1. Definicje

  „MY” lub „US” Bacharach
  "Grupa" Bacharach
  „DPO” dpo @ mybacharach.com
  „TY” lub „TWOJE” Klient, dostawca, pracownik
  „Organ upoważniający” Biuro Komisarza ds. Informacji (Wielka Brytania) Biuro Komisarza ds. Informacji (Irlandia)
 2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

  Ten dokument ma na celu poinformowanie Cię, jak będziemy dbać o Twoje dane osobowe. Obejmuje to to, co nam o sobie mówisz, czego się o Tobie dowiadujemy oraz informacje otrzymane przez innych. Ten dokument wyjaśnia, jak to robimy, informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Podlega ciągłej weryfikacji. Twoje dane będą przez nas przechowywane i będziemy:

  • Dbaj o bezpieczeństwo i prywatność swoich danych.
  • Nie sprzedawaj swoich danych.
 3. Jak prawo cię chroni

  Możemy wykorzystywać dane osobowe, o ile istnieje ku temu uzasadniony powód. Obejmuje to udostępnianie go innym. Prawidłowe powody obejmują:

  • Aby wypełnić umowę z Tobą.
  • Kiedy jest to obowiązek prawny.
  • Kiedy leży to w uzasadnionym interesie.
  • Kiedy wyrażasz na to zgodę.

  Uzasadniony interes występuje wtedy, gdy istnieje biznesowy lub handlowy powód, aby wykorzystać Twoje informacje. Ale nawet wtedy nie może to być niesprawiedliwe sprzeczne z tym, co jest dla Ciebie dobre i najlepsze. Jeśli w oparciu o uzasadniony interes, poinformujemy Cię, co to jest. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  Wykorzystanie danych osobowych Nasze powody Nasze uzasadnione interesy
  Przestrzeganie przepisów i regulacji, które nas dotyczą Nasz obowiązek prawny Przestrzeganie przepisów
  Wyceny, zamówienia, fakturowanie Wypełnianie umów Aby świadczyć Państwu nasze usługi i aktualizować nasze rejestry
  Odpowiadaj na skargi i staraj się je rozwiązać Zadowolenie klienta Aby świadczyć Ci nasze usługi
  Zarządzaj ryzykiem dla nas i naszych klientów Wypełnianie umów Przestrzegaj przepisów, świadczymy Ci usługi, zarządzanie pracownikami
  Skontaktuj się z Tobą w celu uzyskania informacji o produktach i usługach Rozwój biznesu, realizacja kontraktów Aby świadczyć Ci nasze usługi
  Opracuj nowe produkty i usługi Ciągłe doskonalenie Aby świadczyć Ci nasze usługi
  Zarządzaj naszymi dostawcami Wypełnianie umów Aby świadczyć Państwu nasze usługi i aktualizować nasze rejestry
  Zarządzaj naszymi pracownikami Nasz obowiązek prawny, satysfakcja pracowników Przestrzegaj przepisów, satysfakcja pracowników
 4. Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam danych osobowych

  Być może będziemy musieli gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy z Tobą. Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam tych danych osobowych, może to opóźnić lub uniemożliwić nam wypełnienie naszych zobowiązań. Może to również oznaczać, że nie możemy wykonać oczekiwanych przez Ciebie usług. Wszelkie zbieranie danych, które jest opcjonalne, zostanie wyjaśnione w miejscu ich gromadzenia.

 5. Grupy danych osobowych

  Używamy wielu różnych rodzajów danych osobowych. Są pogrupowane jak poniżej. Niektóre mogą Cię nie dotyczyć.

  Rodzaj danych osobowych Opis
  Behawioralny W jaki sposób wchodzisz w interakcje z innymi osobami, będąc przez nas zatrudnionym lub korzystając z własności firmy (tylko pracownicy).
  Komunikacja Czego dowiadujemy się o Tobie z e-maili, rozmów i bezpośredniego kontaktu.
  Zgoda Wszelkie uprawnienia, zgody lub preferencje, które nam udzielasz.
  Kontakt Gdzie mieszkasz i jak się skontaktować z Tobą lub najbliższą rodziną.
  Umowny Czego oczekujemy od Ciebie i Ty od nas.
  Dane dokumentalne Informacje o Tobie przechowywane w dokumentach w różnych formatach lub w ich kopiach, np. Paszport lub prawo jazdy (w stosownych przypadkach).
  Budżetowy Dane konta, płace, emerytura, wydatki (jeśli dotyczy).
  Identyfikator krajowy Numer lub kod nadany Ci przez rząd w celu zidentyfikowania Twojej osoby.
  Otwarte dane i rejestry publiczne Szczegółowe informacje o Tobie, które znajdują się w publicznych rejestrach oraz informacje o Tobie, które są powszechnie dostępne, np. W Internecie.
  Związki międzyludzkie Bliski krewny i inne związki.
  Specjalne typy danych Prawo i inne regulacje traktują niektóre dane osobowe jako szczególne. Będziemy gromadzić i wykorzystywać te rodzaje danych tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo:

  • Pochodzenie rasowe lub etniczne
  • Przekonania religijne lub filozoficzne
  • Dane genetyczne i biometryczne
  • Dane zdrowotne, w tym płeć
  • Skazania i przestępstwa karne
  Techniczny Szczegóły dotyczące naszych urządzeń i technologii, z których korzystasz.
 6. Skąd zbieramy dane osobowe

