs. către orice alte pagini din afara site-ului sau alte site-uri este pe propriul dvs. risc.

Cu toate ca Bacharach, Inc. poate, din când în când, să monitorizeze sau să revizuiască discuțiile, chat-urile, postările, transmisiile, buletinele publicitare și altele asemenea de pe site, Bacharach, Inc. nu are nicio obligație de a face acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care decurge din conținutul unor astfel de locații și nici pentru orice eroare, defăimare, calomnie, calomnie, omisiune, falsitate, obscenitate, pornografie, blasfemie, pericol sau inexactitate conținute în orice informații din aceste locații de pe site. Vi se interzice să postați sau să transmiteți orice material ilegal, amenințător, calomniant, defăimător, obscen, scandalos, inflamator, pornografic sau material profan sau orice material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune, care ar da naștere unei răspunderi civile, sau încalcă altfel orice lege. Bacharach, Inc. va coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu ordinele judecătorești care solicită sau direcționează Bacharach, Inc. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care postează astfel de informații sau materiale.

Software-ul de pe acest site este supus în continuare controlului de export al Statelor Unite. Niciun software de pe acest site nu poate fi descărcat sau exportat (i) în (sau către un cetățean sau rezident) din Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria sau orice altă țară în care Statele Unite au embargonat bunuri; sau (ii) oricine de pe lista Departamentului Trezoreriei Statelor Unite cu cetățenii desemnați special sau din tabelul ordinelor de refuz al Departamentului de comerț din SUA. Prin descărcarea sau utilizarea software-ului, declarați și garantați că nu vă aflați în, sub controlul sau cetățeanul sau rezidentul unei astfel de țări sau pe o astfel de listă.

Bacharach, Inc. poate revizui în orice moment acești Termeni și condiții prin actualizarea acestei postări. Sunteți obligat de astfel de revizuiri și, prin urmare, ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a revedea termenii și condițiile actuale de atunci la care sunteți obligat.

Inapoi sus