Rozwiązania pomiarowe i monitorujące

Dostarczanie spostrzeżeń opartych na danych w celu ochrony ludzi, mienia i planety

Czy jesteś przygotowany do stosowania HFC Phasedown?

Bacharach dostarcza sprzęt i technologię do wykrywania wycieków, umożliwiając właścicielom sprzętu odroczenie inwestycji w nowe systemy chłodnicze.

Szukaj według gazu, aby znaleźć odpowiedni produkt