MSA Safety kończy przejęcie Bacharach, Inc .; Lider w dziedzinie wykrywania nieszczelności w ogrzewaniu, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie (HVAC-R)

PITTSBURGH, 1 lipca 2021 r. – Globalny producent sprzętu bezpieczeństwa MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) ogłosił dzisiaj, że sfinalizował przejęcie Bacharach, Inc. w transakcji o wartości 337 mln USD. Z siedzibą w New Kensington, Pensylwania, Bacharach jest liderem w dziedzinie technologii wykrywania gazów stosowanych na rynkach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVAC-R), z rocznymi przychodami około 70 mln USD.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani oficjalnym powitaniem Bacharach do rodziny MSA” – powiedział Nish Vartanian, prezes, prezes i dyrektor generalny MSA. „Wiele branż obecnie kładzie duży nacisk na monitorowanie i zarządzanie wykorzystaniem czynników chłodniczych w celach bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wydajności. Dzięki wiodącemu portfolio wykrywania gazów, Bacharach zapewnia MSA dostęp do atrakcyjnych rynków końcowych, jednocześnie dobrze wpisując się w naszą misję oraz nasze doświadczenie w zakresie produktów i produkcji”.

W ciągu ostatnich kilku tygodni pan Vartanian powiedział, że MSA i Bacharach wspólnie pracowali nad opracowaniem solidnych planów integracji. „W centrum tego procesu znajduje się wysoko wykwalifikowany, wielofunkcyjny zespół integracyjny, składający się z liderów z obu organizacji”, skomentował Vartanian. „Gdy przygotowywaliśmy się do zamknięcia tej transakcji, zespół poczynił ogromne postępy w opracowaniu planu, który zapewni sukces integracji w nadchodzących miesiącach”.

W związku z zamknięciem, MSA ogłosiło, że Aaron Tufts będzie pełnił funkcję lidera integracji w przejęciu. Pan Tufts ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Produktów Stałego Wykrywania Gazu i Płomienia (FGFD) w MSA. Dołączył do MSA w ramach przejęcia General Monitors przez firmę w 2010 roku. W swojej karierze pan Tufts pełnił różne role zwiększając odpowiedzialność zarówno w zakresie sprzedaży, jak i marketingu. Z wykształcenia inżynier chemik, pan Tufts posiada tytuł licencjata Case Western Reserve oraz tytuł MBA Uniwersytetu w Pittsburghu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, starszy wiceprezes i dyrektor finansowy MSA Ken Krause będzie pełnić funkcję sponsora wykonawczego przejęcia. W tej roli pan Krause będzie sprawował nadzór nad Bacharach proces integracji. Pan Tufts będzie podlegał panu Krause.

„Aaron wnosi do tego zadania głębokie zrozumienie rynku stacjonarnych detektorów gazu i płomieni, a także duże osiągnięcia w nawiązywaniu udanych relacji i strategii rozwoju na kluczowych rynkach” – powiedział Krause. „Ponadto bycie w firmie przejętej przez MSA czyni go wyjątkowym wyborem do prowadzenia naszych codziennych działań integracyjnych”.

Transakcja została sfinansowana poprzez kombinację stałych i zmiennych przyrostowych pożyczek. W związku z zamknięciem przejęcia, MSA wyemitowała dziś 200-letnie obligacje o wartości 15 mln USD o stałym oprocentowaniu 2.69 procent. Spłaty kapitału rozpoczną się w 2031 r. i będą kontynuowane do terminu zapadalności w 2036 r. Pozostała część transakcji została sfinansowana z uprzywilejowanego kredytu odnawialnego MSA ze zmienną stopą procentową około 1.25 – 1.50 procent. Całkowity koszt finansowania po opodatkowaniu wynosi mniej niż 2 proc.

W związku z przejęciem, MSA spodziewa się odnotować około 4 mln USD przyrostowych kosztów wynagrodzeń w akcjach w drugim kwartale 2021 r., co wpłynie na GAAP i skorygowany zysk na akcję.

