Bacharach, Inc. vedlikeholder dette nettstedet ("nettstedet") for din informasjon, utdanning og kommunikasjon. Du er velkommen til å bla gjennom nettstedet. Du kan bare laste ned materiale som vises på nettstedet for ikke-kommersiell, personlig bruk, forutsatt at du også beholder all copyright og andre merknader som inneholder materialet. Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre, gjenbruke, re-poste eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd og video uten Bacharach, Inc.s skriftlige tillatelse. Din tilgang til og bruk av nettstedet er også underlagt følgende vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser") og alle gjeldende lover. Ved å gå inn på og surfe på nettstedet godtar du, uten begrensning eller kvalifisering, vilkårene og erkjenner at andre avtaler mellom deg og Bacharach, Inc. er erstattet og uten kraft eller effekt.

Du bør anta at alt du ser eller leser på nettstedet er opphavsrettsbeskyttet med mindre annet er oppgitt, og kan ikke brukes unntatt som gitt i disse vilkårene eller i teksten på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. verken garanterer eller representerer at din bruk av materiale som vises på nettstedet ikke vil krenke rettigheter til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Bacharach, Inc ..

Samtidig som Bacharach, Inc. bruker rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, Bacharach, Inc. gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten. Bacharach, Inc. påtar seg intet ansvar eller ansvar for feil eller mangler i innholdet på nettstedet.

Din bruk av og surfing på nettstedet er på din risiko. Ingen Bacharach, Inc. eller noen annen part involvert i å opprette, produsere eller levere nettstedet er ansvarlig for direkte, tilfeldige, følgeskader, indirekte eller straffende skader som oppstår på grunn av din tilgang til eller bruk av nettstedet. Uten å begrense det foregående blir alt på nettstedet gitt deg "SOM DET ER" UTEN GARANTI FOR NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, FITNESS FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER OVERTREDELSE. Vær oppmerksom på at noen jurisdiksjoner muligens ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, så noen av de ovennevnte unntakene gjelder kanskje ikke for deg. Sjekk lokale lover for eventuelle begrensninger eller begrensninger angående utelukkelse av underforståtte garantier. Bacharach, Inc. påtar seg heller ikke noe ansvar, og skal ikke holdes ansvarlig for, skader på eller virus som kan smitte, datautstyret ditt eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på nettstedet eller nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet.

All kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet via elektronisk post eller på annen måte, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Alt du sender eller legger ut kan brukes av Bacharach, Inc. eller dets tilknyttede selskaper for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, avsløring, overføring, publisering, kringkasting og publisering. Dessuten, Bacharach, Inc. står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i enhver kommunikasjon du sender til nettstedet til hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved bruk av slik informasjon.

Bilder av mennesker eller steder som vises på nettstedet tilhører eller brukes med tillatelse av, Bacharach, Inc .. Bruk av disse bildene av deg, eller andre godkjent av deg, er forbudt med mindre det er spesifikt tillatt i disse vilkårene eller spesifikk tillatelse gitt andre steder på nettstedet. Enhver uautorisert bruk av bildene kan bryte med lov om opphavsrett, lov om varemerke, personvernloven og publisitet, og kommunikasjonsbestemmelser og vedtekter.

Varemerker, logoer og tjenestemerker (samlet "varemerkene") som vises på nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker for Bacharach og andre. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi, underforstått, estoppel eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke noe varemerke som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Bacharach eller slik tredjepart som kan eie varemerkene som vises på nettstedet. Misbruk av varemerkene som vises på nettstedet, eller annet innhold på nettstedet, bortsett fra som angitt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Du blir også informert om det Bacharach, Inc. vil aggressivt håndheve sine immaterielle rettigheter i den fulle grad av loven, inkludert søken om straffeforfølgelse.

Bacharach, Inc. har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet på sider utenfor nettstedet eller andre nettsteder som er koblet til nettstedet. Din lenking til andre sider utenfor siden eller andre nettsteder er på egen risiko.

Selv Bacharach, Inc. kan fra tid til annen overvåke eller gjennomgå diskusjoner, chatter, innlegg, overføringer, oppslagstavler og lignende på nettstedet, Bacharach, Inc. er ikke forpliktet til å gjøre det og påtar seg intet ansvar eller ansvar som følge av innholdet på slike steder eller for feil, ærekrenkelse, injurier, baktalelse, utelatelse, løgn, uanstendighet, pornografi, banning, fare eller unøyaktighet i all informasjon på slike steder på nettstedet. Det er forbudt å legge ut eller overføre ulovlig, truende, ærekrenkende, ærekrenkende, uanstendig, skandaløst, betennende, pornografisk eller vanærende materiale eller noe materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som vil bli ansett som en straffbar handling, som kan føre til sivil ansvar eller på annen måte bryter noen lov. Bacharach, Inc. vil fullt ut samarbeide med alle rettshåndhevelsesmyndigheter eller rettskjennelser som ber eller retter Bacharach, Inc. for å avsløre identiteten til alle som legger ut slik informasjon eller materiale.

Programvare fra dette nettstedet er videre underlagt USAs eksportkontroller. Ingen programvare fra dette nettstedet kan lastes ned eller eksporteres (i) til (eller til en statsborger eller bosatt i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria, eller noe annet land som USA har varer til embargo til; eller (ii) noen på USAs finansdepartementets liste over spesialutpekte statsborgere eller US Commerce Department's Table of Deny Orders. Ved å laste ned eller bruke programvaren, garanterer og garanterer du at du ikke befinner deg i, under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i et slikt land eller på en slik liste.

Bacharach, Inc. kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor med jevne mellomrom gå til denne siden for å se gjennom de gjeldende vilkårene du er bundet til.

Tilbake til toppen