  Możemy gromadzić Twoje dane osobowe z różnych źródeł:

  • Dane, które nam przekazujesz
  • Podczas korzystania z naszych sieci, w tym witryn internetowych i poczty e-mail
  • Podczas korzystania z naszych urządzeń mobilnych
  • Informacje uzyskane z mediów społecznościowych, źródeł publicznych lub organów rządowych / organów ścigania
  • Opinie klientów
  • Nasi pracownicy
 7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

  • Agencje rządowe / organy ścigania, organy regulacyjne i inne organy
  • Spółki wchodzące w skład Grupy lub z którymi Grupa ma wspólne przedsięwzięcie lub umowę, z którą współpracuje
  • Organizacje, które Cię przedstawiają
  • Firmy, które Cię przedstawiamy
  • Firmy, z którymi poprosisz nas o udostępnienie Twoich danych
  • Grupa może zdecydować o sprzedaży, przeniesieniu lub połączeniu części swojej działalności lub aktywów. Grupa może również dążyć do przejęcia innych firm lub fuzji z nimi. W trakcie takiego procesu Grupa może udostępniać Twoje dane innym stronom. Grupa zrobi to tylko wtedy, gdy zgodzi się na zachowanie bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych.
  • Jeśli nastąpi zmiana w Grupie, inne strony mogą wykorzystywać Twoje dane w taki sam sposób, jak określono w niniejszym zawiadomieniu
 8. Wysyłanie danych w ramach naszej globalnej operacji

  Jesteśmy operacją globalną i będziemy udostępniać informacje wyłącznie krajom spoza Twojego miejsca zamieszkania:

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami
  • Przestrzegaj obowiązku prawnego
  • Włącz inne sekcje grupy, aby zarządzać grupą

  Jeśli przekażemy informacje poza Twój kraj, upewnimy się, że są one chronione w taki sam sposób, jak gdyby były używane we własnym kraju. Użyjemy co najmniej jednego z tych zabezpieczeń:

  • Przenieś go do kraju, w którym obowiązują przepisy dotyczące prywatności, które zapewniają taką samą ochronę jak Twoje
  • Zawrzyj umowę z odbiorcą, co oznacza, że ​​musi chronić ją zgodnie z tymi samymi standardami, co Twoje
  • Przekaż je organizacjom, które są częścią Tarczy Prywatności. To ramy, które wyznaczają standardy prywatności dla danych przesyłanych między USA a krajami UE. Zapewnia, że ​​te standardy są podobne do tych, które są stosowane w UE.
 9. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

  Dane osobowe osób niezatrudnionych przez nas będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia zobowiązań umownych i tak długo, jak istnieje uzasadniony powód, aby je zachować. Metody przeglądu, zmian, poprawiania lub usuwania zgody opisano w punktach 10 - 14. Dane osobowe naszych pracowników będą przechowywane tak długo, jak będą przez nas zatrudnieni. Po ustaniu stosunku pracy Twoje dane mogą być przechowywane do 5 lat lub dłużej, jeśli jest to prawnie zobowiązane do tego z jednego z poniższych powodów:

  • Aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub skargi
  • Aby pokazać, że byłeś traktowany sprawiedliwie
  • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami, które mają zastosowanie do Twojego zatrudnienia
 10. Jak uzyskać kopię swoich danych osobowych

  Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych. Masz prawo do uzyskania od nas swoich danych osobowych w formacie, który można łatwo ponownie wykorzystać. Możesz również poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych w tym formacie innym organizacjom.

 11. Powiadomienie nas, jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe

  Masz prawo kwestionować wszelkie posiadane przez nas dane osobowe, które Twoim zdaniem są błędne lub niekompletne. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych. Jeśli to zrobisz, podejmiemy rozsądne kroki w celu sprawdzenia ich dokładności i poprawienia.

 12. Zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych

  Nazywa się to często prawem do „być zapomnianym„,”skasowanie'lub'przedmiot”. Masz prawo do:

  • Sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych
  • Poproś nas o usunięcie, usunięcie lub zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli nie ma potrzeby ich przechowywania

  Mogą istnieć prawne lub inne oficjalne powody, dla których Twoje dane są przechowywane. Ale powiedz nam, jeśli uważasz, że nie powinniśmy go używać. Czasami możemy ograniczyć wykorzystanie Twoich danych. Oznacza to, że można go używać tylko do określonych rzeczy, takich jak roszczenia prawne lub wykonywanie praw. W tej sytuacji nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych w inny sposób, dopóki są one ograniczone. Możesz poprosić nas o ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych, jeśli:

  • To nie jest dokładne
  • Nie ma to już znaczenia, ale chcesz, abyśmy je zachowali do wykorzystania w roszczeniach prawnych
  • Poprosiłeś już nas o zaprzestanie wykorzystywania twoich danych, ale czekasz na odpowiedź, aby powiedzieć, czy możemy dalej z nich korzystać

  Jeśli chcesz sprzeciwić się temu, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane lub chcesz poprosić nas o ich usunięcie lub ograniczenie ich wykorzystania, skontaktuj się z IOD.

 13. Jak wycofać zgodę

  W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Jeśli chcesz, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie świadczyć Ci niektórych usług. Jeśli tak jest, powiemy Ci.

 14. Jak złożyć skargę

  Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z IOD. Masz również prawo do złożenia skargi do organu wydającego.

Powrót do góry