Spalanie App

Aplikacja do analizatorów spalania

BacharachAplikacja Combustion, aplikacja towarzysząca naszemu Fyrite InTech®, Wgląd Fyrytów®, PCA® 400 analizatory spalania, zapewniają technikom możliwość generowania i wysyłania dostosowanych raportów spalania ze smartfona/tabletu. Funkcje aplikacji do spalania obejmują:

  • Skonfiguruj profile klientów z informacjami o obiekcie i wyposażeniu
  • Zapisuj i przeglądaj rekordy danych testowych
  • Generuj raporty w formacie PDF, CSV lub XML, korzystając z zapisanych rekordów
  • Wyślij lub udostępnij plik raportu jako załącznik do wiadomości e-mail lub do usługi przechowywania w chmurze
  • Uwzględnij do 10 rekordów danych w jednym raporcie
  • Wstaw komentarze dla każdego rekordu danych w raporcie

Opis

Łączność bezprzewodowa Bluetooth (tylko PCA 400): Przeglądaj w czasie rzeczywistym dane dotyczące spalania ze swojego urządzenia, jednocześnie zapisuj dane w aplikacji mobilnej i pamięci analizatora oraz zdalnie uruchamiaj/zatrzymuj pompę próbkującą analizatora

Skaner kodów QR (tylko Intech i Insight Plus): Zeskanuj kod QR wygenerowany na ekranie analizatora w celu natychmiastowego tworzenia i przesyłania raportów spalania

Wymagane wersje oprogramowania układowego: Aby korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji Spalanie, upewnij się, że Twój analizator jest zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania, dostępnej na naszej pliki do pobrania Połączenia Bacharach Aplikacja Combustion jest kompatybilna z następującymi wersjami oprogramowania sprzętowego:

  • Fyrite InTech (Wersja 1.30 lub nowsza)
  • Wgląd Fyrite Plus (Wersja 1.30 lub nowsza)
  • PCA 400 (Wersja 1.17.4594 lub nowsza)