O firmie MSA 

Założona w 1914 roku firma MSA Safety Incorporated jest światowym liderem w opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu produktów bezpieczeństwa, które chronią ludzi i infrastrukturę obiektów. Wiele produktów MSA łączy w sobie kombinację elektroniki, systemów mechanicznych i zaawansowanych materiałów, aby chronić użytkowników przed sytuacjami niebezpiecznymi lub zagrażającymi życiu. Kompleksowa linia produktów firmy jest wykorzystywana przez pracowników na całym świecie na wielu rynkach, w tym w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym, straży pożarnej, budownictwie, górnictwie i wojsku. Do podstawowych produktów MSA należą autonomiczne aparaty oddechowe, stałe systemy wykrywania gazu i płomieni, przenośne przyrządy do wykrywania gazu, przemysłowe produkty do ochrony głowy, hełmy strażackie i odzież ochronna oraz urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. Przy przychodach w wysokości 2020 miliarda dolarów w 1.35 roku MSA zatrudnia około 5,000 osób na całym świecie. Firma ma siedzibę na północ od Pittsburgha w Cranberry Township, Pa. i prowadzi działalność produkcyjną w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Posiadając ponad 40 międzynarodowych lokalizacji, MSA realizuje około połowę swoich przychodów poza Ameryką Północną. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MSA pod adresem www.MSAsafety.com.

O nas Bacharach, Inc 

Bacharach jest dostawcą rozwiązań cleantech do wykrywania i identyfikacji wycieków gazów i czynników chłodniczych, śledzenia czynnika chłodniczego, oprzyrządowania do analizy spalania i emisji oraz analizy tlenu o wysokiej czystości w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Bacharach produkty sprawiają, że ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo (HVAC-R) i przemysł przetwórczy są bezpieczniejsze, czystsze i bardziej energooszczędne, umożliwiając klientom zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów oraz ochronę życia i środowiska.

Uwaga dotycząca oświadczeń dotyczących przyszłości

Z wyjątkiem informacji historycznych, niektóre kwestie omówione w niniejszym komunikacie prasowym mogą być stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość w rozumieniu ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Oświadczenia dotyczące przyszłości obejmują między innymi wszystkie prognozy i przewidywane poziomy przyszłych wyników, korzyści i synergie transakcji, przyszłe możliwości dla połączonej spółki oraz wszelkie inne oświadczenia dotyczące MSA i Bacharach przyszłe oczekiwania, przekonania, cele, plany lub perspektywy kierownictwa. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych omówionych w niniejszym dokumencie. Dowolna liczba czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od prognoz lub stwierdzeń wybiegających w przyszłość, w tym między innymi zdolność MSA do pomyślnej integracji Bacharachdziałalności i pracowników, nieoczekiwane koszty, zmiany lub wydatki wynikające z transakcji, ryzyko, że transakcja zakłóci obecne plany i operacje MSA oraz Bacharach, zdolność do realizacji przewidywanych synergii, zdolność MSA do pomyślnego rozwoju Bacharachbiznes, potencjalne niekorzystne reakcje lub zmiany w relacjach biznesowych wynikające z ogłoszenia transakcji, zatrzymanie kluczowych pracowników, globalne warunki gospodarcze, wzorce wydatków agencji rządowych, presja konkurencyjna, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, sukces wprowadzania nowych produktów, wahania kursów walut i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. Pełną listę tych ryzyk, niepewności i innych czynników wyszczególnia się od czasu do czasu w naszych dokumentach do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych („SEC”), w tym w naszym najnowszym formularzu 10-K złożonym 19 lutego 2021 r. Stanowczo zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi takimi zgłoszeniami w celu dokładniejszego omówienia takich zagrożeń i niepewności. Dokumenty MSA SEC są łatwo dostępne pod adresem www.sec.gov, a także na własnej stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim pod adresem http://investors.MSAsafety.com. MSA nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

ŹRÓDŁO MSA Safety

Linki pokrewne

MSAsafety.pl